DİĞER

J Curr Pediatr 2008; 6: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Bursa

***

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

****

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Afyon

Annelerin Evde Ateşli Çocuklara Yaklaşımları - POSTER: 38

Amaç: Annelerin evde çocuklarının ateşlendiklerini fark ettiklerinde gösterdikleri tepkiler ve varsa uyguladıkları tedavi yöntemlerini ortaya koymak için bu çalışmayı planladık.
Yöntem ve Gereçler: Polikliniğimizin hemşiresi tarafından anneler için evde çocukları ateşlendiğinde gösterdikleri tepkileri ve davranışları ortaya koymaya yönelik olarak hazırlanmış anket uygulanmıştır. Hemşiremiz tarafından en küçüğü 1 yaşından büyük en az iki çocuk sahibi olan 18 ile 39 yaşları
(Ortalama 24,2 yıl) arasında değişen 1112 anne ile görüşülerek yüz yüze anket uygulanmıştır.
Bulgular: Anket uygulanan annelerin yarıya yakınının, 449 (%46.9) ateşlendikleri zaman evde çocuklarının ateşlerini ölçmedikleri görüldü. Katılan annelerin 457’si (%47.7) evde ateşlendikleri zaman uygun davranışlar göstermedikleri saptandı. Uygun olmayan yaklaşımlar evde ateş için önlem almadan doğrudan sağlık kuruluşuna veya hekime ulaşmaya çalışmak, soğuk suyla çocuğu yıkamak, alkolle veya sirkeyle çocuğa kompres uygulamak gibi davranışlardır. Annelerin yarısının (551, %49,5) evde ateş düşürücü uyguladıkları ancak bunların büyük çoğunluğunun (446, %81) ateş düşürücülerin uygun dozları hakkında bilgi sahibi olmadan çocuklarına ateş düşürücü vermekte oldukları anlaşıldı. İlginç olarak annelerin uygun davranışlar gösteriyor olmaları, ateş düşürücü dozları hakkında bilgi sahibi olmaları annelerin yaşları, eğitim düzeyleri ve kent veya köyde yaşamalarıyla ilişkisiz bulundu (p>0,05). Parasetamol ateş düşürücü uygulayan annelerin en çok kullandıkları (385, %70) ateş düşürücüdür.
Sonuç: Annelerin evde ateşli çocukları için doğru yaklaşımlar göstermeleri konusunda desteklenmelerine, uygun davranışların geliştirilmesi konusunda eğitim verilmelerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Anasayfa Arşiv Arama Menü