OLGU SUNUMU

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

****

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa

Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks İle Başvuran Akciğer Tüberkülozu: Olgu Sunumu - POSTER: 33

Onyedi yaşında erkek hasta, göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı yakınması ile çocuk acil polikliniğine başvurdu. Özgeçmişinde 1-1.5 yıldır, günde 5-6 tane sigara içme öyküsü vardı. Soy geçmişinde bir yıl önce 20 yaşındaki abisinin tüberküloz tanısıyla Balıkesir Devlet hastanesinde yatarak 32 gün tedavi aldığı ve tedavisinin 9 aydır devam ettiği öğrenildi. O dönemde tüberküloz yönünden yapılan tarama testlerinin normal olduğu bildirildi. Olgunun fizik muayenesinde takipnesi ve sol akciğerde solunum seslerinde azalması saptandı. Travma öyüsü yoktu. Akciğer grafisinde solda pnömotoraks saptanan olguya sol tüp torakostomi uygulanarak Çocuk Cerrahisi Kliniğine yatışı yapıldı. İzlemde pnömotoraksı gerileyen olgu taburcu edildi. Yaklaşık 2 ay sonra tekrar solunum sıkıntısı ile başvuran olguda ikinci kez sol pnömotoraks saptanarak tüp torakostomi uygulandı ve Çocuk Cerrahisi Kliniğine yatırıldı. Toraks tomografisinde: sağ akciğer apikal düzeyde medial kesimde posteriorda, sol akciğer apikal düzeyde minimal mediastinal düzeye doğru uzanım gösteren, bununla birlikte anterior kesimde plevral aralıkta pnömotoraks ile uyumlu görünüm izlendi. PPD deri testi negatif olarak bulundu (iki adet BCG skarı vardı). İzlemde plevral efüzyon gelişen olgunun plevral sıvısında AARB pozitifliği saptandı. Olguya izoniasid (300 mg/gün), rifampisin (600 mg/gün), pirazinamid (2 g/gün), etambutol (2.5 g/gün) tedavileri başlandı. Klinik bulguları ve pnömotoraksı düzelen olgu antitüberküloz tedavisi devam edilerek taburcu edildi. Plevral sıvı kültüründe Mycobacterium complex üredi. Çocukluk döneminde akciğer tüberkülozuna bağlı tekrarlayan spontan pnömotoraks, nadir görülmesi nedeniyle olgu sunuldu.

Anasayfa Arşiv Arama Menü