YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Kabak

Çağatay Kabak

İmmün Trombositopenik Purpura Olgusunda Onyalai - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Kabakuş

Nimet Kabakuş

Obez Çocuklarda Serum Magnezyum Düzeyinin İnsülin Direnci ile Olan İlişkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 24-29)
Kabaran

Seray Kabaran

Adolesan Dönem Besin Seçimlerini Hangi Faktörler Etkiliyor?

(J Curr Pediatr 2013; 11: 121-127)

Yaşamın Erken Dönemlerinde Yaşanan Lezzet Deneyimleri Besin Tercihlerini Nasıl Etkiliyor?

(J Curr Pediatr 2017; 15: 38-46)
Kabasakal

Caner Kabasakal

Çocukluk Çağında Primer Hipertansiyon Tedavisi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Kaçar Bayram

Ayşe Kaçar Bayram

Spinal Musküler Atrofi Olgularının Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 18-22)
Kaderli

Berkant Kaderli

Laser Tedavisi Yapılan Prematüre Retinopatili Olguların Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 62-67)
Kahramaner

Zelal Kahramaner

Prilokain Kullanımı Sonrası Gelişen Edinsel Methemoglobinemi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 54-57)
Kahveci

Hasan Kahveci

Preterm Bebeklerde Nekrotizan Enterokolit için Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 7-13)

Greig Sefalopolisindaktili Sendromu: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 47-49)

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastane Enfeksiyonları

(J Curr Pediatr 2014; 12: 1-8)
Kahvecioğlu

Dilek Kahvecioğlu

Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekte Kazanılmış Sitomegalovirüs Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 138-141)
Kalay

Salih Kalay

Yenidoğanda Yaygın Tutulum Gösteren Grup B Streptokok Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 141-144)
Kalaycı

Ayhan Gazi Kalaycı

Çölyak Hastalarında Bağırsak Epitel Hücreleri ve Lenfositlerde Genotoksisitenin Araştırılması - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Karında Kitlenin Nadir Bir Nedeni: Trikobezoar

(J Curr Pediatr 2014; 12: 51-53)

Klinisyenler İçin Alerji ve Astım Genetiği

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Klinisyenler İçin Alerji ve Astım Genetiği

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Kalaycık Şengül

Özlem Kalaycık Şengül

Neonatal Bruselloz: İki Hasta-İki Farklı Bulaş

(J Curr Pediatr 2015; 13: 134-137)
Kalkan

Gökhan Kalkan

Çocuklarda Ağır Hipertansiyona Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2011; 9: 133-136)
Kamber

Kadri Kamber

Propiyonik Asidemi: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 38-40)

Guatrlı Çocukların Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 10-18)

IgA Eksikliği ve Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik - Derleme

(J Curr Pediatr 2009; 7: 90-95)

3-Hidroksi-3-Metilglutarik Asidürili Bir Olgu Sunumu - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Propiyonik Asidemili Bir Olgu Sunumu - POSTER: 6

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Kanbur

Nuray Kanbur

Durdurulamayan Hapşırık - POSTER: 3

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Kandemir

Nurgün Kandemir

Erken Tanı Almasına Rağmen Tedaviye Uyumsuz ve Takipsiz Bir Konjenital Adrenal Hiperplazi Vakası - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Kanğın

Murat Kanğın

Mukopolisakkaridozlu Hastalarda Ekokardiyografi ve Holter Elektrokardiyografi Bulgularının İncelenmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 165-170)
Kanık

Ali Kanık

Erken Süt Çocukluğu Döneminde Stridorun Nadir Bir Nedeni; Retrofarengeal Abse - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Erken Süt Çocukluğu Döneminde Stridorun Nadir Bir Nedeni; Retrofarengeal Abse - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Penisilin Enjeksiyonu ve Nicolau Sendromu: İki Çocuk Olgu - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Penisilin Enjeksiyonu ve Nicolau Sendromu: İki Çocuk Olgu - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Kanmaz

H.Gözde Kanmaz

Kleidokranial Disostosis: Olgu Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Kanra

Sema Kanra

Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği ve Hepatit A Enfeksiyonu: Klinik ve Laboratuvar Özellikler - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Konjenital Lenfödem-İntestinal Lenfenjektazi Sendromu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Çocuklarda Üst Gastrointestinal Endoskopi Bulguları - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Kansu

Aydan Kansu

Kronik B Hepatitine Yaklaşım ve Tedavi

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Kansu Tanca

Aydan Kansu Tanca

Konjenital Glukoz-Galaktoz Malabsorbsiyonu ve Tekrarlayan Sepsis Atakları Olan Yenidoğan Olgusu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 85-87)
Kantarcıoğlu

Arzu Kantarcıoğlu

Altı Aylık ALL Tedavisinin 1-3 Yaşlarındaki Çocuklarda Psikososyal Gelişim ve Duygu Durumu Üzerindeki Etkileri

(J Curr Pediatr 2012; 10: 13-16)
Kantaroğlu

Öge Çultu Kantaroğlu

Bir Akut Motor Aksonal Nöropati Olgusu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Kaplan

Sena Kaplan

Annelerin Anne Sütü ve Ek Gıdalara İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi- Poster 26

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Pediatrik Kolloid Kistlere Anterior Transkallozal Yaklaşım Sonuçları

(J Curr Pediatr 2011; 9: 23-27)
Kara

Adem Kara

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Fungal Enfeksiyon Hızı, Antifungal Tedavi ve Prognostik Faktörler - Poster 55

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Selektif IgM Eksikliği Olan Adölesan Kız Hastada Ağır (komplike) Su Çiçeği Enfeksiyonu: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Öncesinde Sağlıklı Olan Pediatrik Hastada Ektima Gangrenozum - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Pseudomanas Endokarditi; Zorlu Düşman: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Selektif IgM Eksikliği Olan Adölesan Kız Hastada Ağır (komplike) Su Çiçeği Enfeksiyonu: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Öncesinde Sağlıklı Olan Pediatrik Hastada Ektima Gangrenozum - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Pseudomanas Endokarditi; Zorlu Düşman: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteopetrorikets: Olgu Sunumu - Poster 3

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Konjenital Riketsli İki Olgu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çölyak Hastalıklı Çocuklarda Ter Testi Sonuçları - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çölyak Hastalıklı Çocuklarda Ter Testi Sonuçları - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Bir Çocuk Nefroloji Merkezinin On Yıllık Böbrek Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Zehirli Yılan Isırıklarında Şiddetli Lokal Ödem ve Tedavi Yaklaşımları: Üç Çocuk Olgu - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Karaarslan

Işıl Kılınç Karaarslan

Spitzoid Melanom: On Yaşında Erkek Olgu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 127-129)
Karabiber

Hamza Karabiber

Wilson Hastalıklı Çocuklarda Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2017; 15: 6-11)
Karaböcüoğlu

Metin Karaböcüoğlu

Yenidoğan Sonrası Çocuklarda Sepsis Değerlendirme ve Tedavi Yenidoğan Sonrası Çocuklarda Sepsis Değerlendirme ve Tedavi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Karaca

Abdullah Karaca

Psödohipoaldosteronizm: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 151-153)

Brodie Apsesi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Brodie Apsesi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Spitzoid Melanom: On Yaşında Erkek Olgu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 127-129)

Çocuklarda Ülseratif Kolit Tanısının Belirlenmesinde Fekal Kalprotektinin Rolü

(J Curr Pediatr 2012; 10: 80-84)
Karaca Çiftçi

Esra Karaca Çiftçi

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Preterm Yenidoğanlara Uygulanacak Terapötik Pozisyonlar Hakkındaki Bilgi Düzeyi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 21-30)
Karacan

Candemir Karacan

Sturge-Weber Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Orbital Teratomlu Bir Olgu Sunumu - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Annenin Sigara İçmesinin Bebeklerin Büyümeleri ve Enfeksiyon Sıklıklarına Etkisi - Poster 50

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Stridor İle Başvuran Konjenital Subglottik Laringeal Perde Olgusunda Endoskopik Görünüm - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Cornelia De Lange Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 42

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

“Lumbosakral Hipertrikoz” İpucuyla Tanı Alan Gergin Omurilik Sendromu Olgusu - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Stridor İle Başvuran Konjenital Subglottik Laringeal Perde Olgusunda Endoskopik Görünüm - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Cornelia De Lange Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 42

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Digoksin İntoksikasyonu: 12 Vakanın Retrospektif İncelenmesi - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 87-91)

Colchicine Poisoning in Children: 7 Case Reports - Case Report

(J Curr Pediatr 2009; 7: 96-100)

Undiagnosed Cardiac Abnormalities Among School-Aged Children - Original Article

(J Curr Pediatr 2010; 8: 63-66)

İdiyopatik Epilepsi Tanısı ile İzlenen Hastalarda Epilepsi ile Karışan Kardiak veya Vazovagal Senkop Sıklığı - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 94-99)
Karadağ

Ahmet Karadağ

İnfantil Vitamin B12 Eksikliği - Poster 62

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Karadağlı

Eda Karadağlı

Oktreotid ile Tedavi Edilen Konjenital Şilotoraks Olgusu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 68-71)
Karadaş

Nihal Karadaş

Kronik Amebiazise Sekonder Hemofagositik Lenfohistiositozlu Bir Olgu - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Atipik Klinik ile Başvuran Henoch Schönlein Purpuralı Üç Olgu - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Akrep ve Örümcek Sokmasına Bağlı Gelişen Geçici Miyokardit ve Kardiyomiyopati

(J Curr Pediatr 2011; 9: 100-102)
Karademir

Ferhan Karademir

Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda Son 3 Yılda İzlenen Hipoksik İskemik Ensefalopatili Olgular ve Kısa Dönem Klinik Seyirleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 100-104)

Salisilatin İndüklediği Hepatotoksisite: İdiyosenkratik Bir Reaksiyon mu? - POSTER: 73

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Nadir Görülen Bir Venöz Port Komplikasyonu: Supraventiküler Taşikardi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 50-52)
Karagöz

Tefik Karagöz

Pseudomanas Endokarditi; Zorlu Düşman: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Pseudomanas Endokarditi; Zorlu Düşman: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Karagün

Barbaros Şahin Karagün

Sivas İlinde Hastaneye Başvuran 1-15 Yaş Grubu Çocuklar Arasında Anemi Prevalansı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 67-72)
Karakaş

Arzu Karakaş

Tanıda Gecikme Nedeniyle Yaygın Organ Tutulumu Gözlenen Bir Langerhans Hücreli Histiositoz - POSTER: 57

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Makrositik Anemiler

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Karakelleoğlu

Cahit Karakelleoğlu

Colchicine Poisoning in Children: 7 Case Reports - Case Report

(J Curr Pediatr 2009; 7: 96-100)

Undiagnosed Cardiac Abnormalities Among School-Aged Children - Original Article

(J Curr Pediatr 2010; 8: 63-66)
Karakoç

Gülbin Bingöl Karakoç

Yanlış Astım Tanısıyla Verilen Kortikosteroide Bağlı Cushingoid Görünüm Geliştiren Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 124-126)

Alerjik Rinitte Tedavi Yaklaşımları

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Karakuş

Tuğrul Karakuş

Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuklarda İlk Tanıdaki Tiroid Fonksiyon Anormallikleri: Kalıcı mı? Geçici mi? - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 5-9)
Karalı

Yasin Karalı

Glukokortikoid Tedavisi Alan Hastalarda Fenobarbitalin Etkisi - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Uzun Süre Anne Sütü ile Beslenen Vejetaryen Anne Bebeklerinde Nütrisyonel B12 Eksikliği - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Lenfoproliferatif Hastalıklar - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Propiyonik Asidemi: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 38-40)

Tiroid Hormonlarına Kısmi Hipofizer Dirençli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tiroid Hormonlarına Kısmi Hipofizer Dirençli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Guatrlı Çocukların Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 10-18)

3-Hidroksi-3-Metilglutarik Asidürili Bir Olgu Sunumu - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Propiyonik Asidemili Bir Olgu Sunumu - POSTER: 6

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Tiroid Hormonlarına Kısmi Hipofizer Dirençli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tiroid Hormonlarına Kısmi Hipofizer Dirençli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Chediak-Higashi Sendromu - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 99-104)

Guatrlı Çocukların Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 10-18)

IgA Eksikliği ve Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik - Derleme

(J Curr Pediatr 2009; 7: 90-95)
Karaman

Ali Karaman

Greig Sefalopolisindaktili Sendromu: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 47-49)

Niemann Pick Sendromlu Bir Hastada Anestezik Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2013; 11: 42-44)

Konjenital Lober Amfizem: Olgu Sunumu - POSTER: 7

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Lober Amfizem: Olgu Sunumu - POSTER: 7

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Pediatrik Astımda Tanı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Anafilaksi Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Okul Öncesi Hışıltılı Çocuk Tedavisi ve İzlemine Güncel Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2012; 10: 98-102)

Sorunlu Gebelik Sonucunda Doğan Bebeklerde Kord Kanındaki Serum Ferritin Düzeyleri, Demir Eksikliğinin Erken Bir Göstergesi Olabilir mi? - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Süt Çocukluğu Döneminde Nutrisyonel B12 Vitamini Eksikliği ve Megaloblastik Anemi - POSTER: 51

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sorunlu Gebelik Sonucunda Doğan Bebeklerde Kord Kanındaki Serum Ferritin Düzeyleri, Demir Eksikliğinin Erken Bir Göstergesi Olabilir mi? - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Karaoğlu

Nazan Karaoğlu

Probleme Dayalı Öğrenim Senaryosunun Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri ile İlgili Bilgisine Etkisi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 68-74)
Karataş

Nimet Karataş

Toplumun Kültürel Yönü: Doğum Sonu Dönemde Anne ve Bebek Bakımına Yönelik Yapılan Geleneksel Uygulamalar ve Dünyadan Örnekler

(J Curr Pediatr 2015; 13: 183-193)
Karatekin

Güner Karatekin

Nekrotizan Enterokolit ile Karışabilen Nadir Bir Umblikal Venöz Kateter Komplikasyonu: Total Parenteral Nütrisyonun İntraperitoneal Ekstravazasyonu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 77-80)
Karazeybek

Hikmet Karazeybek

Konjenital Hipotiroidizm - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 70-76)
Karbuz

Adem Karbuz

Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekte Kazanılmış Sitomegalovirüs Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 138-141)
Kardaş

Fatih Kardaş

Homozigot D409H Mutasyonlu Gaucher Hastasında Arkus Aorta, Aort ve Mitral Kapak Kalsifikasyonu; Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 44-46)
Karkaç

Sibel Karkaç

Hipoproteinemi ve Anemi ile Başvuran Bir Atipik Gluten Enteropati Olgusu - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Karkucak

Mutlu Karkucak

TNFRSF11A (RANK) Gen Mutasyonu Saptanan Bir Ailede Prenatal Tanı: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 123-126)
Karlı

Arzu Karlı

Epididimoorşitle Başvuran Adolesan Brusella Olgusu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 150-152)
Karsen

Hasan Karsen

Van ve Yöresinde Görülen Kuş Gribi Olgularının Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 8

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Kart

Filiz Kart

Renal Tubuler Asidoz - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)
Kasapkara

Çiğdem S. Kasapkara

Kronik İshal Nedeni ile İncelenen 43 Süt Çocuğu Olgusunun Değerlendirilmesi - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

İnflamatuvar Barsak Hastalığı Tanısı ile İzlenen 24 Olgunun Değerlendirilmesi - POSTER: 38

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Kasırga

Erhun Kasırga

Kronik Konstipasyon ve Beslenme

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Glutensiz Diyet Alan Çölyak Hastası Çocuklarda Serum Selenyum Düzeyleri - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Tanısal ve Tedavi Edici Endoskopik Yaklaşımlar

(J Curr Pediatr 2012; 10: 1-7)

Ülseratif Kolit Tanılı Olgularımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2012; 10: 17-23)

Çölyak Hastası Çocuklarda Duodenal Histopatoloji ve Güçlü Pozitif Doku Transglutaminaz Antikorları Arasındaki İlişki

(J Curr Pediatr 2015; 13: 171-176)

Çocukluk Çağında Portal Hipertansiyon: İki Merkez Deneyimi ve Literatür İncelemesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 177-182)

Çocuklarda Ülseratif Kolit Tanısının Belirlenmesinde Fekal Kalprotektinin Rolü

(J Curr Pediatr 2012; 10: 80-84)
Katar

Selahattin Katar

Gestasyonel Yaşları 32 Haftadan Küçük Doğan Prematürelerde Transportun Mortalite ve Morbiditeye Etkisi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 16-19)

Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Retinopati Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 140-143)
Katayıfçı

Nihan Katayıfçı

Serebral Palsili Çocuklarda Temporomandibular Eklem Değerlendirmesi

(J Curr Pediatr 2017; 15: 19-24)
Kavaklı

Kaan Kavaklı

Kanamalı Çocuğa Yaklaşım ve Klinik Bulgular

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Sepsisi: Ektima Gangrenosumlu Bir Olgu - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Metanol İntoksikasyonu - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Sepsisi: Ektima Gangrenosumlu Bir Olgu - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Metanol İntoksikasyonu - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Kavaz

Aslı Kavaz

Scleredema Adultorum: Olgu Sunumu - Poster 47

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Kavukçu

Salih Kavukçu

Alkaloz ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Kavurt

Sumru Kavurt

Dermoid Kist ile İlişkili Tekrarlayan Menenjit - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Noonan Sendromu ve Yaygın Bilateral Pulmoner Arteriovenöz Fistül: Olgu Sunumu - POSTER: 67

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Kaya

Ahsen Kaya

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Engelli Sağlık Kurulu’nca Düzenlenen Çocuklara Ait Raporların Retrospektif İncelenmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 151-159)

Tekrarlayan Febril Konvülziyonlu Çocuklarda Serum Selenyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 110-115)

Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi’ne Başvuran Kırım-Kongo Kanamalı Ateş’li Çocukların Klinik ve Rutin Laboratuvar Testleri Yanında İmmünolojik Açıdan Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 13-20)

Çocuk İstismarı ve İhmalinin Saptanmasında Nükleer Tıp Yöntemlerinin Kullanımı - Derleme

(J Curr Pediatr 2010; 8: 30-35)

İstanbul İli Fatih İlçesi Okul Çağı Çocuklarında El ve Ayak Anomalileri Taraması

(J Curr Pediatr 2011; 9: 60-62)

Çocuklarda Akut Karına Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2012; 10: 31-35)

Monozigot İkizlerde Eşzamanlı İnvajinasyon

(J Curr Pediatr 2014; 12: 172-174)

İkinci ve Üçüncü Kez Kızamık Aşısı Yapılan Çocuklarda Hematolojik Parametrelerin Değişimleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 18-23)
Kayacık

Özlem Eroğlu Kayacık

Nadir Görülen Bir Zehirlenme Olgusu: Metanol Zehirlenmesi - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Kayalı

Şeyma Kayalı

Nadir Görülen Bir Venöz Port Komplikasyonu: Supraventiküler Taşikardi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 50-52)
Kayalı Dinç

Ayşe Seçil Kayalı Dinç

Pediatrik Trakeotomi Deneyimimiz: Ameliyathanede mi, Yoğun Bakımda mı Açalım?

(J Curr Pediatr 2014; 12: 59-62)
Kaygusuz

Umut Kaygusuz

Pediatrik Trakeotomi Deneyimimiz: Ameliyathanede mi, Yoğun Bakımda mı Açalım?

(J Curr Pediatr 2014; 12: 59-62)
Kayhan

Tuba Çelebi Kayhan

Lameller İktiyoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 154-157)
Kayık

Bülent Kayık

Çocuklarda pH Monitörizasyonu ile Gastroözofageal Reflü Hastalığının Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 130-136)
Kayıran

Sinan Mahir Kayıran

Bronşiolit ve Dilate Kardiyomyopatisi Olan Bir Bebekte Sol Koroner Arterin Pulmoner Arterden Çıkış Anomalisi (Alcapa)

(J Curr Pediatr 2013; 11: 142-145)
Kaymaz

Nazan Kaymaz

Makrozomik Bebek Doğuran Diyabeti Olmayan Annelerin Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 23-29)
Kayserili

Ertan Kayserili

Ülkemiz Sorunu Olan Nutrisyonel Hipokalsemik Riketslerin Retrospektif Değerlendirilmesi - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Olgularla Rikets - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Sistemik Jüvenil Romatoid Artrit ile Birlikte Olan Makrofaj Aktivasyon Sendromlu Bir Olgu - POSTER: 42

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Kolestaz Olgularımız - POSTER: 51

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hodgkin Lenfoma Tanısı Alan Griscelli Sendromlu Bir Olgu Sunumu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Lineer Ig A Dermatozu: Olgu Sunumu - Poster 43

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Mauriac Sendromu: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Eozinofilik Fasiit: Shulman Sendromu - POSTER: 50

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Juvenil İdiyopatik Artrit Sağaltımında Metotroksat’a Bağlı Nodül Gelişimi - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit Sendromlu Olgularımızın Klinik ve Laboratuar Özellikleri - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Mauriac Sendromu: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tekrarlayan Hışıltısı Olan Çocuklarda Akut Atak Sırasında Montelukast Tedavisinin Etkisi - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Asetaminofen (Parasetamol) Zehirlenmesi ile Başvuran Bir Yenidoğan Olgusu - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuklarda İlaç İntoksikasyonları: Neler Oluyor? - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Geç Başvurulu Konjenital Diyafragma Hernili Bir Olgu - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Konjenital Laringeal Stenoz Düşünülen Yabancı Aspirasyonu Tanısı Alan Bir Olgu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Laringomalazi Tanısıyla İzlenirken Vallekula Kisti Tanısı Konulan Bir Olgu - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Keleş

Sevgi Keleş

Nadir Bir İmmun Yetmezlik: CD8 Eksikliği - Poster 67

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ortak Değişken İmmun Yetmezlikli Hastalarımızın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Poster 69

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Periyodik Ateş Sendromları - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 57-61)
Kemal Hacımustafaoğlu

Mustafa Kemal Hacımustafaoğlu

Çocuklarda Tularemi: Tularemili 15 Olgunun Klinik, Laboratuvar ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 57-62)
Kemer

Serkan Kemer

Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda Son 3 Yılda İzlenen Hipoksik İskemik Ensefalopatili Olgular ve Kısa Dönem Klinik Seyirleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 100-104)
Kendir

Fadime Kendir

Çocukluk Çağında Retinitis Pigmentosa: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 43-46)
Kendirci

Mustafa Kendirci

Homozigot D409H Mutasyonlu Gaucher Hastasında Arkus Aorta, Aort ve Mitral Kapak Kalsifikasyonu; Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 44-46)
Kendirli

Seval Güneşer Kendirli

İmmunoterapide Hasta Seçimi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Yanlış Astım Tanısıyla Verilen Kortikosteroide Bağlı Cushingoid Görünüm Geliştiren Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 124-126)

Ağızda Civalı Termometre Kırılan Bir Olgu - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Ağızda Civalı Termometre Kırılan Bir Olgu - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Keser

Melike Keser

Tüberküloz Osteomiyelit ve Retrofarengeal Apseli Kız Olgu Sunumu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Kılıç

Atila Kılıç

Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekte Kazanılmış Sitomegalovirüs Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 138-141)

Çocuklarda Kronik Öksürük Nedenleri - Poster 2

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Munchausen By Proxy Sendromu: İki Kardeşin Ev Temizlik Ürünüyle Zehirlenmesi - Poster 39

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İlaç Alerjileri - Derleme

(J Curr Pediatr 2009; 7: 76-82)

Karaciğer Nakilli Çocuklarda Hiperürisemi Sıklığı ve Kullanılan İmmünsüpresiflerin Etkileri - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklak Çağı Sirozları, Hepatopulmoner Sendrom ve Karaciğer Nakli - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Karaciğer Nakli Öncesi Aşılamanın Etkinliği ve Güvenilirliği - Poster 23

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Karaciğer Nakil Programının Dokuz Yıllık Sonuçları - Poster 29

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağının Tanısal Problemli Kolestatik Hastalığı; İlerleyici Ailevi İntrahepatik Kolestaz: 17 Hastanın Klinik Laboratuar, Histolojik Bulguları ve Tedavi Sonuçların Değerlendirilmesi - Poster 31

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağında Karaciğer Naklinin Geç Dönem Sonuçları ve Komplikasyonları - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Sünnet ve Komplikasyonları - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda İnmemiş Testis - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda Akut Skrotum Patolojileri - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Geçirilmiş Akut Romatizmal Ateşe Bağlı Fibrinli Perikardiyal Efüzyon ve Valvülit: Sıradışı Klinik Prezantasyon

(J Curr Pediatr 2014; 12: 179-182)

Yanlış Tanı Almış İntrakraniyal Tüberkülom

(J Curr Pediatr 2015; 13: 72-76)

İmmün Yetmezlikli Hastalarda Görülen Enfeksiyonlar - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Siklik Nötropeni ve Konjenital Nötropeni (Kostmann Hastalığı) - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

DiGeorge Sendromu - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Kseroderma Pigmentozum - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

İmmun Yetmezlikli Hastalarda İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Tekrarlayan Aftöz Stomatit - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Fagositer Hücre Yetmezlikleri

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Kronik Granülomatöz Hastalıkta Pylor ve Mesane Granülomu; 3.5 Yaşında Bir Olgu - Poster 64

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Lenfoproliferatif Hastalıklar - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İmmünolojide Prenatal Tanı

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İmmünolojide Prenatal Tanı

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Chediak-Higashi Sendromu - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 99-104)

Wiskott Aldrich Sendromu - Derleme

(J Curr Pediatr 2008; 6: 119-123)

IgA Eksikliği ve Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik - Derleme

(J Curr Pediatr 2009; 7: 90-95)

Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Servikal Adenit Sendromu (PFAPA Sendromu) - Derleme

(J Curr Pediatr 2009; 7: 147-150)

Bir Akut Motor Aksonal Nöropati Olgusu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çinko ve İmmün Sistem

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Yenidoğanın İmmün Sistemi - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Vasküler Halka Nedeniyle Solunum Arresti Gelişen İnfant: Ayna Görüntüsü Dallanması ile Sağ Arkus Aorta ve Sol Ligamentum Arteriosum

(J Curr Pediatr 2014; 12: 175-178)
Kılıç Gültekin

Sara Şebnem Kılıç Gültekin

Hiperimmünglobulin M Sendromu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 81-87)
Kılıçaslan

Buket Kılıçaslan

Proteinüri ile İzlenen Bir Jeune Sendromu Olgusu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 88-91)
Kılıçbay

Fatih Kılıçbay

Siklik Nötropeni ve Konjenital Nötropeni (Kostmann Hastalığı) - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Gestasyon Haftasına Göre Düşük Doğum Ağırlığı (SGA) Olan Bebeklerin Uzun Süreli İzlemi - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Bursa İlinde 1-16 Yaş Çocuklarda Çinko Eksikliği Prevalansı - Poster 58

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bursa İlinde 1-16 yaş Çocuklarda Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı - Poster 59

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Akut Çölyak Krizi ile Gelen Bir Olgu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 216-218)

Gestasyon Haftasına Göre Düşük Doğum Ağırlığı (SGA) Olan Bebeklerin Uzun Süreli İzlemi - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)
Kılıçlı

Gülseven Kılıçlı

Glutensiz Diyet Alan Çölyak Hastası Çocuklarda Serum Selenyum Düzeyleri - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Kılınç

Arda Mehmet Kılınç

Normokomplementemik Ürtikeryal Vaskülitli İki Olgu: Akla Getirilmesi Gereken Diğer Sebepler

(J Curr Pediatr 2015; 13: 56-59)
Kır

Mustafa Kır

Akrep ve Örümcek Sokmasına Bağlı Gelişen Geçici Miyokardit ve Kardiyomiyopati

(J Curr Pediatr 2011; 9: 100-102)
Kıral

Asuman Kıral

Neonatal Bruselloz: İki Hasta-İki Farklı Bulaş

(J Curr Pediatr 2015; 13: 134-137)
Kırel

Birgül Kırel

Anne Sütünde Adiponektin - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Kırıştıoğlu

İrfan Kırıştıoğlu

Çocuklarda Akut Batın - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hepatik Hemanjioendotelyoma Tanılı Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

İnvajinasyonlarda Tedavi Yaklaşımı - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Cerrahi Tedavi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Pil Yutma: Klinik Deneyimlerimiz - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kistik Fibrozisli Oyun Çocuğunda 'Mekonyum İleusuna Benzer Obstrüksiyon' - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Kırkpınar

Ayhan Kırkpınar

Çocuklarda Plevral Ampiyem Tedavisi Sonrası Uzun Süreli İzlemde Akciğer Fonksiyonları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 117-124)
Kırman

Aslı Kırman

İşitme Engelli Çocuk ve Adölesanların Sağlık Durumları

(J Curr Pediatr 2011; 9: 85-92)
Kışlal

Fatih Mehmet Kışlal

Multiple Pterygium Sendromu: Olgu Sunumu, Fetal Akinezi Sekansı ve Pterygium Sendromu ile Karşılaştırılması - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 101-103)
Kıvanç

Sertaç Argun Kıvanç

Türkiye’nin Kuzeybatısındaki Pediatrik Yaş Grubunda Delici Göz Yaralanmaları Demografisi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 104-109)
Kıvılcım

Meltem Kıvılcım

Pediatri Asistanlarının ve Tıp Öğrencilerinin ‘‘Çocuk ve Ölüm’’ ile İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 144-150)
Kızılyıldız

Baran Kızılyıldız

Van ve Yöresinde Görülen Kuş Gribi Olgularının Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 8

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Kimya

Yalçın Kimya

Rh Hemolitik Hastalığında İntrauterin Transfüzyonun Neonatal Sonuçlara Etkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 1-6)

TNFRSF11A (RANK) Gen Mutasyonu Saptanan Bir Ailede Prenatal Tanı: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 123-126)
Kinik

Sibel Tulgar Kinik

Parvovirus-B19 Enfeksiyonuna Bağlı Uzamış Akut Larenjit ve Nötropeni - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Kiper

Nural Kiper

Kistik Fibrozis; Ülkemizdeki Durum

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Kirel

Birgül Kirel

Endokrin Polikliniğine Başvuran Çocuklarda D Vitamini Düzeyleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 60-66)
Kişioğlu

A. Nesimi Kişioğlu

İkinci ve Üçüncü Kez Kızamık Aşısı Yapılan Çocuklarda Hematolojik Parametrelerin Değişimleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 18-23)
Koca

Bülent Koca

Kardiyomiyopatinin Tedavi Edilebilir Bir Nedeni: Vitamin D Eksikliği

(J Curr Pediatr 2015; 13: 143-146)

İnfantil Başlangıçlı Bir Tip 2 Glikojen Depo Hastalığı: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 131-134)
Kocabaş

Can Naci Kocabaş

Atopik Dermatit Patogenezinde Son Gelişmeler

(J Curr Pediatr 2015; 13: 194-200)
Kocabay

Kenan Kocabay

Kötü Görünümlü İyi Huylu Hastalık: Akut İnfantil Hemorajik Ödem

(J Curr Pediatr 2017; 15: 51-54)
Kocaefe

Hasan Kocaefe

Çocuklarda Ülseratif Kolit Tanısının Belirlenmesinde Fekal Kalprotektinin Rolü

(J Curr Pediatr 2012; 10: 80-84)
Kocaeli

Hasan Kocaeli

Pediatrik Kolloid Kistlere Anterior Transkallozal Yaklaşım Sonuçları

(J Curr Pediatr 2011; 9: 23-27)
Kocaoğlu

Murat Kocaoğlu

Konuşma Bozukluğu ile Başvuran Bir Wilson Hastalığı Olgusu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 41-44)
Koç

Esin Koç

Neonatal Sepsiste Etyopatogenez

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Enteral Beslenme

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Enteral Beslenme

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Koçak

A. Kadir Koçak

Anafilaksi Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Anafilaksi Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İnguinal ve Umlikal Herni Birlikteliği ile Giden Larsen Sendromlu Olgu - Poster 48

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Obez Çocuklarda Serum Magnezyum Düzeyinin İnsülin Direnci ile Olan İlişkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 24-29)
Koloğlu

Meltem Koloğlu

Skleredema Tanısı Alan Çocukta Akut Apandisit’in Atipik Prezentasyonu - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Skleredema Tanısı Alan Çocukta Akut Apandisit’in Atipik Prezentasyonu - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Konca

Çapan Konca

Gelişme Geriliği, Kronik İshal veya Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Ter Testi Taraması Sonrası Tanı Konan Kistik Fibrozisli Çocukların Klinik ve Demografik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2013; 11: 96-101)

Prilokain Kullanımı Sonrası Gelişen Edinsel Methemoglobinemi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 54-57)
Kondolot

Meda Kondolot

Splenomegali ile Gelen Çölyak Vakası - POSTER: 50

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Kongresi

Kış Kongresi

4. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ POSTER SUNUM PROGRAMI

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

4. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ POSTER SUNUM PROGRAMI

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Koplay

Mustafa Koplay

Miyokardiyal Ventriküler Nonkompaksiyon: Çocuklukta Nadir Görülmesi Nedeniyle Son Literatürün Taranması

(J Curr Pediatr 2015; 13: 138-142)
Korfalı

Ender Korfalı

Pediatrik Kolloid Kistlere Anterior Transkallozal Yaklaşım Sonuçları

(J Curr Pediatr 2011; 9: 23-27)
Korkmaz

Hüseyin Anıl Korkmaz

İnaktive Poliovirüs ve Oral Poliovirüs Aşılarının Karşılaştırılması

(J Curr Pediatr 2013; 11: 1-5)

İki Psödohipoaldosteronizm Olgusu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 183-186)

Fetüs Papyraceus ile İlişkili Aplazia Kutis Konjenita

(J Curr Pediatr 2015; 13: 147-150)

Yenidoğanda İntraoral Kitlenin Nadir Bir Sebebi: Konjenital Epulis

(J Curr Pediatr 2016; 14: 147-150)

Akciğerin Dev Kist Hidatiği - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 40-42)

Sivas İlinde Hastaneye Başvuran 1-15 Yaş Grubu Çocuklar Arasında Anemi Prevalansı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 67-72)
Korkut

Sabriye Korkut

Fetüs Papyraceus ile İlişkili Aplazia Kutis Konjenita

(J Curr Pediatr 2015; 13: 147-150)
Kortay Canaloğlu

Sinem Kortay Canaloğlu

Pediatri Asistanlarının ve Tıp Öğrencilerinin ‘‘Çocuk ve Ölüm’’ ile İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 144-150)
Koturoğlu

Güldane Koturoğlu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Rubella Seroprevalansı - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Koyuncu

Ekrem Koyuncu

Çocuklarda Tularemi: Tularemili 15 Olgunun Klinik, Laboratuvar ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 57-62)

Diyabetik Ketoasidozla Başvuran Çocuk Olguların Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 116-123)
Kozan

Salih Kozan

Komplet Androjen Duyarsızlığı (Testiküler Feminizasyon) Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Komplet Androjen Duyarsızlığı (Testiküler Feminizasyon) Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Köken

Reşit Köken

Afyonkarahisar Merkezindeki Sağlıklı Çocuklarda Spot İdrar Kalsiyum/Kreatinin Oranlarıyla ve 24 Saatlik İdrarla Kalsiyum Atılımının Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 41-46)

Melkersson-Rosenthal Sendromu: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 82-84)

Boy Kısalığı Nedeniyle Takip Ettiğimiz Olguların Genel Özellikleri - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Septik Artrit İle Başvuran Olgunun Diz Ekleminde Saptanan Yabancı Cisim - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Annelerin Evde Ateşli Çocuklara Yaklaşımları - POSTER: 38

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Boy Kısalığı Nedeniyle Takip Ettiğimiz Olguların Genel Özellikleri - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Septik Artrit İle Başvuran Olgunun Diz Ekleminde Saptanan Yabancı Cisim - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Annelerin Evde Ateşli Çocuklara Yaklaşımları - POSTER: 38

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Collodion Bebek ve Konjenital Hipotiroidizm Birlikteliği: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 118-120)

Yarık Damaklı Yenidoğan Olgumuzda Jarcho-Levin Sendromu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 125-128)

Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocukların Retinal Doppler Ultrasonografi Bulguları ve Homosistein Düzeyleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 19-25)

Akciğerin Dev Kist Hidatiği - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 40-42)

Cri du Chat Sendromu, 5P Delesyonu Saptanan Beş Aylık Kız Olgu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 86-88)

Hipotiroidi ve Kas Psödohipertrofisi: Kocher-Debre Semelaigne Sendromu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 37-40)

Tip 1 Diyabetli Kız Olgularda Glisemik Kontrolün Plazma Ghrelin ve Serum IGF-1 Düzeylerine Etkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 104-110)

Atipik Prezentasyonlu İki Çocukluk Çağı Brusellozis Olgusu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 39-43)
Köksal

Gülden Köksal

Çocuklarda Metabolik Sendromun Tedavisinde Beslenme Yönetimi

(J Curr Pediatr 2012; 10: 92-97)

Prematüre Retinopatisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Sepsis Tedavisi

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bursa’da Konjenital Hipotiroidizm Taraması - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Yenidoğan Bebeklerde Akut Böbrek Yetmezliği - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Sepsis Tanısında ve İzleminde Serum Prokalsitonin Düzeylerinin Rolü - POSTER: 69

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktör (IGF-1) Düzeyleri ile Prematüre Retinopatisi Arasındaki İlişki - POSTER: 70

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ağır Respiratuvar Distres Sendromlu Bebeklerde İkinci Doz Surfaktanın Erken Uygulanması - POSTER: 71

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Prematüre Retinopatisi Gelişen Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER:72

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bronkopulmoner Displazi Gelişen Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER:73

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Hipoglisemili Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 74

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Baller-Gerold Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 76

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Konjenital Cutis Laxa Sendromu Otozomal Resesif Tip II: Olgu Sunumu - POSTER: 79

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Gestasyon Haftasına Göre Düşük Doğum Ağırlığı (SGA) Olan Bebeklerin Uzun Süreli İzlemi - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Nekrotizan Enterokolit - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Prematüre ve Yenidoğan Beslenmesi - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Persistan Pulmoner Hipertansiyon - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Yenidoğan Sarılıklarında Tedavi Yaklaşımı - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Prematüre Retinopatisi ile Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyleri Arasındaki İlişki - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 47-52)

Bronkopulmoner Displazide Risk Faktörleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 66-71)

Uzamış Sarılıklı Bebeklerde Etyolojik Dağılım - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 99-103)

Rh Hemolitik Hastalığında İntrauterin Transfüzyonun Neonatal Sonuçlara Etkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 1-6)

Nekrotizan Enterokolitli Prematüre Bebeklerin Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 56-62)

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Major Mortalite ve Morbidite Nedeni; Patent Duktus Arteriozus

(J Curr Pediatr 2012; 10: 8-12)

Ani Bebek Ölümünün Kardiyak Nedenleri

(J Curr Pediatr 2014; 12: 37-42)

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde İzlenen Konjenital Kalp Hastalıkları: Sıklığı, Risk Faktörleri ve Prognoz

(J Curr Pediatr 2015; 13: 159-164)

Prematüre Bebeklerde Tiroid Fonksiyon Testlerinin Sonuçları

(J Curr Pediatr 2016; 14: 10-17)

Adrenal Tutulumu Olan Hodgkin Lenfomalı Bir Olguda Florodeoksiglukoz Pozitron Emisyon Tomografi-Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Değeri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 100-103)
Köksal Alay

Handan Köksal Alay

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastane Enfeksiyonları

(J Curr Pediatr 2014; 12: 1-8)
Kömür

Mustafa Kömür

Neonatal Nonketotik Hiperglisinemi: İki Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 137-140)
Köroğlu

Özlem Köroğlu

Adolesan Anne Bebeklerinin Genel Özellikleri - Poster 42

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Köse

Doğan Köse

Adrenal Tutulumu Olan Hodgkin Lenfomalı Bir Olguda Florodeoksiglukoz Pozitron Emisyon Tomografi-Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Değeri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 100-103)

İnatçı Hiponatreminin Nadir Bir Nedeni Olarak Pseudohipoaldosteronism - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Suprakardiyak Tipte Total Pulmonar Venöz Dönüş Anomalisi (TPVDA) Saptanılan İki Olgunun Sunumu - POSTER: 68

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla Yatırılan Hastalarda Respiratuvar Sinsityal Virüs Enfeksiyonu Sıklığı ve Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2015; 13: 97-103)

Çocuklarda Dilate Kardiyomiyopati - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Renal Glukozüri - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Prematüre ve Yenidoğan Beslenmesi - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Kalp Tamponadı ile Prezente Olan Posttravmatik Perikardiyal Effüzyon - POSTER: 62

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Köseoğlu

Burhan Köseoğlu

Preterm Bebeklerde Nekrotizan Enterokolit için Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 7-13)
Köşger

Pelin Köşger

Erken Süt Çocukluğu Döneminde Stridorun Nadir Bir Nedeni; Retrofarengeal Abse - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Erken Süt Çocukluğu Döneminde Stridorun Nadir Bir Nedeni; Retrofarengeal Abse - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Vasküler Halka Nedeniyle Solunum Arresti Gelişen İnfant: Ayna Görüntüsü Dallanması ile Sağ Arkus Aorta ve Sol Ligamentum Arteriosum

(J Curr Pediatr 2014; 12: 175-178)
Kul

Mustafa Kul

Adaçayı Yağının Yanlış Kullanımına Bağlı Neonatal Konvülziyon: Olgu Sunumu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda Son 3 Yılda İzlenen Hipoksik İskemik Ensefalopatili Olgular ve Kısa Dönem Klinik Seyirleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 100-104)
Kulalı

Ferit Kulalı

Çocukluk Çağı Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopi Endikasyon ve Bulguları - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Endoskopi Ünitemizde İncelenen Hastalarda Hepatit A ve B Seroprevalansı - POSTER: 58

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Kuloğlu

Zarife Kuloğlu

Konjenital Glukoz-Galaktoz Malabsorbsiyonu ve Tekrarlayan Sepsis Atakları Olan Yenidoğan Olgusu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 85-87)
Kumandaş

Sefer Kumandaş

Hipotonik İnfantta Etyoloji ve Klinik Bulgular

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Spinal Musküler Atrofi Olgularının Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 18-22)
Kumral

Abdullah Kumral

Fetal Enflamatuar Yanıt Sendromu ve Beyin Zedelenmesi - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 25-27)
Kunak

Benal Kunak

Osteopetrorikets: Olgu Sunumu - Poster 3

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Kundak

Afşin Ahmet Kundak

Akciğerin Dev Kist Hidatiği - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 40-42)

Atipik Prezentasyonlu İki Çocukluk Çağı Brusellozis Olgusu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 39-43)
Kurşun

Şule Kurşun

Perkütan Endoskopik Gastrostomili Çocuğun Ailesinin Evde Bakımda Yaşadığı Sorunlar

(J Curr Pediatr 2016; 14: 110-115)
Kurt

Ayşe Sonay Kurt

Kabızlık Nedeniyle Hastaneye Başvuran Çocukların Özellikleri

(J Curr Pediatr 2011; 9: 103-109)

Onkoloji Kliniklerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Kanser Tanısı Almış Adolesan Erkeklerde Sperm Bankasının Kullanımına Yönelik Bilgi ve Uygulamaları

(J Curr Pediatr 2013; 11: 114-120)

Yeme Bozukluğu Olan Çocuğa Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2016; 14: 129-135)
Kurtoglu

Selim Kurtoglu

49,XXXXY Sendromlu Bir Çocukta Konjenital Kalp Hastalığı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 63-67)
Kurtoğlu

Selim Kurtoğlu

Yenidoğanda İntraoral Kitlenin Nadir Bir Sebebi: Konjenital Epulis

(J Curr Pediatr 2016; 14: 147-150)
Kurugöl

Zafer Kurugöl

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Rubella Seroprevalansı - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımı ve Ebeveynlerin Tutumu - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Kurul

Semra Kurul

Blalock-Taussig Şantı Sonrasında Gelişen Bir Horner Sendromu - POSTER: 65

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Dönemi Epilepsilerinde Takip ve Tedavi Planlaması

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Kutlu

Tufan Kutlu

Çocuklarda Kronik C Hepatitine Yaklaşım ve Tedavi

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Kolestaz Tanımı Ve Etyopatogenezi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İnflamatuvar Barsak Hastalığı Tanılı Çocukların Uzun Süreli İzlemi: 53 Olgunun Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 81-88)

İki Ailede Çölyak Hastalığının Belirlenmesinde İnsan Lökosit Antijen Doku Gruplarının Önemi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 96-99)
Kutluk

Tezer Kutluk

Çocukluk Çağı Kanserlerine Eşlik Eden Yakınma ve Bulgular

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Kuytu

Turgut Kuytu

Pediatrik Kolloid Kistlere Anterior Transkallozal Yaklaşım Sonuçları

(J Curr Pediatr 2011; 9: 23-27)
Kuyucu

Necdet Kuyucu

Non-İnvaziv Mukokutanöz Fungal Enfeksiyonlarda Tedavi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Alfa-1 Antitripsin Eksikliğine Bağli Neonatal Kolestaz: Olgu Sunumu - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Küçük

Nuran Küçük

Çölyak Hastalıklı Çocukların Aile Bireylerinde Çölyak Hastalığı Prevalansı - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Küçükçongar

Aynur Küçükçongar

Kronik İshalin Nadir Bir Nedeni; Abetalipoproteinemi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Küçüködük

Şükrü Küçüködük

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Konjenital Kalp Hastalığı Tanısı Alan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 67-73)
Küçüktaşçı

Kazım Küçüktaşçı

Psödohipoaldosteronizm: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 151-153)

Yenidoğanda Alkol İntoksikasyonu: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 39-41)

Anne Sütüyle Beslenen Yenidoğanlarda Hipernatremik Dehidratasyon

(J Curr Pediatr 2013; 11: 51-56)

Oktreotid ile Tedavi Edilen Konjenital Şilotoraks Olgusu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 68-71)
Külah

Eyüp Külah

Ciddi Hipermagnezemi ile Gelen Bir Olgu - Poster 44

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Kültürsay

Nilgün Kültürsay

İndirekt Hiperbilüribinemi Nedenleri ve Tanı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İndirekt Hiperbilirubinemi/Nedenler ve Tanı - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Kürekçi

Ahmet Emin Kürekçi

Streptococcus Pneumonia'ya Bağlı Purpura Fulminans: Olgu Sunumu ve Literatür Özeti - Poster 21

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Akut ve Kronik ITP

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağı Akut ve Kronik ITP

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Kütükçüler

Necil Kütükçüler

Hiper Ig M Tip IV: Moleküler Patolojisi Tanımlanmak Üzere Olan Bir Humoral İmmün Yetmezlik - Poster 70

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü