YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Hacıhamdioğlu

Bülent Hacıhamdioğlu

Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni: İzole Geçici Glikokortikoid Eksikliği - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipotalamik Hamartoma Bağlı Santral Erken Puberte - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Obez Çocuk ve Ergenlerde Metabolik Sendrom Prevalansı - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni: İzole Geçici Glikokortikoid Eksikliği - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipotalamik Hamartoma Bağlı Santral Erken Puberte - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Obez Çocuk ve Ergenlerde Metabolik Sendrom Prevalansı - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Streptococcus Pneumonia'ya Bağlı Purpura Fulminans: Olgu Sunumu ve Literatür Özeti - Poster 21

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Konjenital Adrenal Hiperplaziye İkincil Santral Erken Puberte - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Adrenal Hiperplaziye İkincil Santral Erken Puberte - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Hacımustafaoğlu

Mustafa Hacımustafaoğlu

Çocuk/Adolesan Gebelikler ve İnfluenza Enfeksiyonları

(J Curr Pediatr 2014; 12: 31-36)

Neonatal Sepsis Tanısında ve İzleminde Serum Prokalsitonin Düzeylerinin Rolü - POSTER: 69

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Antibiyotiklerin Farmakolojik Özelliklerinin Akılcı Antibiyotik Kullanımındaki Önemi - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Brusellozis - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

İnvaziv H. İnfluenzae Tip B Enfeksiyonları; Klinik ve Tedavi - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda Akut Otitis Media - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Pediatride Hastane Kaynaklı Enfeksiyonlardan Korunma - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Pnömokok Aşıları

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Tekrarlayan Tüberküloz Lenfadenitli Olgu Sunumu - Poster 9

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Tekrarlayan Menenjitli Olgularımız - Poster 16

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ateşli Çocukta Antibiyotik: Ne Zaman? - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocuklarda İnvaziv H. influenzae Tip b Enfeksiyonları - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Aspergilloz - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 62-69)

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İntrakranial Kist Hidatikli Olgu Sunumu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks İle Başvuran Akciğer Tüberkülozu: Olgu Sunumu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İntrakranial Kist Hidatikli Olgu Sunumu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks İle Başvuran Akciğer Tüberkülozu: Olgu Sunumu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocuklarda Plevral Ampiyem Tedavisi Sonrası Uzun Süreli İzlemde Akciğer Fonksiyonları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 117-124)

Dermoid Kist ile İlişkili Tekrarlayan Menenjit - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

İzole Dalak Tüberkülozlu Olgu Sunumu - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Septik Pulmoner Emboli Gelişen Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuklarda Pandemik 2009 İnfluenza A (H1N1) Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 53-59)
Hafızoğlu

Demet Hafızoğlu

TNFRSF11A (RANK) Gen Mutasyonu Saptanan Bir Ailede Prenatal Tanı: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 123-126)
Hakan

Nilay Hakan

Yenidoğanda Hipotansiyon ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 68-76)
Halıcıoğlu

Oya Halıcıoğlu

Gastroözefageal Reflü Tanılı Olgularımızın Değerlendirilmesi - Poster 27

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Poliklinik Hastalarımızda Hepatit A ve B Durumunun Belirlenmesi - Poster 30

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Abetalipoproteinemi Tanılı Üç Olgu: Olgu Sunumu - Poster 35

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bir Yıl Boyunca Hastaneye Yatırılan 1-24 Ay Arası Çocukların Değerlendirilmesi - Poster 40

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Erken Süt Çocukluğu Döneminde Stridorun Nadir Bir Nedeni; Retrofarengeal Abse - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Erken Süt Çocukluğu Döneminde Stridorun Nadir Bir Nedeni; Retrofarengeal Abse - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Haliloğlu

Mithat Haliloğlu

Nadir Komplikasyonlarla Giden Dört Yenidoğan Kompleks Over Kisti Olguları

(J Curr Pediatr 2015; 13: 227-230)
Halis

Hülya Halis

Fetüs Papyraceus ile İlişkili Aplazia Kutis Konjenita

(J Curr Pediatr 2015; 13: 147-150)

Yenidoğanda İntraoral Kitlenin Nadir Bir Sebebi: Konjenital Epulis

(J Curr Pediatr 2016; 14: 147-150)
Hallıoğlu

Olgu Hallıoğlu

Kalp Tamponadı ile Prezente Olan Posttravmatik Perikardiyal Effüzyon - POSTER: 62

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Hanta

İsmail Hanta

Yanlış Astım Tanısıyla Verilen Kortikosteroide Bağlı Cushingoid Görünüm Geliştiren Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 124-126)
Harmancı

Ramazan Harmancı

Neonatal Sepsis Tanısında ve İzleminde Serum Prokalsitonin Düzeylerinin Rolü - POSTER: 69

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Emziren Annelerde Kas Gevşeticilerin Kullanımı - POSTER: 57

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Hasançebi

Bengi Hasançebi

İmmün Trombositopenik Purpura Olgusunda Onyalai - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Haşıloğlu

Zehra Işık Haşıloğlu

Yanlış Tanı Almış İntrakraniyal Tüberkülom

(J Curr Pediatr 2015; 13: 72-76)
Hatipoğlu

Celile Hatipoğlu

Anne Sütüyle Beslenen Yenidoğanlarda Hipernatremik Dehidratasyon

(J Curr Pediatr 2013; 11: 51-56)

BCG Aşısı - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Tüberküloz Osteomiyelit ve Retrofarengeal Apseli Kız Olgu Sunumu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Hatun

Şükrü Hatun

İnsülin Direnci ve Metabolik Sendrom

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Havalı

Cengiz Havalı

Ağır Diaper Dermatitli 3 Aylık Olgu: Akrodermatitis Enteropatika - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Hazar

Volkan Hazar

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Kemik İliği Transplantasyonu

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Kemik İliği Transplantasyonu

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Hazer

F. Hazer

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Romatoloji Bölümünde İzlenen Romatoid Artritli Olgular ve Deneyimlerimiz - POSTER: 38

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Hekim

Hakan Hekim

Çocuklarda Kuvvet Gelişimi ve Kuvvet Antrenmanlarına Genel Bakış

(J Curr Pediatr 2015; 13: 110-115)

Nöroblastomlu Çocukların Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2013; 11: 6-12)

Çocuklarda Kuvvet Gelişimi ve Kuvvet Antrenmanlarına Genel Bakış

(J Curr Pediatr 2015; 13: 110-115)
Hekimsoy

İlhan Hekimsoy

Kronik Tekrarlayan Multifokal Osteomiyelit

(J Curr Pediatr 2017; 15: 25-37)
Helek

Deniz Helek

Tüberküloz Peritonitli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tüberküloz Peritonitli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Helvacı

Safiye Helvacı

Çocuklarda Suçiçeği Enfeksiyonu ve Bağışıklama - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Hendekçi

Ayşe Hendekçi

Kardiyak Nedenlere Bağlı İzole Fetal Asit

(J Curr Pediatr 2014; 12: 190-193)
Heper

Aylin Okçu Heper

Skleredema Tanısı Alan Çocukta Akut Apandisit’in Atipik Prezentasyonu - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hirschprung Hastalığına İkincil Spontan Çekum - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Skleredema Tanısı Alan Çocukta Akut Apandisit’in Atipik Prezentasyonu - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hirschprung Hastalığına İkincil Spontan Çekum - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Hesapçıoğlu

Selma Tural Hesapçıoğlu

Subklinik Hipotiroidide Nöropsikolojik Bulgular: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 146-149)
Hıdımoğlu

Burcu Hıdımoğlu

Kötü Görünümlü İyi Huylu Hastalık: Akut İnfantil Hemorajik Ödem

(J Curr Pediatr 2017; 15: 51-54)
Hızarcıoğlu

Hayriye Hızarcıoğlu

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Olgularla Rikets - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımız - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Sistemik Jüvenil Romatoid Artrit ile Birlikte Olan Makrofaj Aktivasyon Sendromlu Bir Olgu - POSTER: 42

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Kolestaz Olgularımız - POSTER: 51

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hodgkin Lenfoma Tanısı Alan Griscelli Sendromlu Bir Olgu Sunumu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Mauriac Sendromu: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Eozinofilik Fasiit: Shulman Sendromu - POSTER: 50

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Juvenil İdiyopatik Artrit Sağaltımında Metotroksat’a Bağlı Nodül Gelişimi - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit Sendromlu Olgularımızın Klinik ve Laboratuar Özellikleri - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımızda Birliktelik Gösteren Diğer Patolojiler - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Mauriac Sendromu: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tekrarlayan Hışıltısı Olan Çocuklarda Akut Atak Sırasında Montelukast Tedavisinin Etkisi - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Asetaminofen (Parasetamol) Zehirlenmesi ile Başvuran Bir Yenidoğan Olgusu - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuklarda İlaç İntoksikasyonları: Neler Oluyor? - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Geç Başvurulu Konjenital Diyafragma Hernili Bir Olgu - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Konjenital Laringeal Stenoz Düşünülen Yabancı Aspirasyonu Tanısı Alan Bir Olgu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Laringomalazi Tanısıyla İzlenirken Vallekula Kisti Tanısı Konulan Bir Olgu - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Hızlı

Şamil Hızlı

Obez Çocuklarda Serum Magnezyum Düzeyinin İnsülin Direnci ile Olan İlişkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 24-29)

Çocukluk Çağı Dirençli Epilepsilerinde Topiramatın Etkinliği - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Hilmioğlu

Süleyha Hilmioğlu

Gastroözofageal Reflü Hastalığı Olan Çocuklarda Ağız ve Diş Bulguları - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Hizarcıoğlu

M.Hizarcıoğlu Hizarcıoğlu

Ülkemiz Sorunu Olan Nutrisyonel Hipokalsemik Riketslerin Retrospektif Değerlendirilmesi - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Hocaoğlu

Arzu Babayiğit Hocaoğlu

Anafilaksi Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağında Astım - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağında Allerjik Rinit - Derleme

(J Curr Pediatr 2010; 8: 105-112)
Hoşal

Şefik Hoşal

Durdurulamayan Hapşırık - POSTER: 3

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Hoşnut

Ferda Özbay Hoşnut

Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği ve Hepatit A Enfeksiyonu: Klinik ve Laboratuvar Özellikler - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çölyak Hastalığı ile Birlikte Glukoz-6-fosfat Dehidrogenaz Eksikliği: Olgu Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Konjenital Lenfödem-İntestinal Lenfenjektazi Sendromu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Çocuklarda Üst Gastrointestinal Endoskopi Bulguları - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü