YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
A.Akdiş

Cezmi A.Akdiş

Atopik Dermatit’in Patogenezinde İmmunolojik Mekanizmalar - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)
Abacı

Ayhan Abacı

Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni: İzole Geçici Glikokortikoid Eksikliği - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipotalamik Hamartoma Bağlı Santral Erken Puberte - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Adrenal Hiperplaziye İkincil Santral Erken Puberte - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Over Disgenezisi İle Seyreden Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteopetrosis, Konjenital Hipotiroidi ve Femur Başı Epifiz Kayması Birlikteliği Olan Nadir Bir Olgu - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Komplet Androjen Duyarsızlığı (Testiküler Feminizasyon) Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Palpe Edilemeyen Testis: Tanı ve Tedavi - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Obez Çocuk ve Ergenlerde Metabolik Sendrom Prevalansı - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni: İzole Geçici Glikokortikoid Eksikliği - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipotalamik Hamartoma Bağlı Santral Erken Puberte - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Adrenal Hiperplaziye İkincil Santral Erken Puberte - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Over Disgenezisi İle Seyreden Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteopetrosis, Konjenital Hipotiroidi ve Femur Başı Epifiz Kayması Birlikteliği Olan Nadir Bir Olgu - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Komplet Androjen Duyarsızlığı (Testiküler Feminizasyon) Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Palpe Edilemeyen Testis: Tanı ve Tedavi - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Obez Çocuk ve Ergenlerde Metabolik Sendrom Prevalansı - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tip 1 Diyabetin Uzun Dönem İzlemi - Derleme

(J Curr Pediatr 2008; 6: 111-118)

Obez Çocuklarda Serum Magnezyum Düzeyinin İnsülin Direnci ile Olan İlişkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 24-29)

Nadir Görülen Bir Turner Sendromu Karyotipi: 45,X/47,XXX

(J Curr Pediatr 2014; 12: 43-47)

Çocukluk Çağında Hiperkalseminin Nadir Bir Nedeni Paratiroid Adenomu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 107-111)
Abuhandan

Mahmut Abuhandan

Kardiyomiyopatinin Tedavi Edilebilir Bir Nedeni: Vitamin D Eksikliği

(J Curr Pediatr 2015; 13: 143-146)
Acar

Murat Acar

Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocukların Retinal Doppler Ultrasonografi Bulguları ve Homosistein Düzeyleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 19-25)
Acun

Ceyda Acun

Rubella Ensefalitine Sekonder Gelişen Bir Epilepsi Olgu Sunumu - POSTER:17

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hipoproteinemi ve Anemi ile Başvuran Bir Atipik Gluten Enteropati Olgusu - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Acunaş

Betül Acunaş

Ventilatördeki Bebeğin İzlemi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Hiperbilirubinemide Tedavi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hiperbilirubinemide Tedavi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Administrator

Administrator Administrator

1.Ulugağ Pediatri Kış Kongresi Kongre Düzenleme Kurulları

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

1.Uludağ Pediatri Kış Kongresi Bilimsel Programı

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

1. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Poster Sunum Programı

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Kongre Düzenleme Kurulları

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Bilimsel Programı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

4. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ KONGRE DÜZENLEME KURULLARI

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

4. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMI

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

4. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ KONGRE DÜZENLEME KURULLARI

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

4. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMI

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Kongre Düzenleme Kurulları

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Bilimsel Programı

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Poster Sunum Programı

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Afşar

Şule Afşar

Lineer Ig A Dermatozu: Olgu Sunumu - Poster 43

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Ağaçhan

Nevin Aksu Ağaçhan

Mantar Zehirlenmelerine Yaklaşımda 10 Yıllık Tecrübemiz - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bir Çocuk Nefroloji Merkezinin On Yıllık Böbrek Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Lenfoma Bulgularıyla Prezente Olan Abdominal Tüberküloz Olgusu - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Ağengin

Kemal Ağengin

Pil Yutma: Klinik Deneyimlerimiz - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Ağın

Hasan Ağın

Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Sepsisi: Ektima Gangrenosumlu Bir Olgu - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Metanol İntoksikasyonu - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Sepsisi: Ektima Gangrenosumlu Bir Olgu - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Metanol İntoksikasyonu - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tekrarlayan Hışıltısı Olan Çocuklarda Akut Atak Sırasında Montelukast Tedavisinin Etkisi - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Asetaminofen (Parasetamol) Zehirlenmesi ile Başvuran Bir Yenidoğan Olgusu - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuklarda İlaç İntoksikasyonları: Neler Oluyor? - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Geç Başvurulu Konjenital Diyafragma Hernili Bir Olgu - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Konjenital Laringeal Stenoz Düşünülen Yabancı Aspirasyonu Tanısı Alan Bir Olgu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Laringomalazi Tanısıyla İzlenirken Vallekula Kisti Tanısı Konulan Bir Olgu - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Yutma Güçlüğünün Sık Düşünülmeyen Tanısı; Eozinofilik Özofajit

(J Curr Pediatr 2015; 13: 155-158)
Ahun

Filiz Ahun

Niemann Pick Sendromlu Bir Hastada Anestezik Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2013; 11: 42-44)
Akacı

Okan Akacı

Uzamış Sarılıklı Bebeklerde Etyolojik Dağılım - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 99-103)
Akalın

Taner Akalın

Spitzoid Melanom: On Yaşında Erkek Olgu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 127-129)
Akaltun

Filiz Akaltun

Nöroblastomlu Çocukların Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2013; 11: 6-12)

Costello Sendromunda Kardiyak Tutulum: Altı Olgunun Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 63-67)
Akan

Ayşegül Akan

Atopik Dermatit Patogenezinde Son Gelişmeler

(J Curr Pediatr 2015; 13: 194-200)
Akar

Ebru Akar

Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Metanol İntoksikasyonu - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Metanol İntoksikasyonu - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Nekrotizan Enterokolit ile Karışabilen Nadir Bir Umblikal Venöz Kateter Komplikasyonu: Total Parenteral Nütrisyonun İntraperitoneal Ekstravazasyonu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 77-80)
Akarsu

Saadet Akarsu

K Vitamini Yetmezliği ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Hipofosfatemik Rikets ve Baker Kisti: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 3

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kabakulak Enfeksiyonuyla İlişkili Skleredema Adultorum Olgusu - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çamaşır Suyu İçen Çocuklarda Endoskopi Yapılmalı mı? - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Akay

Aysun Akay

Ağır Anemiye Neden Olan Meckel Divertikülü Olgusu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Akbaş

Pelin Akbaş

X-linked Hiper Ig M Sendromlu Beş Aylık Erkek Çocuk: Olgu Sunumu - Poster 65

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Akcan

A. Barış Akcan

Civa Zehirlenmeleri - Derleme

(J Curr Pediatr 2008; 6: 72-75)

Civa Zehirlenmeleri - Derleme

(J Curr Pediatr 2008; 6: 72-75)

Preeklamptik Anne Bebeklerinde Ortalama Trombosit Hacimleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 53-56)

Preeklamptik Anne Bebeklerinde Ortalama Trombosit Hacimleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 53-56)

Beyin Natriüretik Peptid ve Pediatride Kullanım Alanları - Derleme

(J Curr Pediatr 2010; 8: 67-71)

Beyin Natriüretik Peptid ve Pediatride Kullanım Alanları - Derleme

(J Curr Pediatr 2010; 8: 67-71)

Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda Son 3 Yılda İzlenen Hipoksik İskemik Ensefalopatili Olgular ve Kısa Dönem Klinik Seyirleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 100-104)

Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda Son 3 Yılda İzlenen Hipoksik İskemik Ensefalopatili Olgular ve Kısa Dönem Klinik Seyirleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 100-104)
Akça

Alper Akça

Erdemli Devlet Hastanesi’nde Dünyaya Gelen Sağlıklı Yenidoğanlarda Ultrasonografi ile Ölçülen Normal Tiroid Bezi Boyutlarının Analizi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 135-139)
Akçakaya

Necla Akçakaya

Yanlış Tanı Almış İntrakraniyal Tüberkülom

(J Curr Pediatr 2015; 13: 72-76)
Akçakuş

Mustafa Akçakuş

Yenidoğanda Yaygın Tutulum Gösteren Grup B Streptokok Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 141-144)
Akçay

Ahmet Akçay

İstanbul İlindeki Okul Çocuklarında Astım ve Semptomlarının Artan Prevalansı (ISAAC Faz III)- POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Munchausen By Proxy Sendromu: İki Kardeşin Ev Temizlik Ürünüyle Zehirlenmesi - Poster 39

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Akçevin

Atıf Akçevin

Bronşiolit ve Dilate Kardiyomyopatisi Olan Bir Bebekte Sol Koroner Arterin Pulmoner Arterden Çıkış Anomalisi (Alcapa)

(J Curr Pediatr 2013; 11: 142-145)
Akdeniz

Hayrettin Akdeniz

Van ve Yöresinde Görülen Kuş Gribi Olgularının Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 8

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Akdiş

Mübeccel Akdiş

Atopik Dermatit’in Patogenezinde İmmunolojik Mekanizmalar - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Mechanisms of Allergic Inflammation - Review

(J Curr Pediatr 2009; 7: 24-30)
Akelma

A. Zülfikar Akelma

Barsak Perforasyonu ile Başvuran Kistik Fibrozis Olgusu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Akgün

Hülya Akgün

Yenidoğanda İntraoral Kitlenin Nadir Bir Sebebi: Konjenital Epulis

(J Curr Pediatr 2016; 14: 147-150)
Akıcı

Narin Akıcı

X-linked Hiper Ig M Sendromlu Beş Aylık Erkek Çocuk: Olgu Sunumu - Poster 65

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Akın

Okhan Akın

Obez Çocuklarda Serum Magnezyum Düzeyinin İnsülin Direnci ile Olan İlişkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 24-29)

Olgu Sunumu: Bir Çocuk Olguda Metaklopramide Bağlı Gelişen Akut Distoni ve Literatüre Bakış - Poster 51

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Konuşma Bozukluğu ile Başvuran Bir Wilson Hastalığı Olgusu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 41-44)

Çocukluk Çağı Kronik Günlük Baş Ağrılarında Topiramat Tedavisinin Etkinliği ve Güvenilirliği - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 20-23)
Akın Uğraş

Ali Akın Uğraş

İstanbul İli Fatih İlçesi Okul Çağı Çocuklarında El ve Ayak Anomalileri Taraması

(J Curr Pediatr 2011; 9: 60-62)
Akısü

Mete Akısü

Neonatal Konvulziyonlar / Tedavi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Akin

Mustafa Ali Akin

49,XXXXY Sendromlu Bir Çocukta Konjenital Kalp Hastalığı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 63-67)
Akkuş

Handan Akkuş

Rh Hemolitik Hastalığında İntrauterin Transfüzyonun Neonatal Sonuçlara Etkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 1-6)

Tüberküloz Peritonitli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tüberküloz Peritonitli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Akman

Sezin Aşık Akman

Gastroözefageal Reflü Tanılı Olgularımızın Değerlendirilmesi - Poster 27

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Poliklinik Hastalarımızda Hepatit A ve B Durumunun Belirlenmesi - Poster 30

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Abetalipoproteinemi Tanılı Üç Olgu: Olgu Sunumu - Poster 35

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Akoğul

Zeynep Akoğul

Niemann Pick Sendromlu Bir Hastada Anestezik Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2013; 11: 42-44)
Akova Budak

Berna Akova Budak

Türkiye’nin Kuzeybatısındaki Pediatrik Yaş Grubunda Delici Göz Yaralanmaları Demografisi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 104-109)
Akpınar

Alper Akpınar

Yenidoğanda Alkol İntoksikasyonu: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 39-41)

Ağır Respiratuvar Distres Sendromlu Bebeklerde İkinci Doz Surfaktanın Erken Uygulanması - POSTER: 71

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Prematüre ve Yenidoğan Beslenmesi - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)
Akpolat

Nusret Akpolat

Kabakulak Enfeksiyonuyla İlişkili Skleredema Adultorum Olgusu - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Aksaray

Necmi Aksaray

Rutin Aşı Takvimi

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Aksit

Sadık Aksit

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Rubella Seroprevalansı - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Aksoy

Hatice Tatar Aksoy

Altıncı Hastalık ve Fontanel Bombeliği: Bir Vaka Takdimi - Poster 20

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Aksu

Burhan Aksu

Gastrik Pnömatozis İntestinalis: Nekrotizan Enterekolitli Pretermlerde İntestinal Perforasyonun Önceden Habercisi Olabilir mi? - POSTER: 77

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

İmmün Sistemi Uyaran İlaçlar

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İmmün Sistemi Uyaran İlaçlar

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Penisilin Enjeksiyonu ve Nicolau Sendromu: İki Çocuk Olgu - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Penisilin Enjeksiyonu ve Nicolau Sendromu: İki Çocuk Olgu - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Zehirli Yılan Isırıklarında Şiddetli Lokal Ödem ve Tedavi Yaklaşımları: Üç Çocuk Olgu - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Aktaş

Ekin Özgür Aktaş

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Engelli Sağlık Kurulu’nca Düzenlenen Çocuklara Ait Raporların Retrospektif İncelenmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 151-159)

Geç Başvurulu Konjenital Diyafragma Hernili Bir Olgu - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Aktürk

Berna Aktürk

Aspergilloz - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 62-69)

Dermoid Kist ile İlişkili Tekrarlayan Menenjit - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

İzole Dalak Tüberkülozlu Olgu Sunumu - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Septik Pulmoner Emboli Gelişen Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Akyol

Umut Akyol

Persistan Stridor ile Başvuran Servikal Hamartom Olgusu - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Alagöz

Müsemma Alagöz

PFAPA Sendromu: Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Lenfadenopati Sendromu - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Alan

Serdar Alan

Öncesinde Sağlıklı Olan Pediatrik Hastada Ektima Gangrenozum - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Öncesinde Sağlıklı Olan Pediatrik Hastada Ektima Gangrenozum - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Glukoz-Galaktoz Malabsorbsiyonu ve Tekrarlayan Sepsis Atakları Olan Yenidoğan Olgusu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 85-87)

Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekte Kazanılmış Sitomegalovirüs Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 138-141)
Albayrak

Ramazan Albayrak

Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocukların Retinal Doppler Ultrasonografi Bulguları ve Homosistein Düzeyleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 19-25)

Septik Pulmoner Emboli Gelişen Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Alçı

Serra Alçı

Fetüs Papyraceus ile İlişkili Aplazia Kutis Konjenita

(J Curr Pediatr 2015; 13: 147-150)
Aldudak

Bedri Aldudak

Mukopolisakkaridozlu Hastalarda Ekokardiyografi ve Holter Elektrokardiyografi Bulgularının İncelenmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 165-170)
Alehan

Dursun Alehan

Eisenmenger Sendromlu Çocuk Hastaların Telekardiyografi ve Elektrokardiyografi Bulguları - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Eisenmenger Sendromlu Çocuk Hastaların Tam Kan Sayımı Parametrelerinin İncelenmesi - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 52-56)

Rekombinant Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Afebril Konvülsiyon: Olgu Sunumu - Poster 18

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Ali Özdemir

Muhammet Ali Özdemir

Anne Sütüyle Beslenen Yenidoğanlarda Hipernatremik Dehidratasyon

(J Curr Pediatr 2013; 11: 51-56)
Alikaşifoğlu

Ayfer Alikaşifoğlu

Erken Tanı Almasına Rağmen Tedaviye Uyumsuz ve Takipsiz Bir Konjenital Adrenal Hiperplazi Vakası - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Aliyazıcıoğlu

Yüksel Aliyazıcıoğlu

Pediatrik Çölyak Hastalarında Homosistein, Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeyleri

(J Curr Pediatr 2015; 13: 1-6)
Almacıoğlu

Mehmet Almacıoğlu

Normokomplementemik Ürtikeryal Vaskülitli İki Olgu: Akla Getirilmesi Gereken Diğer Sebepler

(J Curr Pediatr 2015; 13: 56-59)
Alp

Esma Alp

Akut Viral Hepatit A Enfeksiyonu ile İlişkili Plevral Efüzyon ve Asit - Poster 13

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Waardenburg Sendromu: Bir Vaka Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 123-126)

Akut Viral Hepatit A Enfeksiyonu ile İlişkili Plevral Efüzyon ve Asit - Poster 13

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

B Lenfosit Düşüklüğü ile Seyreden Still Hastalığı: Bir Olgu Sunumu - Poster 68

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ortak Değişken İmmun Yetmezlikli Hastalarımızın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Poster 69

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocuklarda Anne Sütü ile Beslenme Süresi ve İlişkili Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 45-52)

Waardenburg Sendromu: Bir Vaka Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 123-126)
Alpan

Nursel Alpan

Suprakardiyak Tipte Total Pulmonar Venöz Dönüş Anomalisi (TPVDA) Saptanılan İki Olgunun Sunumu - POSTER: 68

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Alpay

Faruk Alpay

Adaçayı Yağının Yanlış Kullanımına Bağlı Neonatal Konvülziyon: Olgu Sunumu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hipotiroidi ve Kas Psödohipertrofisi: Kocher-Debre Semelaigne Sendromu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 37-40)

Atipik Prezentasyonlu İki Çocukluk Çağı Brusellozis Olgusu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 39-43)
Alper

Eray Alper

Bursa İlinde 2 Ay - 2 Yaş Çocuklardaki Gastroözefageal Reflü Insidansı - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyonda Klasik Triad: Çomak Parmak, Siyanoz ve Polisitemi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 92-95)
Altaner

Şemsi Altaner

Adrenokortikal Karsinoma Bağlı Yalancı Erken Puberte Gelişen Bir Olgu - Poster 4

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Altaş

Nuray Altaş

Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma

(J Curr Pediatr 2013; 11: 107-113)
Altay

Nilgün Demet Altay

Undiagnosed Cardiac Abnormalities Among School-Aged Children - Original Article

(J Curr Pediatr 2010; 8: 63-66)
Altıkardeşler

Özlem Ketenci Altıkardeşler

Astım Bronşiale ve Alerjik Rinitli olguların Besin Alerjisi - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Altınbaş

Sibel Altınbaş

Nadir Komplikasyonlarla Giden Dört Yenidoğan Kompleks Over Kisti Olguları

(J Curr Pediatr 2015; 13: 227-230)
Altıncık

Ayça Altıncık

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Tanıda Diyabetik Ketoasidoz Sıklığı ve İlişkili Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 52-55)

Nadir Görülen Bir Turner Sendromu Karyotipi: 45,X/47,XXX

(J Curr Pediatr 2014; 12: 43-47)
Altınel

Esma Altınel

Splenomegali ile Gelen Çölyak Vakası - POSTER: 50

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Süt Çocukluğu Döneminde Gelişen Bir Primer Polidipsi Olgusu - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Cornelia De Lange Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 42

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

“Lumbosakral Hipertrikoz” İpucuyla Tanı Alan Gergin Omurilik Sendromu Olgusu - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Süt Çocukluğu Döneminde Gelişen Bir Primer Polidipsi Olgusu - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Cornelia De Lange Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 42

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

“Lumbosakral Hipertrikoz” İpucuyla Tanı Alan Gergin Omurilik Sendromu Olgusu - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Altınel Açoğlu

Esma Altınel Açoğlu

Munchausen by Proxy Sendromu: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 60-62)
Altınöz

Serdar Altınöz

Atipik Klinik ile Başvuran Henoch Schönlein Purpuralı Üç Olgu - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Altıntaş

Derya Ufuk Altıntaş

Atopik Dermatit Tanı ve Ayırıcı Tanı

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Yanlış Astım Tanısıyla Verilen Kortikosteroide Bağlı Cushingoid Görünüm Geliştiren Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 124-126)

Besin Alerjilerinde Klinik Tablolar ve Tanı

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Altun

Bülent Altun

Ritscher-Schinzel Sendromu: Olgu Sunumu - Poster 45

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Altuner Torun

Yasemin Altuner Torun

Munchausen by Proxy Sendromu: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 60-62)
Amuk Hamidi

Nagihan Amuk Hamidi

Türkiye’nin Kuzeybatısındaki Pediatrik Yaş Grubunda Delici Göz Yaralanmaları Demografisi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 104-109)
Andıran

Fatih Andıran

Bovine Tipte Arkus Aorta: Olgu Sunumu - POSTER: 71

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

PFAPA Sendromu: Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Lenfadenopati Sendromu - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Andrews

N. Andrews

Farklı Yaş Gruplarındaki Sağlıklı Türk Populasyonunda Neisseria Meningitidis Serogrup (A, C, W135 ve Y) Spesifik Antikor Düzeyleri - Poster 12

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Anık

Ahmet Anık

Çocukluk Çağında Karaciğer Naklinin Geç Dönem Sonuçları ve Komplikasyonları - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocukluk Çağında Hiperkalseminin Nadir Bir Nedeni Paratiroid Adenomu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 107-111)
Anıl

Ayşe Berna Anıl

Ülkemizde Nadir Bir Zehirlenme Nedeni: Etilen Glikol - POSTER: 77

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Penisilin Enjeksiyonu ve Nicolau Sendromu: İki Çocuk Olgu - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Penisilin Enjeksiyonu ve Nicolau Sendromu: İki Çocuk Olgu - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Zehirli Yılan Isırıklarında Şiddetli Lokal Ödem ve Tedavi Yaklaşımları: Üç Çocuk Olgu - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Penisilin Enjeksiyonu ve Nicolau Sendromu: İki Çocuk Olgu - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Penisilin Enjeksiyonu ve Nicolau Sendromu: İki Çocuk Olgu - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Zehirli Yılan Isırıklarında Şiddetli Lokal Ödem ve Tedavi Yaklaşımları: Üç Çocuk Olgu - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Anlar

Banu Anlar

Akut Dissemine Ansefalomiyelit

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Akut Dissemine Ansefalomiyelit

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Antmen

Ali Bülent Antmen

Çocukluk Çağında Görülen Trombositopeni

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Görülen Trombositopeni

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Anuk

Deniz Anuk

Henoch-Schönlein Purpuralı 54 Olgunun İncelenmesi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kronik Ülsere Sekonder Amiloid Birikimi: Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Anti GBM Antikoru Pozitif Lupus Nefriti Olgusu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Blastocystis Hominis Enfestasyonuna Eşlik Eden Akut Böbrek Yetmezliği - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Anuk İnce

Deniz Anuk İnce

Kardiyak Nedenlere Bağlı İzole Fetal Asit

(J Curr Pediatr 2014; 12: 190-193)
Apa

Hurşit Apa

Ülkemiz Sorunu Olan Nutrisyonel Hipokalsemik Riketslerin Retrospektif Değerlendirilmesi - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Olgularla Rikets - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Sistemik Jüvenil Romatoid Artrit ile Birlikte Olan Makrofaj Aktivasyon Sendromlu Bir Olgu - POSTER: 42

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Kolestaz Olgularımız - POSTER: 51

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hodgkin Lenfoma Tanısı Alan Griscelli Sendromlu Bir Olgu Sunumu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Lineer Ig A Dermatozu: Olgu Sunumu - Poster 43

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Sepsisi: Ektima Gangrenosumlu Bir Olgu - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Metanol İntoksikasyonu - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımızda Birliktelik Gösteren Diğer Patolojiler - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Sepsisi: Ektima Gangrenosumlu Bir Olgu - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Metanol İntoksikasyonu - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tekrarlayan Hışıltısı Olan Çocuklarda Akut Atak Sırasında Montelukast Tedavisinin Etkisi - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Asetaminofen (Parasetamol) Zehirlenmesi ile Başvuran Bir Yenidoğan Olgusu - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuklarda İlaç İntoksikasyonları: Neler Oluyor? - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Geç Başvurulu Konjenital Diyafragma Hernili Bir Olgu - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Konjenital Laringeal Stenoz Düşünülen Yabancı Aspirasyonu Tanısı Alan Bir Olgu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Laringomalazi Tanısıyla İzlenirken Vallekula Kisti Tanısı Konulan Bir Olgu - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Apak

Memnune Apak

Mental Geriliği Olan Çocuğa Genetik Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Konvülziyon Geçiren Çocuğa Muayenehane Koşullarında Nöropediatrik Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

“Korpus Kallozum” Beynin Merkezindeki Gizemli Bölge - Derleme

(J Curr Pediatr 2009; 7: 142-146)
Ar

Kubilay Ar

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımızda Birliktelik Gösteren Diğer Patolojiler - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımızda Birliktelik Gösteren Diğer Patolojiler - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Argın

Mehmet Argın

Kronik Tekrarlayan Multifokal Osteomiyelit

(J Curr Pediatr 2017; 15: 25-37)
Argun

Mustafa Argun

Tekrarlayan Aspirasyon Pnomonisinin Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Arter Sling

(J Curr Pediatr 2013; 11: 81-84)

49,XXXXY Sendromlu Bir Çocukta Konjenital Kalp Hastalığı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 63-67)
Arıbaş Öz

Nefise Arıbaş Öz

Kötü Görünümlü İyi Huylu Hastalık: Akut İnfantil Hemorajik Ödem

(J Curr Pediatr 2017; 15: 51-54)
Arık

Ebru Arık

Kistik Fibrozis ve Hipoalbuminemi - Poster 36

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Demir Eksikliği Anemisi ile Gelen Gaucher Hastalığı - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Arıkan

Çiğdem Arıkan

Gastrointestinal ve Solunum Semptomları ile Başvuran Gastroözofageal Reflü Hastalıklı Çocuklarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklak Çağı Sirozları, Hepatopulmoner Sendrom ve Karaciğer Nakli - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Wilson Hastalarının Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 24

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Hepatopulmoner Sendromlu Çocuklarda MCP-1, eNOS, tPA ve PAI-1 Gen Polimorfizmi - Poster 25

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Karaciğer Nakil Programının Dokuz Yıllık Sonuçları - Poster 29

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağının Tanısal Problemli Kolestatik Hastalığı; İlerleyici Ailevi İntrahepatik Kolestaz: 17 Hastanın Klinik Laboratuar, Histolojik Bulguları ve Tedavi Sonuçların Değerlendirilmesi - Poster 31

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocuklarda Hızlı ve Seri Entübasyon - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 11-17)

Çocukluk Çağı Benign Geçici Hiperfosfatazemisi - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 96-98)

Çocukluk Çağında Karaciğer Naklinin Geç Dönem Sonuçları ve Komplikasyonları - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Sirozlu Çocuklarda Gözlenen Enfeksiyonlar - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Yenidoğan İdrar Yolu Enfeksiyonları – Poster 17

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Hiperimmünglobulin D Sendromu: 5 Yaşında Bir Olgu - Poster 63

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Kene Isırığı Nedeni İle Acil Servisimize Başvuran Olguların İncelenmesi - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Kene Isırığı Nedeni İle Acil Servisimize Başvuran Olguların İncelenmesi - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Altıncı Hastalık ve Fontanel Bombeliği: Bir Vaka Takdimi - Poster 20

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Arısoy

Emin Sami Arısoy

Çoklu Direnç Gram (-) Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Brodie Apsesi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çoklu Direnç Gram (-) Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Brodie Apsesi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Arıtürk

Ender Arıtürk

Bir Çocukta Toraks İçinde Mide Perforasyonu

(J Curr Pediatr 2012; 10: 36-39)
Arman

Özlem Arman

Hepatit A Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Bir Guillain Barre Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Arsan

Saadet Arsan

Konjenital Glukoz-Galaktoz Malabsorbsiyonu ve Tekrarlayan Sepsis Atakları Olan Yenidoğan Olgusu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 85-87)

Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekte Kazanılmış Sitomegalovirüs Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 138-141)
Arslan

Derya Arslan

Miyokardiyal Ventriküler Nonkompaksiyon: Çocuklukta Nadir Görülmesi Nedeniyle Son Literatürün Taranması

(J Curr Pediatr 2015; 13: 138-142)

Barsak Perforasyonu ile Başvuran Kistik Fibrozis Olgusu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocukluk Çağı Benign Geçici Hiperfosfatazemisi - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 96-98)

Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu ve Nutrisyonel Antropometrik Durumla İlişkisi - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

“Research Units on Pediatric Psychopharmacology and Psychosocial Interventions (RUPP) Autism Network” Tarafından Otizmi Olan Çocukların Ailelerine Yönelik Olarak Geliştirilen Aile Eğitimi Programı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 95-102)

Van ve Yöresinde Görülen Kuş Gribi Olgularının Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 8

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Arslanköylü

Ali Ertuğ Arslanköylü

Alfa-1 Antitripsin Eksikliğine Bağli Neonatal Kolestaz: Olgu Sunumu - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Artaç

Hasibe Artaç

Geçici Hipogammaglobülinemili Olgularımızın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Poster 66

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Nadir Bir İmmun Yetmezlik: CD8 Eksikliği - Poster 67

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

B Lenfosit Düşüklüğü ile Seyreden Still Hastalığı: Bir Olgu Sunumu - Poster 68

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ortak Değişken İmmun Yetmezlikli Hastalarımızın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Poster 69

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Asan

Burcu Asan

Yenidoğan Döneminde Lokal Anestezik Kullanımına Bağlı İki Methemoglobinemi Olgusu - POSTER: 78

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Asar

Gülgün Asar

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Tanıda Diyabetik Ketoasidoz Sıklığı ve İlişkili Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 52-55)

Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımı ve Ebeveynlerin Tutumu - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Asilsoy

Suna Asilsoy

Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit Sendromlu Olgularımızın Klinik ve Laboratuar Özellikleri - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tekrarlayan Hışıltısı Olan Çocuklarda Akut Atak Sırasında Montelukast Tedavisinin Etkisi - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Asetaminofen (Parasetamol) Zehirlenmesi ile Başvuran Bir Yenidoğan Olgusu - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuklarda İlaç İntoksikasyonları: Neler Oluyor? - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Geç Başvurulu Konjenital Diyafragma Hernili Bir Olgu - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Aslan

Evrim Aslan

Sivas İlinde Hastaneye Başvuran 1-15 Yaş Grubu Çocuklar Arasında Anemi Prevalansı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 67-72)

İdrarı Siyahlaştıran Hastalık: Alkaptonüri - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 78-80)
Astarcı

H.Müzeyyen Astarcı

Harlequin Iktiyozis: Olgu Sunumu - Poster 53

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Asya Tanju

İlhan Asya Tanju

İkizlerde Spondiloepifizyal Displazi Tarda

(J Curr Pediatr 2011; 9: 97-99)
Atabek

Mehmet Emre Atabek

Ritscher-Schinzel Sendromu: Olgu Sunumu - Poster 45

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Pediatride Hiperparatiroidizm - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 114-1117)
Atalay

Ayçe Atalay

Serebral Palside Spastisite Tedavisi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 136-141)
Ataoğlu

Emel Ataoğlu

Osteogenesis İmperfekta Tip II - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Atasay

Begüm Atasay

Konjenital Glukoz-Galaktoz Malabsorbsiyonu ve Tekrarlayan Sepsis Atakları Olan Yenidoğan Olgusu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 85-87)

Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekte Kazanılmış Sitomegalovirüs Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 138-141)
Ataş

Ali Ataş

Konjenital Hipotiroidizm - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 70-76)
Atay

Gülsüm Atay

Uzamış Sarılıklı Olguların Etyolojik Yönden Değerlendirilmesi - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Scleredema Adultorum: Olgu Sunumu - Poster 47

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Demir Desteği Alan ve Almayan Çocuklarda Bir Yaşında Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı - Poster 57

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Skleredema Tanısı Alan Çocukta Akut Apandisit’in Atipik Prezentasyonu - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Skleredema Tanısı Alan Çocukta Akut Apandisit’in Atipik Prezentasyonu - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sturge-Weber Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Orbital Teratomlu Bir Olgu Sunumu - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Atay Turan

Sevcan Atay Turan

Kanserli Çocuklarda Kemoterapi Sonrası Görülen Semptomlar

(J Curr Pediatr 2016; 14: 74-81)
Ateş

Alper Ateş

Tüberküloz Peritonitli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tüberküloz Peritonitli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Baş-Boyunda Nadir Bir Deri Tümörü: Pilomatrikoma - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Atıcı

Aytuğ Atıcı

Neonatal Nonketotik Hiperglisinemi: İki Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 137-140)
Atik

Fatih Atik

Salisilatin İndüklediği Hepatotoksisite: İdiyosenkratik Bir Reaksiyon mu? - POSTER: 73

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Avcı

Osman Avcı

D-Dimer Düzeyinin Akut İnfantil Hemorajik Ödemde Prognostik Önemi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 142-146)

Laser Tedavisi Yapılan Prematüre Retinopatili Olguların Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 62-67)

İnfantil Vitamin B12 Eksikliği - Poster 62

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği ve Hepatit A Enfeksiyonu: Klinik ve Laboratuvar Özellikler - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çölyak Hastalığı ile Birlikte Glukoz-6-fosfat Dehidrogenaz Eksikliği: Olgu Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Ayata

Ali Ayata

Çocukluk Çağında Retinitis Pigmentosa: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 43-46)
Ayberkin

Eda Ayberkin

Tonsillektomi Sonrası Massif Hemoraji Gelişen Bir Olgu - Poster 49

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Aycan

Zehra Aycan

Kleidokranial Disostosis: Olgu Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

İnatçı Hiponatreminin Nadir Bir Nedeni Olarak Pseudohipoaldosteronism - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Tanıda Gecikme Nedeniyle Yaygın Organ Tutulumu Gözlenen Bir Langerhans Hücreli Histiositoz - POSTER: 57

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Aydın

Adem Aydın

İnaktive Poliovirüs ve Oral Poliovirüs Aşılarının Karşılaştırılması

(J Curr Pediatr 2013; 11: 1-5)

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Preterm Yenidoğanlara Uygulanacak Terapötik Pozisyonlar Hakkındaki Bilgi Düzeyi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 21-30)

Adaçayı Yağının Yanlış Kullanımına Bağlı Neonatal Konvülziyon: Olgu Sunumu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hipoglisemi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipoglisemi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Yaygın Damariçi Pıhtılaşması - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Zamanında Doğan Bebeklerde Kafa İçi Kanama; Bir Takip Çalışması

(J Curr Pediatr 2012; 10: 85-91)

Yenidoğanda Hipotansiyon ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 68-76)
Aydıner

Elif Karakoç Aydıner

Çocukluklarda Atopik Dermatit Tedavisinde Güncel ve Gelecek Yaklaşımlar

(J Curr Pediatr 2011; 9: 39-43)
Aydoğan

Mahfuz Aydoğan

Konjenital Laringeal Stenoz Düşünülen Yabancı Aspirasyonu Tanısı Alan Bir Olgu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Laringomalazi Tanısıyla İzlenirken Vallekula Kisti Tanısı Konulan Bir Olgu - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocukluk Çağı Kronik Günlük Baş Ağrılarında Topiramat Tedavisinin Etkinliği ve Güvenilirliği - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 20-23)
Aydoğar

Nurhayat Aydoğar

Kabızlık Nedeniyle Hastaneye Başvuran Çocukların Özellikleri

(J Curr Pediatr 2011; 9: 103-109)
Aydoğdu

Handan Aydoğdu

DiGeorge Sendromu - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çölyak Hastalığı - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Karaciğer Nakli

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Gastroözofageal Reflü Hastalığı Olan Çocuklarda Ağız ve Diş Bulguları - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Karaciğer Nakilli Çocuklarda Hiperürisemi Sıklığı ve Kullanılan İmmünsüpresiflerin Etkileri - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Gastrointestinal ve Solunum Semptomları ile Başvuran Gastroözofageal Reflü Hastalıklı Çocuklarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklak Çağı Sirozları, Hepatopulmoner Sendrom ve Karaciğer Nakli - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kolestazda Medikal Tedavi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Kolestazında Alagille Sendromu ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Verileri - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocuklarda Hızlı ve Seri Entübasyon - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 11-17)

Çocukluk Çağı Benign Geçici Hiperfosfatazemisi - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 96-98)

Çocukluk Çağında Karaciğer Naklinin Geç Dönem Sonuçları ve Komplikasyonları - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Sirozlu Çocuklarda Gözlenen Enfeksiyonlar - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Aygün

F. Deniz Aygün

İnfantil Osteopetrozis ve Rikets Birlikteliği: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2012; 10: 40-43)

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Tanısal ve Tedavi Edici Endoskopik Yaklaşımlar

(J Curr Pediatr 2012; 10: 1-7)

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Major Mortalite ve Morbidite Nedeni; Patent Duktus Arteriozus

(J Curr Pediatr 2012; 10: 8-12)

Ani Bebek Ölümünün Kardiyak Nedenleri

(J Curr Pediatr 2014; 12: 37-42)
Aygüneş

Utku Aygüneş

Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi’ne Başvuran Kırım-Kongo Kanamalı Ateş’li Çocukların Klinik ve Rutin Laboratuvar Testleri Yanında İmmünolojik Açıdan Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 13-20)
Ayhan

Semin Ayhan

Ülseratif Kolit Tanılı Olgularımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2012; 10: 17-23)

Çölyak Hastası Çocuklarda Duodenal Histopatoloji ve Güçlü Pozitif Doku Transglutaminaz Antikorları Arasındaki İlişki

(J Curr Pediatr 2015; 13: 171-176)

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Patojenleri ve Antibiyotik Direnç Paternleri - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Aylanç

Hakan Aylanç

Makrozomik Bebek Doğuran Diyabeti Olmayan Annelerin Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 23-29)
Aysun

Sabiha Aysun

Çocukluk Dönemi Fokal Konvülsiyonları ile İlgili Sendromlar

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Akut Kafa İçi Basınç Artımı ve Acil Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Aytaç

Selin Aytaç

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Fungal Enfeksiyon Hızı, Antifungal Tedavi ve Prognostik Faktörler - Poster 55

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Emprik Tedavide Piperasilin / Tazobaktam ve Amikasin Tedavisinin Karbapenem Tedavisi ile Karşılaştırılması - Poster 56

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Ayvaz

Ayşe Tör Ayvaz

Laser Tedavisi Yapılan Prematüre Retinopatili Olguların Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 62-67)
Ayyıldız

Pelin Ayyıldız

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Konjenital Kalp Hastalığı Tanısı Alan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 67-73)
Azık

Fatih Mehmet Azık

Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları

(J Curr Pediatr 2011; 9: 127-132)
Anasayfa Arşiv Arama Menü