YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Dai

Alper İbrahim Dai

Benin Rolandik Epilepsi (Çocukluk çağı selim sentro-temporal dikenli epilepsisi) - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Dalgıç

Buket Dalgıç

Çocukluk Yaş Grubunda Gastroenterolojik Tanısal Endoskopi

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Yaş Grubunda Gastroenterolojik Tanısal Endoskopi

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Alt Gastrointestinal Sistemin Fonksiyonel Hastalıkları

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Alt Gastrointestinal Sistemin Fonksiyonel Hastalıkları

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital intestinal Lenfanjiektazi Olgusu - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital intestinal Lenfanjiektazi Olgusu - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Alt Gastrointestinal Sistemin Fonksiyonel Hastalıkları

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Alt Gastrointestinal Sistemin Fonksiyonel Hastalıkları

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital intestinal Lenfanjiektazi Olgusu - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital intestinal Lenfanjiektazi Olgusu - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağı Kronik İshallerinde Beslenme

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocukluk Çağı Kronik İshallerinde Beslenme

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Ağır Diaper Dermatitli 3 Aylık Olgu: Akrodermatitis Enteropatika - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Ağır Diaper Dermatitli 3 Aylık Olgu: Akrodermatitis Enteropatika - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik İshalin Nadir Bir Nedeni; Abetalipoproteinemi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik İshalin Nadir Bir Nedeni; Abetalipoproteinemi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik İshal Nedeni ile İncelenen 43 Süt Çocuğu Olgusunun Değerlendirilmesi - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik İshal Nedeni ile İncelenen 43 Süt Çocuğu Olgusunun Değerlendirilmesi - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

İnflamatuvar Barsak Hastalığı Tanısı ile İzlenen 24 Olgunun Değerlendirilmesi - POSTER: 38

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

İnflamatuvar Barsak Hastalığı Tanısı ile İzlenen 24 Olgunun Değerlendirilmesi - POSTER: 38

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Dallar

Yıldız Dallar

Yenidoğan İdrar Yolu Enfeksiyonları – Poster 17

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Adolesan Anne Bebeklerinin Genel Özellikleri - Poster 42

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Harlequin Iktiyozis: Olgu Sunumu - Poster 53

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Hiperimmünglobulin D Sendromu: 5 Yaşında Bir Olgu - Poster 63

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Kene Isırığı Nedeni İle Acil Servisimize Başvuran Olguların İncelenmesi - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Kene Isırığı Nedeni İle Acil Servisimize Başvuran Olguların İncelenmesi - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Yenidoğan Döneminde Çocuk İstismarı Olgusu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 81-85)
Dalmış

Tuğba Dalmış

Kistik Fibrozis ve Hipoalbuminemi - Poster 36

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Darcan

Şükran Darcan

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Tanıda Diyabetik Ketoasidoz Sıklığı ve İlişkili Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 52-55)
Darendeliler

Feyza Darendeliler

Boy Kısalığına Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Değer

İbrahim Değer

Van ve Yöresinde Görülen Kuş Gribi Olgularının Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 8

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Değerliyurt

Aydan Değerliyurt

Babası Lober Pnömoni Olan Pnömokoksik Menenjit Gelişen Olgu - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Babası Lober Pnömoni Olan Pnömokoksik Menenjit Gelişen Olgu - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Değirmenci

Bumin Değirmenci

Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocukların Retinal Doppler Ultrasonografi Bulguları ve Homosistein Düzeyleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 19-25)

Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde Her Gün Verilen Fe +2 ile İntermitant Verilen Fe +2 Etkinliklerinin Değerlendirilmesi - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Değirmencioğlu

Halil Değirmencioğlu

İnfantil Vitamin B12 Eksikliği - Poster 62

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Demir

Esen Demir

Astım ve Gastroözefageal Reflü İlişkisi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Lineer Ig A Dermatozu: Olgu Sunumu - Poster 43

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit Sendromlu Olgularımızın Klinik ve Laboratuar Özellikleri - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Kanserli Çocuklarda İştah Uyaranı Olarak Siproheptadin Kullanımı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 63-66)

Adölesan Beslenmesi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Adölesan Beslenmesi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Tanıda Diyabetik Ketoasidoz Sıklığı ve İlişkili Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 52-55)

Nadir Görülen Bir Turner Sendromu Karyotipi: 45,X/47,XXX

(J Curr Pediatr 2014; 12: 43-47)

Tekrarlayan Febril Konvülziyonlu Çocuklarda Serum Selenyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 110-115)

Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi’ne Başvuran Kırım-Kongo Kanamalı Ateş’li Çocukların Klinik ve Rutin Laboratuvar Testleri Yanında İmmünolojik Açıdan Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 13-20)

Proteinüri ile İzlenen Bir Jeune Sendromu Olgusu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 88-91)

Afyonkarahisar Merkezindeki Sağlıklı Çocuklarda Spot İdrar Kalsiyum/Kreatinin Oranlarıyla ve 24 Saatlik İdrarla Kalsiyum Atılımının Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 41-46)

Melkersson-Rosenthal Sendromu: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 82-84)

Boy Kısalığı Nedeniyle Takip Ettiğimiz Olguların Genel Özellikleri - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Septik Artrit İle Başvuran Olgunun Diz Ekleminde Saptanan Yabancı Cisim - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Boy Kısalığı Nedeniyle Takip Ettiğimiz Olguların Genel Özellikleri - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Septik Artrit İle Başvuran Olgunun Diz Ekleminde Saptanan Yabancı Cisim - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Collodion Bebek ve Konjenital Hipotiroidizm Birlikteliği: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 118-120)

Yarık Damaklı Yenidoğan Olgumuzda Jarcho-Levin Sendromu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 125-128)

Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocukların Retinal Doppler Ultrasonografi Bulguları ve Homosistein Düzeyleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 19-25)

Hipotiroidi ve Kas Psödohipertrofisi: Kocher-Debre Semelaigne Sendromu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 37-40)

Tip 1 Diyabetli Kız Olgularda Glisemik Kontrolün Plazma Ghrelin ve Serum IGF-1 Düzeylerine Etkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 104-110)

Atipik Prezentasyonlu İki Çocukluk Çağı Brusellozis Olgusu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 39-43)

Vasküler Halka Nedeniyle Solunum Arresti Gelişen İnfant: Ayna Görüntüsü Dallanması ile Sağ Arkus Aorta ve Sol Ligamentum Arteriosum

(J Curr Pediatr 2014; 12: 175-178)
Demir Küreci

Hatice Demir Küreci

Kanser Tanısı Alan Çocuk/Ergenlerin Onay Sürecine ve Tedaviye Katılımlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 37-45)
Demiral

Meliha Demiral

Kanserli Çocuklarda Kemoterapi ile İlişkili Gecikmiş Bulantı ve Kusma

(J Curr Pediatr 2011; 9: 1-6)

İlk Bulgusu Cilt Tutulumu Olan Konjenital Lösemi

(J Curr Pediatr 2012; 10: 103-106)

Endokrin Polikliniğine Başvuran Çocuklarda D Vitamini Düzeyleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 60-66)
Demirbaş

Tuna Demirbaş

Tekrarlayan Aftöz Stomatit - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Tekrarlayan Tüberküloz Lenfadenitli Olgu Sunumu - Poster 9

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Tekrarlayan Menenjitli Olgularımız - Poster 16

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Demirbilek

Hüseyin Demirbilek

Mukopolisakkaridozlu Hastalarda Ekokardiyografi ve Holter Elektrokardiyografi Bulgularının İncelenmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 165-170)
Demirçeken

Fulya Demirçeken

Splenomegali ile Gelen Çölyak Vakası - POSTER: 50

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Akut Pankreatitin Nadir Bir Nedeni: Akut Hepatit A - Poster 10

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Salisilatin İndüklediği Hepatotoksisite: İdiyosenkratik Bir Reaksiyon mu? - POSTER: 73

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopi Endikasyon ve Bulguları - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Neonatal Kolestaz Olgularının Değerlendirilmesi - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Endoskopi Ünitemizde İncelenen Hastalarda Hepatit A ve B Seroprevalansı - POSTER: 58

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Demirel

B.Dilek Demirel

Bir Çocukta Toraks İçinde Mide Perforasyonu

(J Curr Pediatr 2012; 10: 36-39)

Manisa Moris Şinasi Çocuk Hastanesi’ne 2007-2010 Yılları Arasında Kene Yapışması Şikayeti ile Başvuran Olguların Araştırılması

(J Curr Pediatr 2011; 9: 116-121)
Demirkaya

Metin Demirkaya

Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Kemoterapi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 7

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Nöroblastom - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Febril Nötropenide C-Reaktif Protein ve Prokalsitoninin Yeri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 7-12)

Çocukluk Çağı Hodgkin Dışı Lenfomalarında Tanısal Özellikler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 111-116)

Kanserli Çocuklarda Kemoterapi ile İlişkili Gecikmiş Bulantı ve Kusma

(J Curr Pediatr 2011; 9: 1-6)

Nöroblastomlu Çocukların Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2013; 11: 6-12)

Çocukluk Çağı Mediasten Kitlelerine Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2016; 14: 30-36)
Demirsoy

Sadık Demirsoy

Beta Laktam Alerjileri

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Beta Laktam Alerjileri

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Demirtaş

Fatih Demirtaş

Vitamin K ve Hemostaz - Derleme

(J Curr Pediatr 2010; 8: 113-118)

İzole Dalak Tüberkülozlu Olgu Sunumu - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Deniz

Günnur Deniz

T, B, NK Hücrelerin Değerlendirilmesinde Pratik Yaklaşımlar

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuklarda Senkop: Ritim Holter Monitörizasyonu Gerekli mi?

(J Curr Pediatr 2016; 14: 124-128)
Deniz Özmert

Melis Deniz Özmert

Anne Sütüyle Beslenen Yenidoğanlarda Hipernatremik Dehidratasyon

(J Curr Pediatr 2013; 11: 51-56)
Denker

Ahmet Denker

Ağır Dehidratasyon ve Psödo-Bartter Sendromu Tablosu ile Başvuran Bir Kistik Fibrozis Olgusu (∆F508 ve W1282X Kompund Heterozigot Mutasyonu) - Poster 46

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Derbent

Murat Derbent

Rekombinant Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Afebril Konvülsiyon: Olgu Sunumu - Poster 18

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Derman

Orhan Derman

Durdurulamayan Hapşırık - POSTER: 3

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Deveci

Köksal Deveci

Tekrarlayan Febril Konvülziyonlu Çocuklarda Serum Selenyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 110-115)

Mantar Zehirlenmelerine Yaklaşımda 10 Yıllık Tecrübemiz - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Devecioğlu

Esra Devecioğlu

Munchausen By Proxy Sendromu: İki Kardeşin Ev Temizlik Ürünüyle Zehirlenmesi - Poster 39

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Iğdır’da Annelerin Süt Çocuğu Beslenmesi Konusundaki Bilgi ve Davranışları

(J Curr Pediatr 2015; 13: 7-12)
Devrim

İlker Devrim

Selektif IgM Eksikliği Olan Adölesan Kız Hastada Ağır (komplike) Su Çiçeği Enfeksiyonu: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Pseudomanas Endokarditi; Zorlu Düşman: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Selektif IgM Eksikliği Olan Adölesan Kız Hastada Ağır (komplike) Su Çiçeği Enfeksiyonu: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Pseudomanas Endokarditi; Zorlu Düşman: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Dibek Mısırlıoğlu

Emine Dibek Mısırlıoğlu

Atopik Dermatit Patogenezinde Son Gelişmeler

(J Curr Pediatr 2015; 13: 194-200)
Dikililer

Aytuğ Dikililer

Çocukluk Çağı Kronik Günlük Baş Ağrılarında Topiramat Tedavisinin Etkinliği ve Güvenilirliği - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 20-23)
Dikmen

Şevkiye Dikmen

Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma

(J Curr Pediatr 2013; 11: 107-113)
Dilek

Emine Dilek

Geç Başvurulu Konjenital Diyafragma Hernili Bir Olgu - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Dilmen

Uğur Dilmen

Multiple Pterygium Sendromu: Olgu Sunumu, Fetal Akinezi Sekansı ve Pterygium Sendromu ile Karşılaştırılması - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 101-103)
Dincer

Emre Dincer

Nekrotizan Enterokolit ile Karışabilen Nadir Bir Umblikal Venöz Kateter Komplikasyonu: Total Parenteral Nütrisyonun İntraperitoneal Ekstravazasyonu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 77-80)
Dinç

Tolga Dinç

Pediatrik Trakeotomi Deneyimimiz: Ameliyathanede mi, Yoğun Bakımda mı Açalım?

(J Curr Pediatr 2014; 12: 59-62)
Dindar

Aygün Dindar

Bronşiolit ve Dilate Kardiyomyopatisi Olan Bir Bebekte Sol Koroner Arterin Pulmoner Arterden Çıkış Anomalisi (Alcapa)

(J Curr Pediatr 2013; 11: 142-145)
Diniz

Ayşe Gülden Diniz

Hodgkin Lenfoma Tanısı Alan Griscelli Sendromlu Bir Olgu Sunumu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Dinler

Gönül Dinler

Çocuk Kanser Hastalarında Beslenme - Derleme

(J Curr Pediatr 2009; 7: 31-36)
Dinleyici

Çağrı E. Dinleyici

Brusella İnfeksiyonuna Bağlı EBV Reaktivasyonu Görülen Bir Olgu - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Brusella İnfeksiyonuna Bağlı EBV Reaktivasyonu Görülen Bir Olgu - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Dirican

Melahat Dirican

Anne Sütünde Adiponektin - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Dizdarer

Ceyhun Dizdarer

Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Sepsisi: Ektima Gangrenosumlu Bir Olgu - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Metanol İntoksikasyonu - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Sepsisi: Ektima Gangrenosumlu Bir Olgu - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Metanol İntoksikasyonu - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Tanıda Diyabetik Ketoasidoz Sıklığı ve İlişkili Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 52-55)

Atipik Klinik ile Başvuran Henoch Schönlein Purpuralı Üç Olgu - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

İki Psödohipoaldosteronizm Olgusu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 183-186)
Dizini

Hakem Dizini

2007 Hakem Dizini

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

2008 Hakem Dizini

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

2009 Hakem Dizini

(J Curr Pediatr 2009; 7: -)

2010 Hakem Dizini

(J Curr Pediatr 2010; 8: -)

2007 Konu Dizini

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

2008 Konu Dizini

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

2009 Konu Dizini

(J Curr Pediatr 2009; 7: -)

2010 Konu Dizini

(J Curr Pediatr 2010; 8: -)

2007 Yazar Dizini

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

2008 Yazar Dizini

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

2009 Yazar Dizini

(J Curr Pediatr 2009; 7: -)

2010 Yazar Dizini

(J Curr Pediatr 2010; 8: -)
Doğan

Fahrettin Doğan

Hiperimmünglobulin D Sendromu: 5 Yaşında Bir Olgu - Poster 63

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çölyak Hastası Çocuklarda Duodenal Histopatoloji ve Güçlü Pozitif Doku Transglutaminaz Antikorları Arasındaki İlişki

(J Curr Pediatr 2015; 13: 171-176)

Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi’ne Başvuran Kırım-Kongo Kanamalı Ateş’li Çocukların Klinik ve Rutin Laboratuvar Testleri Yanında İmmünolojik Açıdan Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 13-20)

İnguinal ve Umlikal Herni Birlikteliği ile Giden Larsen Sendromlu Olgu - Poster 48

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Kronik Granülomatöz Hastalıkta Pylor ve Mesane Granülomu; 3.5 Yaşında Bir Olgu - Poster 64

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Doğan

Pelin Doğan

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Major Mortalite ve Morbidite Nedeni; Patent Duktus Arteriozus

(J Curr Pediatr 2012; 10: 8-12)
Doğan

Pelin Doğan

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde İzlenen Konjenital Kalp Hastalıkları: Sıklığı, Risk Faktörleri ve Prognoz

(J Curr Pediatr 2015; 13: 159-164)

Prematüre Bebeklerde Tiroid Fonksiyon Testlerinin Sonuçları

(J Curr Pediatr 2016; 14: 10-17)

Kardiyak Nedenlere Bağlı İzole Fetal Asit

(J Curr Pediatr 2014; 12: 190-193)

Hipofosfatemik Rikets ve Baker Kisti: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 3

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çamaşır Suyu İçen Çocuklarda Endoskopi Yapılmalı mı? - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Doğankoç

Şeyda Doğankoç

Adolesan Anne Bebeklerinin Genel Özellikleri - Poster 42

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Doğru

Mahmut Doğru

Çocuk Alerji Kliniği’nde İzlenen Anafilaksili Olguların Özellikleri

(J Curr Pediatr 2017; 15: 12-18)

Akciğerin Dev Kist Hidatiği - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 40-42)

İnvaziv Mantar İnfeksiyonlarının Tanısı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Kist Hidatik

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Kist Hidatik

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Doğru Hüzmeli

Esra Doğru Hüzmeli

Serebral Palsili Çocuklarda Temporomandibular Eklem Değerlendirmesi

(J Curr Pediatr 2017; 15: 19-24)
Doğruyol

Hasan Doğruyol

Gıdalardaki Katkı Maddeleri ve Zararları; Çocukluk Hiperaktivitesi - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Lobektomi Deneyimlerimiz - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 90-93)

Pil Yutma: Klinik Deneyimlerimiz - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kistik Fibrozisli Oyun Çocuğunda 'Mekonyum İleusuna Benzer Obstrüksiyon' - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Doğukan

A. Selman Doğukan

Bovine Tipte Arkus Aorta: Olgu Sunumu - POSTER: 71

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Doksal

Ahmet Doksal

Olgu Sunumu: Bir Çocuk Olguda Metaklopramide Bağlı Gelişen Akut Distoni ve Literatüre Bakış - Poster 51

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Dokur

Mehmet Dokur

Arı Sokmasına Bağlı Olarak Dilde Geniş Lokal Reaksiyon Gelişen Çocuk Olgu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 121-124)
Dorak

Coşkun Dorak

Çocuklak Çağı Sirozları, Hepatopulmoner Sendrom ve Karaciğer Nakli - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Doran

Figen Doran

Yutma Güçlüğünün Sık Düşünülmeyen Tanısı; Eozinofilik Özofajit

(J Curr Pediatr 2015; 13: 155-158)
Döneray

Hakan Döneray

Çocuklarda Osteoporoz - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Dönmez

Arzu Duygu Dönmez

Ağır Anemiye Neden Olan Meckel Divertikülü Olgusu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İlk ve Yineleyen İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Tedavi ve İzlem Protokolü

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Yenidoğan Bebeklerde Akut Böbrek Yetmezliği - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağında Görülen Zehirlenmeler - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Renal Tubuler Asidoz - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda Nokturnal Enürezis - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda Renal Glukozüri - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

İlk ve Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Güncel Tedavi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İlk ve Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Güncel Tedavi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Clinical Outcomes of Acute Renal Failure in Children - Original Article

(J Curr Pediatr 2009; 7: 57-61)

Henoch Schönlein Purpuralı 137 Olgunun 10 Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 63-67)
Duksal

Fatma Duksal

Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi’ne Başvuran Kırım-Kongo Kanamalı Ateş’li Çocukların Klinik ve Rutin Laboratuvar Testleri Yanında İmmünolojik Açıdan Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 13-20)
Duman

Nilay Duman

Çocukta Skalp Yerleşimli Multipl Eklips Nevüs: Farkındalık Gereksiz Cerrahiyi Önleyebilir

(J Curr Pediatr 2015; 13: 131-133)
Duman Şenol

Handan Duman Şenol

Çocuk Alerji Kliniği’nde İzlenen Anafilaksili Olguların Özellikleri

(J Curr Pediatr 2017; 15: 12-18)
Dundar

Munis Dundar

Spinal Musküler Atrofi Olgularının Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 18-22)
Dur

Şadiye Dur

Devlet ve Özel Hastanedeki Hemşirelerin Aile Merkezli Bakıma İlişkin Tutum ve Davranışları

(J Curr Pediatr 2016; 14: 1-9)
Durak

Pınar Durak

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımızın Ailevi, Klinik ve Genetik Özelliklerinin Araştırılması - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Duran

Rıdvan Duran

Gastrik Pnömatozis İntestinalis: Nekrotizan Enterekolitli Pretermlerde İntestinal Perforasyonun Önceden Habercisi Olabilir mi? - POSTER: 77

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Durmaz

O. Durmaz

Yenidoğan Bebeklerde Akut Böbrek Yetmezliği - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağında Görülen Zehirlenmeler - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kanserli Çocuklarda Anemi - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Çocuklarda Suçiçeği Enfeksiyonu ve Bağışıklama - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Clinical Outcomes of Acute Renal Failure in Children - Original Article

(J Curr Pediatr 2009; 7: 57-61)

Henoch Schönlein Purpuralı 137 Olgunun 10 Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 63-67)
Durmuş Aykut

Ayça Durmuş Aykut

Topikal Siklopentolat Sonrası Gelişen Akut Nöropsikiyatrik Bozukluk: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 219-221)
Dursun

Arzu Dursun

Erken Tanı Almasına Rağmen Tedaviye Uyumsuz ve Takipsiz Bir Konjenital Adrenal Hiperplazi Vakası - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Süt Çocukluğu Döneminde Barsak Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 53-59)

Civa Zehirlenmeleri - Derleme

(J Curr Pediatr 2008; 6: 72-75)
Dündar

Bumin Dündar

Yenidoğan Döneminde Hipoglisemiye Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2013; 11: 31-38)
Düşünsel

Ruhan Düşünsel

Klinik ve Laboratuvar Bulgular Işığında Akut Böbrek Yetmezliği Ayırıcı Tanısı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Enürezis Nokturnalı Çocuğa Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Enürezis Nokturnalı Çocuğa Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Düzova

Ali Düzova

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Diffüz Endokapiller Proliferatif Glomerülonefrit - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Sakroiliyak Eklem Tutulumu: Sekiz Olgu Sunumu - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü