OLGU SUNUMU

J Curr Pediatr 2014; 12: 103-106
Makale Geliş Tarihi: 17.03.2013
Makale Kabul Tarihi: 30.09.2013
*

Adana Numune Training and Research Hospital, Clinic of Children’s Health and Diseases, Adana, Turkey

**

Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics and Medicine, Adana, Turkey

***

Adıyaman University Training and Research Hospital, Clinic of Child Health and Diseases, Adıyaman, Turkey

Pediatrik Bir Olguda Leishmania ve Brucella Birlikte Enfeksiyonu

Viseral leishmaniasis; Leishmania türüne ait protozoal parazitlerin neden olduğu bir hastalıktır. Brusellozis; insanlara enfekte hayvanlardan bulaşan zoonotik bir hastalıktır. On altı yaşında kız hasta kliniğimize güçsüzlük, miyalji, solukluk, karın ağrısı, ayaklarda şişlik, tüm vücutta döküntü şikayetleri ile başvurdu. Yapılan klinik muayenede ateş yüksekliği, splenomegali, üst ve alt ekstremitelerde ödem ve tüm vücutta eritem tespit edildi. Hastaya ait Brusella aglütinasyon testi 1/640 titre ile pozitif idi. Hastaya başlanan Brusella tedavisinin başarısız olması üzerine yapılan kemik iliği incelemesinde hücre içi ve hücre dışı amastigotlar tespit edildi. Kala-azar dipstick testi (rk-39) pozitif idi. Kala-azar ve Brusellozis tanısı ile başarılı şekilde tedavi edilen 16 yaşında kız hasta tarafımızdan sunuldu.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü