DİĞER

J Curr Pediatr 2005; 3: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

**

Göztepe SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

***

Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

Mantar Zehirlenmelerine Yaklaşımda 10 Yıllık Tecrübemiz - POSTER: 26

Doğada 5000 den fazla mantar türü bulunmaktadır.Bunlardan sadece 100 kadarı zehirlidir ve mantar zehirlenmesi vakalarının çoğundan sorumludur. Ülkemizde özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ormanlar ve tarlalık bölgelerde doğal olarak yetişen mantarların yenmesi sık görülen alışkanlıklar arasındadır. Toksisitesi düşük olan mantarlarda semptomlar erken ortaya çıkarken, zehirli mantarlar daha geç semptom verir.
Çalışmamızda, 1984- 2004 yılları arasında kliniğimize mantar zehirlenmesi tanısıyla takip edilen 39 hastayı retrospektif olarak ;başvuru semptomları, semptomların başlangıç zamanı, genel durumları, aile anamnezi, fizik muayene ve laboratuar bulguları ve prognozları açısından  inceledik. Bulgularımızı ;literatür bilgileri, sağlık bakanlığımızın önerileri ve  kendi deneyimimiz doğrultusunda değerlendirerek mantar zehirlenmelerine en doğru yaklaşımı sunmayı amaçladık.
Vakarlın hepsi sonbaharda hastanemize başvurdu. 23ü (%59)kız , 16 (%41) sı erkekti. Ortalama yaş: 8+/- 3.5 idi. Tüm hastalarda kusma ve ishal şikayetleri mevcuttu. Semptomların ortaya çıkış süresi : 14.3 (2-72 ) saat idi. 20 hastanın aile anamnezinde mantar zehirlenmesi mevcuttu. 26 (%66.6) hastanın karaciğer fonksiyonlarında bozulma saptandı. 8 hastanın kanında amanita falloides toksini tespit edildi. 10 tanesi de olası amanita falloides zehirlenmesi olarak değerlendirildi.Hastaların 20 sinde (%51.2) konvansiyonel tedaviyle beraber hemoperfüzyon uygulandı. 10 hasta (%25.6) hepatik koma tablosuna girerek kaybedildi. Amanita ve olası amanita zehirlenmesi tanısıyla takip edilen hastalar arasında tedaviye erken başlanan hastalarda prognozun daha iyi olduğu görüldü. 29 hasta (%48.8) klinik ve laboratuar değerlerinde düzelme sonucu ortalama12 gün sonra taburcu edildi.
Sonuç olarak,mantar zehirlenmesinde erken tedavi hayat kurtarıcıdır. Bu yüzden ,mantar zehirlenmesi konusunda halkın bilinçlendirilmesi zehirlenmelerin önlenmesinde ve aynı zamanda hastanelere erken başvuruyu artırmada çok önemlidir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü