YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Ç.

Kabak Ç.

Ailesel Hipokalemi Periyodik Paralizi - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Çağan

Eren Çağan

İki Aylık Bir İnfantta Atipik Lokalizasyonlu Osteomyelit - Poster 11

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Akut Kolestatik Hepatit ile Prezente Olan Kawasaki Hastalığı - Poster 41

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Situs İnversus Totalisle Birlikte Nanoftalmus - POSTER: 72

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Akut Poststreptokoksik Glomerulonefrit ile Komplike Olan Vezikoüreteral Reflü: Vaka Sunumu - POSTER: 75

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Obstruktif Üropati Sonucu Akut Böbrek Yetmezliği Gelişen Soliter Böbrekli Olgu - POSTER: 76

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İki Aylık Bir İnfantta Atipik Lokalizasyonlu Osteomyelit - Poster 11

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Akut Kolestatik Hepatit ile Prezente Olan Kawasaki Hastalığı - Poster 41

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Situs İnversus Totalisle Birlikte Nanoftalmus - POSTER: 72

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Akut Poststreptokoksik Glomerulonefrit ile Komplike Olan Vezikoüreteral Reflü: Vaka Sunumu - POSTER: 75

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Obstruktif Üropati Sonucu Akut Böbrek Yetmezliği Gelişen Soliter Böbrekli Olgu - POSTER: 76

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Çağan Appak

Yeliz Çağan Appak

Çölyak Hastası Çocuklarda Duodenal Histopatoloji ve Güçlü Pozitif Doku Transglutaminaz Antikorları Arasındaki İlişki

(J Curr Pediatr 2015; 13: 171-176)

Çocukluk Çağında Portal Hipertansiyon: İki Merkez Deneyimi ve Literatür İncelemesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 177-182)
Çakar

Nilgün Çakar

Kalıtımsal Kistik Böbrek Hastalıklarına Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2015; 13: 40-45)
Çakı

Suat Çakı

Mantar Zehirlenmelerine Yaklaşımda 10 Yıllık Tecrübemiz - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Çakır

Bahar Çuhacı Çakır

İnatçı Hiponatreminin Nadir Bir Nedeni Olarak Pseudohipoaldosteronism - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Suprakardiyak Tipte Total Pulmonar Venöz Dönüş Anomalisi (TPVDA) Saptanılan İki Olgunun Sunumu - POSTER: 68

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Pandemik 2009 İnfluenza A (H1N1) Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 53-59)

İnfantil Osteopetrozis ve Rikets Birlikteliği: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2012; 10: 40-43)

Konjenital Hipotiroidili Olguların Değerlendirilmesi: Ulusal Tarama Programının Etkisi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 28-33)

Diyabetik Ketoasidozla Başvuran Çocukların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 94-98)

Sekonder Osteoporozlu Çocuklarda Alendronat Tedavisinin Etkinliği - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 86-89)

Osteogenezis İmperfektalı Hastalarda Bifosfonatların Etkinliği

(J Curr Pediatr 2011; 9: 122-126)

Çocuklarda Karaciğer Nakli Öncesi Aşılamanın Etkinliği ve Güvenilirliği - Poster 23

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Wilson Hastalarının Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 24

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çölyak Hastalığında Özofajit Sıklığı ve Klinik Önemi - Poster 28

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağının Tanısal Problemli Kolestatik Hastalığı; İlerleyici Ailevi İntrahepatik Kolestaz: 17 Hastanın Klinik Laboratuar, Histolojik Bulguları ve Tedavi Sonuçların Değerlendirilmesi - Poster 31

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İlerleyici Ailevi İntrahepatik Kolestaz; Histopatolojik Bulgular Yol Gösterici mi? - Poster 32

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çölyak Hastalığı, Helicobacter Pylori İnfeksiyonu ve Demir Eksikliği Anemisi - Poster 33

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Çocuklarda Nütrisyonel Durumun Belirlenmesi - Poster 34

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Benign Geçici Hiperfosfatazemisi - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 96-98)

Çocukluk Çağında Karaciğer Naklinin Geç Dönem Sonuçları ve Komplikasyonları - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Sirozlu Çocuklarda Gözlenen Enfeksiyonlar - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Diyabetik Ketoasidozla Başvuran Çocukların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 94-98)

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Glisemik Kontrolü Etkileyen Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 7-19)

Konjenital Glukoz-Galaktoz Malabsorbsiyonu ve Tekrarlayan Sepsis Atakları Olan Yenidoğan Olgusu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 85-87)
Çakmak

Alpay Çakmak

Konjenital Hipotiroidizm - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 70-76)

Penisilin Enjeksiyonu ve Nicolau Sendromu: İki Çocuk Olgu - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Penisilin Enjeksiyonu ve Nicolau Sendromu: İki Çocuk Olgu - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Emziren Annelerde Kas Gevşeticilerin Kullanımı - POSTER: 57

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Emziren Annelerde Kas Gevşeticilerin Kullanımı - POSTER: 57

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Çakmakçı

Handan Çakmakçı

Hemihipertrofisi Olan Çocukta Wilms Tümörü Riski: Nasıl İzlenmeli? - POSTER: 58

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Çalışkan

Senem Çalışkan

Çocuklarda İlaç İntoksikasyonları: Neler Oluyor? - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Çalkavur

Şebnem Çalkavur

İndirekt Hiperbilirubinemi/Nedenler ve Tanı - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Çaltepe

Gönül Çaltepe

Karında Kitlenin Nadir Bir Nedeni: Trikobezoar

(J Curr Pediatr 2014; 12: 51-53)
Çaltık Yılmaz

Aysun Çaltık Yılmaz

İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin AIDS’e İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 9-15)
Çandır

Mehmet Onur Çandır

Nadir Görülen Bir Venöz Port Komplikasyonu: Supraventiküler Taşikardi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 50-52)
Çatlı

Gönül Çatlı

Çocuklarda Akut Pankreatitin Nadir Bir Nedeni: Akut Hepatit A - Poster 10

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Nadir Görülen Bir Turner Sendromu Karyotipi: 45,X/47,XXX

(J Curr Pediatr 2014; 12: 43-47)

Çocukluk Çağında Hiperkalseminin Nadir Bir Nedeni Paratiroid Adenomu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 107-111)
Çayır

Atilla Çayır

Babası Lober Pnömoni Olan Pnömokoksik Menenjit Gelişen Olgu - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Babası Lober Pnömoni Olan Pnömokoksik Menenjit Gelişen Olgu - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Çeçen

Emre Çeçen

Baş-Boyunda Nadir Bir Deri Tümörü: Pilomatrikoma - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hemihipertrofisi Olan Çocukta Wilms Tümörü Riski: Nasıl İzlenmeli? - POSTER: 58

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Çekiç

Şükrü Çekiç

Sağ Akciğer Agenezisi; İzole ve Eşlik Eden Anomalilerle Birlikte

(J Curr Pediatr 2013; 11: 134-137)

Hiperimmünglobulin M Sendromu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 81-87)

Toksik Epidermal Nekroliz Tedavisinde Siklosporin A Kullanımı; Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 116-122)

Alerjen Spesifik İmmünoterapi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 46-55)
Çekmez

Ferhat Çekmez

İkizlerde Spondiloepifizyal Displazi Tarda

(J Curr Pediatr 2011; 9: 97-99)
Çelebi

Solmaz Çelebi

Rotavirus Aşıları

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocuklarda Sepsis ve Septik Şok - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Aspergilloz - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 62-69)

Vankomisin Dirençli Enterokoklar (VRE) ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İntrakranial Kist Hidatikli Olgu Sunumu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks İle Başvuran Akciğer Tüberkülozu: Olgu Sunumu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Vankomisin Dirençli Enterokoklar (VRE) ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İntrakranial Kist Hidatikli Olgu Sunumu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks İle Başvuran Akciğer Tüberkülozu: Olgu Sunumu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Febril Nötropenide C-Reaktif Protein ve Prokalsitoninin Yeri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 7-12)

Çocuklarda Plevral Ampiyem Tedavisi Sonrası Uzun Süreli İzlemde Akciğer Fonksiyonları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 117-124)

Dermoid Kist ile İlişkili Tekrarlayan Menenjit - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

İzole Dalak Tüberkülozlu Olgu Sunumu - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Septik Pulmoner Emboli Gelişen Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Hepatit A'nın Nadir Bir Komplikasyonu: Plevral Effüzyon - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuklarda Pandemik 2009 İnfluenza A (H1N1) Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 53-59)

İnfantil Osteopetrozis ve Rikets Birlikteliği: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2012; 10: 40-43)
Çelik

Alaattin Çelik

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Leprechaunismli Bir İnfantta Bozulmuş Glukoz Regülasyonu ve Dev Over Kistlerinin Yüksek Doz İnsülin Glarjin ile Tedavisi - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 119-122)

Stridor İle Başvuran Konjenital Subglottik Laringeal Perde Olgusunda Endoskopik Görünüm - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

“Lumbosakral Hipertrikoz” İpucuyla Tanı Alan Gergin Omurilik Sendromu Olgusu - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Stridor İle Başvuran Konjenital Subglottik Laringeal Perde Olgusunda Endoskopik Görünüm - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Bağışıklık Sistemi Normal Olan Bir Çocukta Naviküler Kemiğin Primer Subakut Hematojen Osteomiyeliti - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Bağışıklık Sistemi Normal Olan Bir Çocukta Naviküler Kemiğin Primer Subakut Hematojen Osteomiyeliti - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Pseudomanas Endokarditi; Zorlu Düşman: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Pseudomanas Endokarditi; Zorlu Düşman: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Serebral Palsili Çocuklarda Temporomandibular Eklem Değerlendirmesi

(J Curr Pediatr 2017; 15: 19-24)

Mukopolisakkaridozlu Hastalarda Ekokardiyografi ve Holter Elektrokardiyografi Bulgularının İncelenmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 165-170)

Neonatal Nonketotik Hiperglisinemi: İki Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 137-140)
Çeliker

Alpay Çeliker

Atriyal ve Ventriküler Septal Defektlerin Transkateter Kapatılması; Taşidisritmi Tedavisinde Radyofrekans Kateter Ablasyon

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Çetin

Mualla Çetin

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Fungal Enfeksiyon Hızı, Antifungal Tedavi ve Prognostik Faktörler - Poster 55

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Emprik Tedavide Piperasilin / Tazobaktam ve Amikasin Tedavisinin Karbapenem Tedavisi ile Karşılaştırılması - Poster 56

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Çetinkaya

Ergun Çetinkaya

Kleidokranial Disostosis: Olgu Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Tanıda Gecikme Nedeniyle Yaygın Organ Tutulumu Gözlenen Bir Langerhans Hücreli Histiositoz - POSTER: 57

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ergenlerde Algılanan Duygu Dışa Vurumu ile Psikosomatik Belirtiler Arasındaki İlişki

(J Curr Pediatr 2015; 13: 104-109)

Çocuklarda Senkop: Ritim Holter Monitörizasyonu Gerekli mi?

(J Curr Pediatr 2016; 14: 124-128)

Bronş Hiperreaktivitesi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Mitral Valv Prolapsusu - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Mitral Valv Prolapsuslu Çocuklarda Disritmi ve Vazovagal Senkop Sıklığının Değerlendirilmesi - POSTER: 60

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Sepsis Tanısında ve İzleminde Serum Prokalsitonin Düzeylerinin Rolü - POSTER: 69

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktör (IGF-1) Düzeyleri ile Prematüre Retinopatisi Arasındaki İlişki - POSTER: 70

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Prematüre Retinopatisi Gelişen Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER:72

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bronkopulmoner Displazi Gelişen Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER:73

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Hipoglisemili Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 74

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Baller-Gerold Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 76

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Nekrotizan Enterokolit - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Persistan Pulmoner Hipertansiyon - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Yenidoğan Sarılıklarında Tedavi Yaklaşımı - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Prematüre Retinopatisi ile Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyleri Arasındaki İlişki - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 47-52)

Bronkopulmoner Displazide Risk Faktörleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 66-71)

Uzamış Sarılıklı Bebeklerde Etyolojik Dağılım - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 99-103)

Rh Hemolitik Hastalığında İntrauterin Transfüzyonun Neonatal Sonuçlara Etkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 1-6)

Nekrotizan Enterokolitli Prematüre Bebeklerin Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 56-62)
Çetinus

Ercan Çetinus

İstanbul İli Fatih İlçesi Okul Çağı Çocuklarında El ve Ayak Anomalileri Taraması

(J Curr Pediatr 2011; 9: 60-62)
Çevik

Ayhan Çevik

Ağır Dehidratasyon ve Psödo-Bartter Sendromu Tablosu ile Başvuran Bir Kistik Fibrozis Olgusu (∆F508 ve W1282X Kompund Heterozigot Mutasyonu) - Poster 46

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Çıkılı Uytun

Merve Çıkılı Uytun

Munchausen by Proxy Sendromu: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 60-62)
Çınar

Hasibe Gökçe Çınar

Zamanında Doğan Bebeklerde Kafa İçi Kanama; Bir Takip Çalışması

(J Curr Pediatr 2012; 10: 85-91)
Çiftci

Atilla Çiftci

Barsak Perforasyonu ile Başvuran Kistik Fibrozis Olgusu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Persistan Stridor ile Başvuran Servikal Hamartom Olgusu - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Çiftçi

Ergin Çiftçi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Çiftel

Murat Çiftel

Geçirilmiş Akut Romatizmal Ateşe Bağlı Fibrinli Perikardiyal Efüzyon ve Valvülit: Sıradışı Klinik Prezantasyon

(J Curr Pediatr 2014; 12: 179-182)

Akut Romatizmal Ateşli Çocuklarda Penisilin Tedavisi: Yan Etkileri, Malpraktis ve Anaflaktik Reaksiyon

(J Curr Pediatr 2015; 13: 31-39)
Çil

Ergün Çil

Akut Romatizmal Ateş - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Dilate Kardiyomiyopati - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağında Telekardiyografik Değerlendirme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Konjenital Kalp Hastalıklarında Üriner sistem Anomalilerinin Tanısında Ultrasonografi ve Anjiografi Sonrası Ürogramların Karşılaştırılması - POSTER: 59

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Mitral Valv Prolapsuslu Çocuklarda Disritmi ve Vazovagal Senkop Sıklığının Değerlendirilmesi - POSTER: 60

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kawasaki Hastalığı Tanısı Alan 14 Hastanın Klinik Değerlendirilmesi - POSTER: 61

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Konjenital Atrioventriküler Tam Bloklu Olgular: Klinik Özellikleri ve Doğal Seyirleri - POSTER: 63

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Dissekan Aort Anevrizmalı Bir Turner Sendromu Olgusu - POSTER: 64

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Cutis Laxa Sendromu Olan Bir Olguda Periferik Pulmoner Arter Stenozu - POSTER: 66

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Noonan Sendromu ve Yaygın Bilateral Pulmoner Arteriovenöz Fistül: Olgu Sunumu - POSTER: 67

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kronik Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda Kardiyak Tutulum - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Ventriküler Septal Defekt - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocukluk Çağında "Telekardiyografik Değerlendirme" - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

İnvazif Çocuk Kardiyoloji İşlemleri

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Yenidoğan ve Prematürelerde Patent Duktus Arteriyozus - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Konjestif Kalp Yetmezliği - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Konjenital Tam Atriyoventriküler Bloklu Hastalarımızın Özellikleri - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 47-51)

Pulmoner Stenoz - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 111-113)

Jüvenil Romatoid Artrit: Tanı ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Costello Sendromunda Kardiyak Tutulum: Altı Olgunun Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 63-67)

Çocuklarda Senkop: Ritim Holter Monitörizasyonu Gerekli mi?

(J Curr Pediatr 2016; 14: 124-128)
Çimen

Derya Çimen

Miyokardiyal Ventriküler Nonkompaksiyon: Çocuklukta Nadir Görülmesi Nedeniyle Son Literatürün Taranması

(J Curr Pediatr 2015; 13: 138-142)
Çoban

Asuman Çoban

İndirekt Hiperbilirubinemi Tedavisi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Sistemik Jüvenil Romatoid Artrit ile Birlikte Olan Makrofaj Aktivasyon Sendromlu Bir Olgu - POSTER: 42

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Atipik Klinik ile Başvuran Henoch Schönlein Purpuralı Üç Olgu - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Prilokain Kullanımı Sonrası Gelişen Edinsel Methemoglobinemi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 54-57)
Çoker

Mahmut Çoker

Çocuk Kemik Sağlığı

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocuk Kemik Sağlığı

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Çokuğraş

Fügen Çullu Çokuğraş

Kronik Hastalıklarda Beslenme

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Kronik Hastalıklarda Beslenme

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Kistik Fibrozisde Gastrointestinal Tutulum ve Tedavi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Allerjik Hastalıklar ve Atopik Dermatit Prevalansı

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Astım ve Allerjiden Korunma

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Alerjik Yürüyüş

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Alerjik Yürüyüş

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Besin Alerjileri ve Alerjik Yürüyüş

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Yanlış Tanı Almış İntrakraniyal Tüberkülom

(J Curr Pediatr 2015; 13: 72-76)
Çolpan

Merve Çolpan

Uludağ Üniversitesi Hastanesinde Son Bir Yılda İstenen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 102-106)
Çorapçıoğlu

Funda Çorapçıoğlu

Brodie Apsesi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Brodie Apsesi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Çördük

Nergül Çördük

Oktreotid ile Tedavi Edilen Konjenital Şilotoraks Olgusu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 68-71)
Çubukçu

Çiğdem Elbek Çubukçu

Pediatrik Kanser Hastalarında Oral Mukozit ve Ağız Sağlığı - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Diş Çürüğünden Korunmada Florid Uygulamalarının Yeri - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Oral Mukozitin Önlenmesi ve Tedavisi: Güncel Yaklaşımlar - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Jeneralize (Yaygın) Odontodisplazi: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 23-24)

Prenatal Dönemde ve Bebeklikte Ağız ve Diş Sağlığı - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 77-81)

Tıp Fakültesi Bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Birimine Başvuran Çocuklarda Sosyodemografik Faktörlerin Dental Anksiyete Üzerine Etkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 53-57)
Çulha

Vildan Koşan Çulha

İmmün Trombositopenik Purpura Olgusunda Onyalai - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Çullu Çokuğraş

Fügen Çullu Çokuğraş

İnflamatuvar Barsak Hastalığı Tanılı Çocukların Uzun Süreli İzlemi: 53 Olgunun Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 81-88)

İki Ailede Çölyak Hastalığının Belirlenmesinde İnsan Lökosit Antijen Doku Gruplarının Önemi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 96-99)
Anasayfa Arşiv Arama Menü