DİĞER

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

**

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

***

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

****

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Kronik İshal Nedeni ile İncelenen 43 Süt Çocuğu Olgusunun Değerlendirilmesi - POSTER: 30

Süt çocukluğu döneminde kronik ishal nedenleri oldukça çeşitli olup, etkin tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaz ise önemli morbidite ve mortalite nedeni olabilir.Bu çalışmada 2003-2006 yılları arasında bölümümüze 4 haftadan uzun süren ishal nedeni ile başvuran 24 aydan küçük 43 olgu incelendi. Hastaların ortalama yaşları 9.6±6,4 ay (1-24 ay) olup, %56,8 olgu erkekti. 17 olguda (%39,5) malnütrisyon saptandı. Etyolojik nedenler; inek sütü protein alerjisi (10 olgu), kronik non spesifik ishal (7 olgu), karbonhidrat malabsorbsiyonu (6 olgu), intestinal lenfanjiektazi (5 olgu), çölyak hastalığı (3 olgu), enfeksiyonlar (3 olgu), enfeksiyon sonrası uzamış gastroenterit (2 olgu), abetalipoproteinemi (2 olgu), kistik fibrozis (2 olgu), mikrovillus inklüzyon hastalığı (2 olgu), inatçı infantil kolit (2 olgu), IPEX sendromu (1 olgu) ve 'Munchausen syndrome by proxy' (1 olgu) olarak sıralandı. Mikrovillus inklüzyon hastalığı,IPEX sendromu ve 1 inatçı infantil kolit olgusu kaybedildi. Diğer olgular nedene yönelik tedavi ile halen izlemimizdedir. Serimizde ilk sırada yer alan inek sütü protein alerjisi ilk 2 yaşta kronik ishal etyolojisinde akılda tutulmalıdır. Bu seride oldukça nadir görülen hastalıkların da yer alması bir pediatrik gastroenteroloji referans merkezi olmamızla ilişkilendirilmiştir. 

Anasayfa Arşiv Arama Menü