DİĞER

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa

**

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Cerrahisi Bilim Dalı, Bursa

***

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Cerrahisi Bilim Dalı,Prof.Dr., Bursa

****

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa

Kistik Fibrozisli Oyun Çocuğunda 'Mekonyum İleusuna Benzer Obstrüksiyon' - POSTER: 37

Kistik fibrozisde intestinal obstrüksiyon ya yenidoğan döneminde 'mekonyum ileus'u, yada büyük çocuklarda 'Mekonyum İleusuna Benzer Obstrüksiyon' (MİBO) tablosu şeklinde görülür. Olay yenidoğan döneminde terminal ileumda mekonyum plaklarının yada büyük çocuklarda yapışkan dışkının oluşturduğu obstrüktif tablo ile karakterizedir.
Olgu Sunumu: Dört yaşında Kistik Fibrozis tanısıyla izlenen ve pankreatik enzim preparatları alan olgu karın ağrısı, bulantı, safralı kusma şeklindeki intestinal obstrüksiyon bulguları ile başvurdu. Fizik muayenede batında hassasiyet, defans ve ribaund saptanması ve batında sağ kadrana lokalize ancak mobil olan kitle palpe edildi. Ultrasonografide sağda ileal ans duvarlarında kalınlaşma ve intraabdominal sıvı saptandı. İnvajinasyon izlenmedi. Abdominal CT'de kronik atrofik pankreatit bulguları mevcuttu. Akut batın bulguları ve abdominal kitlesi olması üzerine laparatomiye karar verildi. Laparatomide ileoçekal valvin 5-6 cm.proksimalinden başlayan yaklaşık 10-15 cm.'lik bir segmentte duvar kalınlaşması, dolaşımda bozulma ve lümen içinde ilerletilemeyen bir kitle saptandı. Segmenter rezeksiyon yapılarak barsak devamlılığı ileoileostomi ile sağlandı. Elektif apendektomi de yapıldı. Olgu postoperatif 4. gün sorunsuz olarak taburcu edildi. Yenidoğan döneminde mekonyum ileusu tanısı kolaylıkla konmaktadır. Ancak kistik fibrozisli olgularda oyun çocukluğu döneminde MİBO tanısının konulması ve ayırıcı tanısının yapılması güçlük arzetmektedir. Oyun çocukluğu döneminde tanı alan bu olgumuz, bu özelliği dolayısıyla farklılık göstermektedir. MİBO'nun tedavisi klinik tabloya göre medikal veya cerrahi olabilir. Kistik fibrozisli oyun-okul çağı çocuklarında MİBO öncelikle düşünülmesi gereken tanılardan biri olabilir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü