YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Babacan

Oğuzhan Babacan

Over Disgenezisi İle Seyreden Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Komplet Androjen Duyarsızlığı (Testiküler Feminizasyon) Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Over Disgenezisi İle Seyreden Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Komplet Androjen Duyarsızlığı (Testiküler Feminizasyon) Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Babaoğlu

Kadir Babaoğlu

Mukopolisakkaridozlarda Kardiyak Tutulum - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 48-51)
Babayiğit Hocaoğlu

Arzu Babayiğit Hocaoğlu

Çocukluk Çağında Astım ve Gıda Alerjileri

(J Curr Pediatr 2014; 12: 26-30)
Bağ

Özlem Bağ

Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyonda Klasik Triad: Çomak Parmak, Siyanoz ve Polisitemi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 92-95)

Çocukluk Çağında Hiperkalseminin Nadir Bir Nedeni Paratiroid Adenomu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 107-111)
Bağcı

Onur Bağcı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde İzlenen Konjenital Kalp Hastalıkları: Sıklığı, Risk Faktörleri ve Prognoz

(J Curr Pediatr 2015; 13: 159-164)

Prematüre Bebeklerde Tiroid Fonksiyon Testlerinin Sonuçları

(J Curr Pediatr 2016; 14: 10-17)
Bağdat

A. Bağdat

Taşlı Yüzük ve Alyans Takmanın Çocuk Hastanesinde Hasta Bakımı Veren Hemşirelerin El Hijyenleri Üzerine Etkisi - Poster 15

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Bahadır

Oğuzhan Bahadır

Spinal Musküler Atrofi Olgularının Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 18-22)
Bahçeciler

Narin N. Bahçeciler

Tüberküloz, BCG ve Alerji-Astım İlişkisi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocukluk Çağında Acil Serviste Akut Astım Atağı ve Tedavisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Sublingual İmmünoterapi - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Periyodik Ateş Sendromları - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 57-61)
Bahçeli

Elvan Bahçeli

Melkersson-Rosenthal Sendromu: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 82-84)
Bak

Mustafa Bak

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Patojenleri ve Antibiyotik Direnç Paternleri - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyonda Klasik Triad: Çomak Parmak, Siyanoz ve Polisitemi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 92-95)
Bakır

Mustafa Bakır

Human Papilloma Virus Aşıları

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Salgın Analizi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Salgın Analizi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Poliklinik Başvurularında Fizik Muayene Süresini Uzun Tutmak Antibiyotik Reçete Edilmesini Azaltıyor

(J Curr Pediatr 2013; 11: 45-50)
Baki

Ali Baki

Bronşiyal Astımda Klinik Bulgular

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Bronşiyal Astımda Klinik Bulgular

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Bakiler

Ali Rahmi Bakiler

Gastroözefageal Reflü Tanılı Olgularımızın Değerlendirilmesi - Poster 27

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Poliklinik Hastalarımızda Hepatit A ve B Durumunun Belirlenmesi - Poster 30

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Abetalipoproteinemi Tanılı Üç Olgu: Olgu Sunumu - Poster 35

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Bakkaloğlu

Ayşin Bakkaloğlu

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Diffüz Endokapiller Proliferatif Glomerülonefrit - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Sakroiliyak Eklem Tutulumu: Sekiz Olgu Sunumu - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Nefrotik Sendrom

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Bal

Alkan Bal

Penisilin Enjeksiyonu ve Nicolau Sendromu: İki Çocuk Olgu - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Penisilin Enjeksiyonu ve Nicolau Sendromu: İki Çocuk Olgu - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Zehirli Yılan Isırıklarında Şiddetli Lokal Ödem ve Tedavi Yaklaşımları: Üç Çocuk Olgu - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Balaban

İsmail Balaban

Poland Sendromu: Olgu Sunumu - Poster 52

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Balamtekin

Necati Balamtekin

Streptococcus Pneumonia'ya Bağlı Purpura Fulminans: Olgu Sunumu ve Literatür Özeti - Poster 21

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Olgu Sunumu: Bir Çocuk Olguda Metaklopramide Bağlı Gelişen Akut Distoni ve Literatüre Bakış - Poster 51

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Balcı

Onur Balcı

Konjenital Toksoplazma Enfeksiyonu: Hidrosefalinin Nadir Bir Nedeni

(J Curr Pediatr 2014; 12: 112-115)

Normokomplementemik Ürtikeryal Vaskülitli İki Olgu: Akla Getirilmesi Gereken Diğer Sebepler

(J Curr Pediatr 2015; 13: 56-59)
Balkan

Emin Balkan

Sünnet ve Komplikasyonları - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda İnmemiş Testis - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda Akut Skrotum Patolojileri - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)
Ballı

Temel Tansu Ballı

Penisilin Enjeksiyonu ve Nicolau Sendromu: İki Çocuk Olgu - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Penisilin Enjeksiyonu ve Nicolau Sendromu: İki Çocuk Olgu - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Balta

Hakan Balta

Hiperimmünglobulin D Sendromu: 5 Yaşında Bir Olgu - Poster 63

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Baran

Maşallah Baran

Wilson Hastalarının Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 24

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çölyak Hastalığında Özofajit Sıklığı ve Klinik Önemi - Poster 28

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Sirozlu Çocuklarda Gözlenen Enfeksiyonlar - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Barın

Ç. Barın

Taşlı Yüzük ve Alyans Takmanın Çocuk Hastanesinde Hasta Bakımı Veren Hemşirelerin El Hijyenleri Üzerine Etkisi - Poster 15

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Barış

Safa Barış

Nörofibromatozis Tip 1 ve Subakut Sklerozan Panensefalit: Nadir Bir Birliktelik - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 83-85)

Çocukluklarda Atopik Dermatit Tedavisinde Güncel ve Gelecek Yaklaşımlar

(J Curr Pediatr 2011; 9: 39-43)
Barlan

Işıl Berat Barlan

Çocukluk Çağında Acil Serviste Akut Astım Atağı ve Tedavisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Sublingual İmmünoterapi - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Periyodik Ateş Sendromları - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 57-61)
Barsal

Ebru Barsal

Yenidoğanda Yaygın Tutulum Gösteren Grup B Streptokok Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 141-144)
Barut

Yaşar Barut

Stridor İle Başvuran Konjenital Subglottik Laringeal Perde Olgusunda Endoskopik Görünüm - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Stridor İle Başvuran Konjenital Subglottik Laringeal Perde Olgusunda Endoskopik Görünüm - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Baskın

Esra Baskın

Henoch-Schönlein Purpuralı 54 Olgunun İncelenmesi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kronik Ülsere Sekonder Amiloid Birikimi: Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Anti GBM Antikoru Pozitif Lupus Nefriti Olgusu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Blastocystis Hominis Enfestasyonuna Eşlik Eden Akut Böbrek Yetmezliği - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Güncel Sıvı Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocuklarda Güncel Sıvı Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Baş

Ahmet Yağmur Baş

Nadir Komplikasyonlarla Giden Dört Yenidoğan Kompleks Over Kisti Olguları

(J Curr Pediatr 2015; 13: 227-230)
Başaran

Ümit N. Başaran

Adrenokortikal Karsinoma Bağlı Yalancı Erken Puberte Gelişen Bir Olgu - Poster 4

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Başkan

Emel Bülbül Başkan

Atopik Dermatit Tedavisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Sık Rastlanan Pediatrik Deri Hastalıkları - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Topikal Kortikosteroidin Ani Kesilmesine Bağlı Adrenal Yetmezlik Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Topikal Kortikosteroidin Ani Kesilmesine Bağlı Adrenal Yetmezlik Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Pediatrik Behçet Hastalarının Klinik ve Demografik Özellikleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 89-93)

İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin AIDS’e İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 9-15)
Başpınar

Osman Başpınar

Kardiyomiyopatinin Tedavi Edilebilir Bir Nedeni: Vitamin D Eksikliği

(J Curr Pediatr 2015; 13: 143-146)
Baştuğ

Osman Baştuğ

Fetüs Papyraceus ile İlişkili Aplazia Kutis Konjenita

(J Curr Pediatr 2015; 13: 147-150)

Yenidoğanda İntraoral Kitlenin Nadir Bir Sebebi: Konjenital Epulis

(J Curr Pediatr 2016; 14: 147-150)
Battal

Fatih Battal

Makrozomik Bebek Doğuran Diyabeti Olmayan Annelerin Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 23-29)
Bay

Ali Bay

Van ve Yöresinde Görülen Kuş Gribi Olgularının Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 8

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Baydar

Dilek Ertoy Baydar

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Diffüz Endokapiller Proliferatif Glomerülonefrit - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Bayhan

İclal Bayhan

Konjenital Riketsli İki Olgu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Baykan

Ali Baykan

Homozigot D409H Mutasyonlu Gaucher Hastasında Arkus Aorta, Aort ve Mitral Kapak Kalsifikasyonu; Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 44-46)

Tekrarlayan Aspirasyon Pnomonisinin Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Arter Sling

(J Curr Pediatr 2013; 11: 81-84)

49,XXXXY Sendromlu Bir Çocukta Konjenital Kalp Hastalığı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 63-67)
Bayrakçı

Umut Selda Bayrakçı

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Sakroiliyak Eklem Tutulumu: Sekiz Olgu Sunumu - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği ve Hepatit A Enfeksiyonu: Klinik ve Laboratuvar Özellikler - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Bayraktar

Seher Tabanlı Bayraktar

Osteogenesis İmperfekta Tip II - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Osteogenesis İmperfekta Tip II - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Bayram

Ayşe Kaçar Bayram

Stridor İle Başvuran Konjenital Subglottik Laringeal Perde Olgusunda Endoskopik Görünüm - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Stridor İle Başvuran Konjenital Subglottik Laringeal Perde Olgusunda Endoskopik Görünüm - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İnfantil Başlangıçlı Bir Tip 2 Glikojen Depo Hastalığı: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 131-134)

Sivas İlinde Hastaneye Başvuran 1-15 Yaş Grubu Çocuklar Arasında Anemi Prevalansı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 67-72)

Ülkemiz Sorunu Olan Nutrisyonel Hipokalsemik Riketslerin Retrospektif Değerlendirilmesi - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Aseptik Menenjitle Kliniğe Yansıyan Bir Transvers Miyelit Olgusu - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Serebellit ve Motor Polinöropatiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Akut Hepatit ve Otoimmun Hemolitik Anemiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik Amebiazise Sekonder Hemofagositik Lenfohistiositozlu Bir Olgu - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Baysal

Kemal Baysal

Ellis-van Creveld Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 59

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Konjenital Kalp Hastalığı Tanısı Alan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 67-73)

Hepatit A'nın Nadir Bir Komplikasyonu: Plevral Effüzyon - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Baytan

Birol Baytan

Bursa İlinde Sağlıklı Yenidoğanlarda Faktör V Leiden Mutasyon Sıklığı - POSTER: 6

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Kemoterapi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 7

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hemofagositik Lenfohistiyositoz Tanısı Alan Bir Olgu - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Uzun Süre Anne Sütü ile Beslenen Vejetaryen Anne Bebeklerinde Nütrisyonel B12 Eksikliği - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağında Kalıtsal Tromboz - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Yaygın Damar İçi Pıhtılaşması - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Bursa İlinde 1-16 Yaş Çocuklarda Çinko Eksikliği Prevalansı - Poster 58

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bursa İlinde 1-16 yaş Çocuklarda Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı - Poster 59

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağında Lenfadenomegaliler - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Oral Mukozitin Önlenmesi ve Tedavisi: Güncel Yaklaşımlar - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Talasemi Majorlü Vakalarda Endokrin Komplikasyonların Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 58-65)

Febril Nötropenide C-Reaktif Protein ve Prokalsitoninin Yeri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 7-12)

Vitamin K ve Hemostaz - Derleme

(J Curr Pediatr 2010; 8: 113-118)

Altı Aylık ALL Tedavisinin 1-3 Yaşlarındaki Çocuklarda Psikososyal Gelişim ve Duygu Durumu Üzerindeki Etkileri

(J Curr Pediatr 2012; 10: 13-16)

Artmış Vitamin B12 Düzeyi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 160-164)
Bebek

Ayşe Bebek

Niemann Pick Sendromlu Bir Hastada Anestezik Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2013; 11: 42-44)
Bedir

Abdülkerim Bedir

Çölyak Hastalarında Bağırsak Epitel Hücreleri ve Lenfositlerde Genotoksisitenin Araştırılması - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Beker Şanlı

Dilek Beker Şanlı

Pediatrik Çölyak Hastalarında Homosistein, Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeyleri

(J Curr Pediatr 2015; 13: 1-6)
Bektaş

Ahmet Bektaş

Çölyak Hastalarında Bağırsak Epitel Hücreleri ve Lenfositlerde Genotoksisitenin Araştırılması - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Belet

Nurşen Belet

Epididimoorşitle Başvuran Adolesan Brusella Olgusu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 150-152)
Belgemen

Tuğba Belgemen

Uzamış Sarılıklı Olguların Etyolojik Yönden Değerlendirilmesi - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağında Yineleyen Parotitis - Poster 19

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Berdeli

Afig Berdeli

Fc Gamma Reseptör Polimorfizmi İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Risk Faktörü müdür? - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Primer FSGS ve Steroid Yanıtlı Nefrotik Sendromda RAS Gen Polimorfizmleri - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hepatopulmoner Sendromlu Çocuklarda MCP-1, eNOS, tPA ve PAI-1 Gen Polimorfizmi - Poster 25

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Bereket

Abdullah Bereket

Çocuk ve Ergenlerde Obezitenin Tedavisi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Berk

Erhan Berk

Tekrarlayan Febril Konvülziyonlu Çocuklarda Serum Selenyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 110-115)
Bernay

Ferit Bernay

Bir Çocukta Toraks İçinde Mide Perforasyonu

(J Curr Pediatr 2012; 10: 36-39)
Beşbaş

Nesrin Beşbaş

Neonatal Hipertansiyonda Tedavi Yaklaşımları ve Prenatal Risk Faktörleri

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Diffüz Endokapiller Proliferatif Glomerülonefrit - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Sakroiliyak Eklem Tutulumu: Sekiz Olgu Sunumu - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Beşer

Ömer Faruk Beşer

İnflamatuvar Barsak Hastalığı Tanılı Çocukların Uzun Süreli İzlemi: 53 Olgunun Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 81-88)

İki Ailede Çölyak Hastalığının Belirlenmesinde İnsan Lökosit Antijen Doku Gruplarının Önemi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 96-99)
Beyazıt

Aysun Nedime Beyazıt

Talasemi Majorlü Vakalarda Endokrin Komplikasyonların Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 58-65)

İnatçı Epilepsili Çocuklarda Ek Tedavi Olarak Topiramat Etkinliğinin ve Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 125-129)
Bideci

Aysun Bideci

Guatr

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Guatr

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Bidev

Duygu Bidev

İdiyopatik Epilepsi Tanısı ile İzlenen Hastalarda Epilepsi ile Karışan Kardiak veya Vazovagal Senkop Sıklığı - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 94-99)
Biginer

Yelda Biginer

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Sakroiliyak Eklem Tutulumu: Sekiz Olgu Sunumu - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Bilge

Ilmay Bilge

Çocuklarda Acil Hipertansiyon Tedavisi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Bilgen

Sadık Bilgen

Gelişimsel Kalça Displazisi Gelişimsel Kalça Displazisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Bilgen Sivri

Birsen Bilgen Sivri

Toplumun Kültürel Yönü: Doğum Sonu Dönemde Anne ve Bebek Bakımına Yönelik Yapılan Geleneksel Uygulamalar ve Dünyadan Örnekler

(J Curr Pediatr 2015; 13: 183-193)
Bilgin

Muzaffer Bilgin

Devlet ve Özel Hastanedeki Hemşirelerin Aile Merkezli Bakıma İlişkin Tutum ve Davranışları

(J Curr Pediatr 2016; 14: 1-9)
Binay

Çiğdem Binay

Fibrodisplazi Ossifikans Progressiva: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 222-226)
Biner

Betül Biner

Adrenokortikal Karsinoma Bağlı Yalancı Erken Puberte Gelişen Bir Olgu - Poster 4

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Binici

Esma Binici

Konjenital Lober Amfizem: Olgu Sunumu - POSTER: 7

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Lober Amfizem: Olgu Sunumu - POSTER: 7

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Binnetoğlu

Fatih Köksal Binnetoğlu

Makrozomik Bebek Doğuran Diyabeti Olmayan Annelerin Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 23-29)

Mukopolisakkaridozlarda Kardiyak Tutulum - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 48-51)
Boduroğlu

Esin C. Boduroğlu

Barsak Perforasyonu ile Başvuran Kistik Fibrozis Olgusu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Bolat

Ergül Bolat

Neonatal Nonketotik Hiperglisinemi: İki Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 137-140)
Bora

Elçin Bora

Nadir Görülen Bir Turner Sendromu Karyotipi: 45,X/47,XXX

(J Curr Pediatr 2014; 12: 43-47)
Borazan

Fatma Borazan

Çocukluk Çağı Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopi Endikasyon ve Bulguları - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Endoskopi Ünitemizde İncelenen Hastalarda Hepatit A ve B Seroprevalansı - POSTER: 58

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Borrow

R. Borrow

Farklı Yaş Gruplarındaki Sağlıklı Türk Populasyonunda Neisseria Meningitidis Serogrup (A, C, W135 ve Y) Spesifik Antikor Düzeyleri - Poster 12

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Bostan

Özlem Bostan

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde İzlenen Konjenital Kalp Hastalıkları: Sıklığı, Risk Faktörleri ve Prognoz

(J Curr Pediatr 2015; 13: 159-164)

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Major Mortalite ve Morbidite Nedeni; Patent Duktus Arteriozus

(J Curr Pediatr 2012; 10: 8-12)

Akut Romatizmal Ateş - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Eko, Holter, Event Recorder

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Konjenital Kalp Hastalıklarında Üriner sistem Anomalilerinin Tanısında Ultrasonografi ve Anjiografi Sonrası Ürogramların Karşılaştırılması - POSTER: 59

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Mitral Valv Prolapsuslu Çocuklarda Disritmi ve Vazovagal Senkop Sıklığının Değerlendirilmesi - POSTER: 60

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kawasaki Hastalığı Tanısı Alan 14 Hastanın Klinik Değerlendirilmesi - POSTER: 61

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Konjenital Atrioventriküler Tam Bloklu Olgular: Klinik Özellikleri ve Doğal Seyirleri - POSTER: 63

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Dissekan Aort Anevrizmalı Bir Turner Sendromu Olgusu - POSTER: 64

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Cutis Laxa Sendromu Olan Bir Olguda Periferik Pulmoner Arter Stenozu - POSTER: 66

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Noonan Sendromu ve Yaygın Bilateral Pulmoner Arteriovenöz Fistül: Olgu Sunumu - POSTER: 67

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Eklem Şikayetlerine Yaklaşım - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda ve Adölesanlarda Göğüs Ağrısı - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Konjestif Kalp Yetmezliği - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Konjenital Tam Atriyoventriküler Bloklu Hastalarımızın Özellikleri - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 47-51)

Sık Karşılaşılan Disritmiler

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sık Karşılaşılan Disritmiler

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocuklarda Senkop: Ritim Holter Monitörizasyonu Gerekli mi?

(J Curr Pediatr 2016; 14: 124-128)
Bostancı

İlknur Bostancı

Çocuk Alerji Kliniği’nde İzlenen Anafilaksili Olguların Özellikleri

(J Curr Pediatr 2017; 15: 12-18)
Bozaykut

Abdülkadir Bozaykut

Sorunlu Gebelik Sonucunda Doğan Bebeklerde Kord Kanındaki Serum Ferritin Düzeyleri, Demir Eksikliğinin Erken Bir Göstergesi Olabilir mi? - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Süt Çocukluğu Döneminde Nutrisyonel B12 Vitamini Eksikliği ve Megaloblastik Anemi - POSTER: 51

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sorunlu Gebelik Sonucunda Doğan Bebeklerde Kord Kanındaki Serum Ferritin Düzeyleri, Demir Eksikliğinin Erken Bir Göstergesi Olabilir mi? - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Bozkurt

Murat Bozkurt

Bağışıklık Sistemi Normal Olan Bir Çocukta Naviküler Kemiğin Primer Subakut Hematojen Osteomiyeliti - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Bağışıklık Sistemi Normal Olan Bir Çocukta Naviküler Kemiğin Primer Subakut Hematojen Osteomiyeliti - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Bozkurter

A.Tuğçe Bozkurter

Bir Çocukta Toraks İçinde Mide Perforasyonu

(J Curr Pediatr 2012; 10: 36-39)
Böber

Ece Böber

Tip 1 Diyabet - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 1-10)

Tip 1 Diyabetin Uzun Dönem İzlemi - Derleme

(J Curr Pediatr 2008; 6: 111-118)

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Tanıda Diyabetik Ketoasidoz Sıklığı ve İlişkili Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 52-55)

Nadir Görülen Bir Turner Sendromu Karyotipi: 45,X/47,XXX

(J Curr Pediatr 2014; 12: 43-47)

Çocukluk Çağında Hiperkalseminin Nadir Bir Nedeni Paratiroid Adenomu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 107-111)
Bör

Özcan Bör

Hemofagositik Lenfohistiyositoz Tanısı Alan Bir Olgu - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hemofagositik Lenfohistiyositozis - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Yaygın Damar İçi Pıhtılaşması - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocukluk Çağında Hemofagositik Sendromlar

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Bucak

İbrahim Hakan Bucak

Pediatrik Bir Olguda Leishmania ve Brucella Birlikte Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 103-106)
Bulaç

Sevcan Bulaç

Suprakardiyak Tipte Total Pulmonar Venöz Dönüş Anomalisi (TPVDA) Saptanılan İki Olgunun Sunumu - POSTER: 68

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Bulum

Burcu Bulum

Bir Akut Motor Aksonal Nöropati Olgusu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Bulur

Nurcan Bulur

Makrozomik Bebek Doğuran Diyabeti Olmayan Annelerin Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 23-29)
Bulut

Yasin Bulut

Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Sepsisi: Ektima Gangrenosumlu Bir Olgu - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Juvenil İdiyopatik Artrit Sağaltımında Metotroksat’a Bağlı Nodül Gelişimi - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Sepsisi: Ektima Gangrenosumlu Bir Olgu - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Bundak

Rüveyde Bundak

Boy Kısalığına Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Buyan

Necla Buyan

Veziko Üreteral Reflü ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Veziko Üreteral Reflü ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Bükülmez

Ayşegül Bükülmez

Melkersson-Rosenthal Sendromu: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 82-84)

Yarık Damaklı Yenidoğan Olgumuzda Jarcho-Levin Sendromu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 125-128)

Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocukların Retinal Doppler Ultrasonografi Bulguları ve Homosistein Düzeyleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 19-25)

Akciğerin Dev Kist Hidatiği - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 40-42)

Tip 1 Diyabetli Kız Olgularda Glisemik Kontrolün Plazma Ghrelin ve Serum IGF-1 Düzeylerine Etkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 104-110)
Büyükgebiz

Atilla Büyükgebiz

Tip 1 Diyabet - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 1-10)

Tip 1 Diyabetin Uzun Dönem İzlemi - Derleme

(J Curr Pediatr 2008; 6: 111-118)

Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu ve Nutrisyonel Antropometrik Durumla İlişkisi - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Büyükinan

Muammer Büyükinan

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Tanıda Diyabetik Ketoasidoz Sıklığı ve İlişkili Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 52-55)
Büyükkayhan

Derya Büyükkayhan

Neonatal Bruselloz: İki Hasta-İki Farklı Bulaş

(J Curr Pediatr 2015; 13: 134-137)

D-Dimer Düzeyinin Akut İnfantil Hemorajik Ödemde Prognostik Önemi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 142-146)
Büyükpamukçu

Münevver Büyükpamukçu

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Epidemiyoloji

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Büyüktiryaki

Betül Büyüktiryaki

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımızda Birliktelik Gösteren Diğer Patolojiler - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımızda Birliktelik Gösteren Diğer Patolojiler - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Büyükuslu

Nihal Büyükuslu

Anne Sütünde Poliaminler

(J Curr Pediatr 2015; 13: 122-126)
Büyükuysal

L. Büyükuysal

Bursa’da Konjenital Hipotiroidizm Taraması - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü