YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
İçağasıoğlu

Füsun Dilara İçağasıoğlu

Tekrarlayan Febril Konvülziyonlu Çocuklarda Serum Selenyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 110-115)
İğde

Mahir İğde

Çocuklarda Öksürük: Klinik Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2015; 13: 201-208)
İkincioğulları

Aydan İkincioğulları

B Hücre İmmün Yetmezlikli Hasta Kliniği

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
İlçöl

Yeşim Özarda İlçöl

Bursa İlinde 1-16 yaş Çocuklarda Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı - Poster 59

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
İmirzalıoğlu

Necat İmirzalıoğlu

Cri du Chat Sendromu, 5P Delesyonu Saptanan Beş Aylık Kız Olgu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 86-88)
İnal

Ayfer İnal

Yanlış Astım Tanısıyla Verilen Kortikosteroide Bağlı Cushingoid Görünüm Geliştiren Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 124-126)

Çocukluk Çağı Obezitesine Genel Bakış

(J Curr Pediatr 2013; 11: 27-30)

Çocuklarda İşlemsel Ağrı Yönetiminde Dikkati Başka Yöne Çekme Yöntemlerinin Kullanımı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 116-121)
İnalhan

Meral İnalhan

Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde Her Gün Verilen Fe +2 ile İntermitant Verilen Fe +2 Etkinliklerinin Değerlendirilmesi - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
İnan

Defne İnan

Yanlış Astım Tanısıyla Verilen Kortikosteroide Bağlı Cushingoid Görünüm Geliştiren Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 124-126)

Tanıda Gecikme Nedeniyle Yaygın Organ Tutulumu Gözlenen Bir Langerhans Hücreli Histiositoz - POSTER: 57

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
İnanhan

Savaş İnanhan

Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde Her Gün Verilen Fe +2 ile İntermitant Verilen Fe +2 Etkinliklerinin Değerlendirilmesi - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
İnanır

Işıl İnanır

Lameller İktiyoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 154-157)
İnce

Erdal İnce

Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekte Kazanılmış Sitomegalovirüs Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 138-141)

Nadir Görülen Bir Zehirlenme Olgusu: Metanol Zehirlenmesi - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Yenidoğanda Nöbet Tipleri ve Tanı

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
İnceboz

Tonay İnceboz

Manisa Moris Şinasi Çocuk Hastanesi’ne 2007-2010 Yılları Arasında Kene Yapışması Şikayeti ile Başvuran Olguların Araştırılması

(J Curr Pediatr 2011; 9: 116-121)
İpek

İlke Özahi İpek

Sorunlu Gebelik Sonucunda Doğan Bebeklerde Kord Kanındaki Serum Ferritin Düzeyleri, Demir Eksikliğinin Erken Bir Göstergesi Olabilir mi? - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Süt Çocukluğu Döneminde Nutrisyonel B12 Vitamini Eksikliği ve Megaloblastik Anemi - POSTER: 51

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sorunlu Gebelik Sonucunda Doğan Bebeklerde Kord Kanındaki Serum Ferritin Düzeyleri, Demir Eksikliğinin Erken Bir Göstergesi Olabilir mi? - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Zamanında Doğan Bebeklerde Kafa İçi Kanama; Bir Takip Çalışması

(J Curr Pediatr 2012; 10: 85-91)

Yenidoğan Bir Bebekte Mediyastinal Gastroenterik Kist

(J Curr Pediatr 2016; 14: 46-49)
İren

Ferhan İren

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Tümör Dağılımı - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
İskender

Duygu İskender

Selektif IgM Eksikliği Olan Adölesan Kız Hastada Ağır (komplike) Su Çiçeği Enfeksiyonu: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Selektif IgM Eksikliği Olan Adölesan Kız Hastada Ağır (komplike) Su Çiçeği Enfeksiyonu: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
İskender Mazman

Duygu İskender Mazman

Topikal Siklopentolat Sonrası Gelişen Akut Nöropsikiyatrik Bozukluk: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 219-221)
İskit

Serdar İskit

Yutma Güçlüğünün Sık Düşünülmeyen Tanısı; Eozinofilik Özofajit

(J Curr Pediatr 2015; 13: 155-158)
İstanbullu

Kenan İstanbullu

Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks İle Başvuran Akciğer Tüberkülozu: Olgu Sunumu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks İle Başvuran Akciğer Tüberkülozu: Olgu Sunumu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Riketsli Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 75-78)
İstifli

Fatma Levent İstifli

Pediatrik Bir Olguda Leishmania ve Brucella Birlikte Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 103-106)
İşgüven

Pınar İşgüven

Bez Dermatiti Nedeniyle Kullanılan Topikal Steroide Bağlı Cushing Sendromu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 35-37)
İz

Fatma Başalan İz

The Reliability and Validity of Adolescent Health Promotion Scale in Turkish Community

(J Curr Pediatr 2011; 9: 14-22)
Anasayfa Arşiv Arama Menü