DİĞER

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara

**

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara

***

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

****

Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Radyoloji Ünitesi, Ankara

*****

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Ankara

Palpe Edilemeyen Testis: Tanı ve Tedavi - POSTER: 17

Giriş: Fizik inceleme ve görüntüleme yöntemleri ile testis dokusu saptanamayan, laporoskopi ile intra-abdominal yerleşimli atrofik testis dokusu tesbit edilen bir olgu sunulmuştur.
Olgu sunumu: Yedi yaşında erkek hasta, testislerinin ele gelmemesi yakınması ile başvurdu. Özgeçmişinden 2 yaşında inguinal herni nedeniyle opere edildiği öğrenildi. Fizik incelemede vücut ağırlığı 22 kg (25-50 p), boyu 119 cm (25-50 p), boy yaşı 6.8 yaş, kemik yaşı 5 yaş ile uyumlu bulundu. Genito-üriner sistem muayenesinde dış genital organların normal erkek fenotipinde olduğu, gerilmiş penis uzunluğunun 5 X 1.5 cm, pubik kıllanmanın Tanner’e göre evre I, skrotumun hipoplazik olduğu saptandı. Skrotumda ve her iki inguinal kanal içerisinde testis dokusu palpe edilemedi. Hiperpigmentasyonu mevcut değildi. Laboratuvar incelemede FSH: 1.19 mIU/ml, LH: 0.1 mIU/ml, östradiol: 5.82 pg/ml, ACTH: 23.6 pg/ml, kortizol: 16.5 µg/dl, 17-OH progesteron: 0.81 ng/ml, TSH: 4.36 µIU/ml, serbest T4: 1.09 ng/dl, sitogenetik incelemede karyotip 46 XY saptandı. Batın USG ve MR ile inguinal kanal ve intra-abdominal bölgede testis dokusu tespit edilemedi. HCG uyarı testi ile testosteron düzeyinin yükselmediği gözlendi. Laporoskopi ile araştırıldı, intra-abdominal yerleşimli atrofik testis dokusu saptanarak orşiektomi uygulandı.
Tartışma: Fizik inceleme ve görüntüleme yöntemleri ile tesbit edilemeyen testis olgularında kesin tanı için laparoskopinin gerekliliğini, intra-abdominal yerleşimli atrofik testis dokusunun maliğnleşme riskine karşı erken gonadektominin önemini vurguladık.

Anasayfa Arşiv Arama Menü