OLGU SUNUMU

J Curr Pediatr 2014; 12: 48-50
Makale Geliş Tarihi: 17.01.2013
Makale Kabul Tarihi: 13.09.2013
*

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

Nadir Bir Damar Anomalisi: İzole Doğumsal Vena Kava Superiyor Darlığı

Superiyor vena kava darlığı nadir görülen fakat ciddi olabilen vasküler bir anomalidir. Olguların büyük çoğunluğu altta yatan malign nedene bağlıdır. Pediatrik olgular genellikle daha önceden geçirilmiş kardiyak cerrahi girişimlerle ilişkilidir. Literatürde bugüne kadar, izole doğumsal superiyor vena kava darlığı bulunan sadece bir olgu bildirilmiştir. Klinik bulgu olarak baş, boyun ve üst ekstremitelerde ödem görülür. Tanı ekokardiyografi ile konulabilmektedir. Esas tedavisi cerrahi olmakla birlikte darlık bölgesine balon anjiyoplasti ve/veya stent uygulaması denenmektedir. Bu olgu sunumunda, ekokardiyografi ile tanı konulmuş doğumsal superiyor vena kava darlığı bulunan, altta yatan nedeni bulunmayan, tedavide balon anjiyoplasti ve daha sonra cerrahi girişim uygulanan 8 aylık kız hasta incelenmiştir. (Gün­cel Pe­di­at­ri 2014;1:48-50)

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü