DİĞER

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İzmir

**

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

***

Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

****

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Serebellit ve Motor Polinöropatiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu - POSTER: 15

Giriş: Varisella (suçiçeği) çocukluk çağında sık görülen bulaşıcı bir hastalıktır ve varisella zoster virüsünün (VZV) primer enfeksiyonu sonucunda oluşmaktadır. Suçiçeği genelde hafif geçirilen bir hastalık olmakla birlikte komplikasyonları sıktır. Nörolojik komplikasyonlar arasında serebellar ataksi ile ortaya çıkan ensefalit en sık görülür. Daha nadir olarak Guillain Barre Sendromu, transvers myelit, optik nörit ve kranyal sinir paralizileri görülür.
Materyal-Metod: Burada hastanemize denge kaybı, konuşmada güçlük, kusma yakınmasıyla getirilen ve izleminde periferik polinöropati gelişen suçiçeği serebellitli bir hasta sunulmuştur.
Bulgular: On iki yaşında erkek hasta geçirmekte olduğu suçiçeği enfeksiyonu sırasında gelişen kusma, denge kaybı, konuşmada güçlük yakınmalarıyla kliniğimize yatırıldı. Fizik bakısında serebellitle uyumlu bulgularının yanısıra alt ve üst ekstremitelerinde derin tendon refleksleri alınamayan hastanın çekilen elektromyelografisi (EMG) motor polinöropatiyle uyumlu bulundu. Genel destek tedavisi ile hastanın klinik bulgularında spontan düzelme oldu.
Sonuç: Suçiçeğinin nörolojik komplikasyonlarından olan serebellit ve motor polinöropatinin daha önce birlikte görülmemesi nedeniyle ilginç bulunan olgu sunulmuştur. 

Anasayfa Arşiv Arama Menü