EDİTÖRDEN

J Curr Pediatr 2010; 8: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Bursa

Editörden

Sayın Okurlarımız,

Güncel Pediatri Dergisi, yayına başladığı 2003 yılından itibaren ciddi ve seviyeli tıp yayıncılığı anlayışıyla, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında önemli bir noktaya ulaşmıştır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında çeşitli konuları, düzeyli ve ilkeli tıp dergiciliğince örnek olabilecek bir çizgide, son literatür bilgileri ışığında hekimlerimize aktarmayı amaçlıyoruz. Dergimizde pediatrinin tüm alanlarına yönelik orijinal çalışmalar, derlemeler ve eğitici olgu sunumları yer almaya devam edecektir.

Güncel Pediatri Dergisi’nin eski ve yeni tüm sayılarında yer alan yazılara tam metin olarak internet aracılığıyla www.guncelpediatri.com adresindeki web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Tüm meslektaşlarımızın dergimize yazıları ile katkılarını bekliyoruz. Sonraki sayılarımızda buluşmak üzere,

Saygılarımızla, 
  
Doç. Dr. Halil Sağlam                                                                                                            Prof. Dr. Nihat Sapan
Editör                                                                                                                                        Baş Editör

Anasayfa Arşiv Arama Menü