DİĞER

J Curr Pediatr 2007; 5: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun

**

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun

***

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Samsun

Nadir Görülen Bir Zehirlenme Olgusu: Metanol Zehirlenmesi - POSTER: 47

Özet: Alkol kullanımında zehirlenmeler en sık etanol, metanol, etilen glikol ve isopropil alkole bağlı gelişmektedir. Düşük dozlarda alımda dahi morbidite ve mortaliteye yol açan metanol alımı genellikle kaza yada intihar amaçlı olmaktadır (2/2). Özellikle erişkin dönemde ve erkeklerde çok görülen metanol zehirlenmesi çocuklarda nadir olarak bildirilmektedir. Metanol basit yapılı alifatik alkoldür. Odun talaşının distile edilmesiyle oluşur. Kimya endüstrisinde sıklıkla kullanılan çözücü özelliği taşıyan bir maddedir (1/1). Çeşitli solventler, boya-leke çıkarıcılar, antifrizler, kolonya ve ispirto günlük hayatta kullanılan ve metanol içeren sıvılardır.
Olgu: Dokuz aylık erkek hasta baygınlık hali ve öksürük nedeni ile götürüldüğü hastanede entübe edilerek ambu eşliğinde hastanemize başvurdu. Özgeçmişinde öksürük nedeni ile iki kez hastanede yattığı, birkaç defa oral antibiyotik tedavisi aldığı öğrenildi. Soygeçmişinde özellik olmayan hastanın ağırlık, boy ve baş çevresi persentilleri normaldi. Gövde ön yüzünde mor menekşe renk değişikliği olan hastanın anamnezinde ispirtolu beze sarıldığı öğrenildi. Fizik bakıda genel durumu kötü, hipotansif, hipotermik, bradikardik olan hastanın bilinci kapalı, dolaşımı bozuk, spontan solunumu yoktu ve ambulanıyordu. Periferik dolaşımı bozuktu ve gögüs ve karın ön yüzde ispirto renginde (mor menekşe) renk değişimi mevcuttu. Işık refleksi olmayan, pupilleri bilateral midriyatik olan hastanın derin tendon refleksleri alınamadı ve Modifiye Glaskow Koma Skoru 3 idi. Laboratuvar tetkiklerinde; hipoglisemi, hiperkalemi, artmış anyon gap eşliğinde dekompanse metabolik asidoz ve hipoksemi tespit edildi. İspirtonun neden olabileceği metanol zehirlenmesi düşünülen hastaya etil alkol antidot olarak uygulandı, hemodiyaliz kararı verilen hastaya gerekli tıbbi uygulamalar yapıldı ancak kurtarılamadı.
Sonuç: Çocukluk çağında nadir rastlanan bir zehirlenme olgusu olup, literatürde günümüze dek bu kadar küçük yaşta bildirilen bir olguya rastlamadığımız için toplumsal davranış biçimlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve bu konuda ailelerin yeterli düzeyde eğitim almaları gerektiğini vurgulamak istedik. 

Anasayfa Arşiv Arama Menü