DİĞER

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

**

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

***

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Asetaminofen (Parasetamol) Zehirlenmesi ile Başvuran Bir Yenidoğan Olgusu - POSTER: 46

Asetaminofen (parasetamol) sentetik opioid yapıda, analjezik ve antipiretik olarak pediatride sık kullanılan bir ilaçtır. Terapotik dozlarda da bazı yan etkileri olan bu ilaç doz aşımına en sık neden olan droglardan birisidir. Toksik dozları, hepatik nekroz ve nadiren böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilir. Yirmisekiz günlük kız olgu, kusma, huzursuzluk, kilo alamama yakınmaları ile gittikleri poliklinikten istenilen laboratuvar tetkiklerinde karaciğer fonksiyon testlerinin yüksek olması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastanemize gönderilmiştir. Hastanemiz acil servisinde izlem altına alınan olgunun ayırıcı tanı açısından enfeksiyöz hepatit, toksik hepatit, metabolik hastalık yönünden tetkikleri yenilenmiş ve anamnezi derinleştirilmiştir. Öyküsünde bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanının annesinin sağlık karnesine yazdığı parasetamol oral suspansiyonun 160 mg/kg/gün dozda yanlışlıkla 20 gündür annesi tarafından polivitamin yerine verildiği öğrenilmiştir. Fizik muayenede vücut ağırlığı 2800 gr(3 p), boy 52 cm(25 p), baş çevresi 35 cm(25 p) bulundu. Kardiyovasküler, solunum sistemi ve diğer sistem muayeneleri olağandı. Laboratuvar tetkiklerinde AST ve ALT yüksekliği dışında bir patoloji yoktu. Kan parasetamol düzeyi normal sınırlar içersindeydi. Olguda kronik bir kullanım öyküsü olması nedeniyle oral N-asetil sistein tedavisi başlandı ve izleme alındı. Yatışının 3. gününde klinik ve laboratuvar patoloji bulunmayan hasta taburcu edildi. Parasetamol zehirlenmesi çocuklarda en sık görülen ilaç zehirlenmelerinden birisidir. Bununla birlikte parasetamol yenidoğan döneminden itibaren kullandığımız etkili ve güvenilir bir analjezik ve antipiretiktir. Bu ilacı kullanırken doz, kullanım süresi ve endikasyonu açısından dikkatli olunması gereklidir. Çocuklara reçete edilen ilaçların kullanımı ve süresi ile ilgili bilgilerin ebeveynlere ayrıntılı olarak anlatılmasının ilaç zehirlenmelerini önleyebileceğini vurgulamak amacıyla ve bu kadar erken yaşta görülen ilk zehirlenme olgusu olması nedeniyle sunulmuştur.

Anasayfa Arşiv Arama Menü