YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
M

Anıl M

Ülkemizde Nadir Bir Zehirlenme Nedeni: Etilen Glikol - POSTER: 77

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Mahanoğlu

Yeliz Mahanoğlu

Prilokain Kullanımı Sonrası Gelişen Edinsel Methemoglobinemi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 54-57)
Malatya

Ayşe Malatya

Çocuklarda Sık Görülen Gastrointestinal Yakınmalar ve Genel Pediatri İçerisindeki Yeri: - POSTER: 42

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Malbora

Sema Malbora

Rekombinant Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Afebril Konvülsiyon: Olgu Sunumu - Poster 18

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Demir Desteği Alan ve Almayan Çocuklarda Bir Yaşında Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı - Poster 57

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Malçok

Mehmet Malçok

Bez Dermatiti Nedeniyle Kullanılan Topikal Steroide Bağlı Cushing Sendromu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 35-37)
Maralcan

Gökhan Maralcan

Septik Artrit İle Başvuran Olgunun Diz Ekleminde Saptanan Yabancı Cisim - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Septik Artrit İle Başvuran Olgunun Diz Ekleminde Saptanan Yabancı Cisim - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Maraşuna

Oya Adsız Maraşuna

Ortaokul Öğrencilerinin Tıbbi İşlem Korkuları ve Etkileyen Faktörler

(J Curr Pediatr 2013; 11: 13-22)
Mavili

Ertuğrul Mavili

Tekrarlayan Aspirasyon Pnomonisinin Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Arter Sling

(J Curr Pediatr 2013; 11: 81-84)
Mavioğlu

İlhan Mavioğlu

Kalp Tamponadı ile Prezente Olan Posttravmatik Perikardiyal Effüzyon - POSTER: 62

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Mehtap Bostan

Özlem Mehtap Bostan

Costello Sendromunda Kardiyak Tutulum: Altı Olgunun Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 63-67)
Melek

Engin Melek

Henoch-Schönlein Purpuralı 54 Olgunun İncelenmesi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kronik Ülsere Sekonder Amiloid Birikimi: Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Anti GBM Antikoru Pozitif Lupus Nefriti Olgusu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Afyonkarahisar Merkezindeki Sağlıklı Çocuklarda Spot İdrar Kalsiyum/Kreatinin Oranlarıyla ve 24 Saatlik İdrarla Kalsiyum Atılımının Değerlendirilmesi - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 41-46)

Melkersson-Rosenthal Sendromu: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 82-84)

Boy Kısalığı Nedeniyle Takip Ettiğimiz Olguların Genel Özellikleri - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Septik Artrit İle Başvuran Olgunun Diz Ekleminde Saptanan Yabancı Cisim - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Annelerin Evde Ateşli Çocuklara Yaklaşımları - POSTER: 38

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Boy Kısalığı Nedeniyle Takip Ettiğimiz Olguların Genel Özellikleri - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Septik Artrit İle Başvuran Olgunun Diz Ekleminde Saptanan Yabancı Cisim - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Annelerin Evde Ateşli Çocuklara Yaklaşımları - POSTER: 38

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Collodion Bebek ve Konjenital Hipotiroidizm Birlikteliği: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 118-120)

Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocukların Retinal Doppler Ultrasonografi Bulguları ve Homosistein Düzeyleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 19-25)

Akciğerin Dev Kist Hidatiği - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 40-42)

Cri du Chat Sendromu, 5P Delesyonu Saptanan Beş Aylık Kız Olgu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 86-88)

Hipotiroidi ve Kas Psödohipertrofisi: Kocher-Debre Semelaigne Sendromu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 37-40)
Melikoğlu

Mustafa Melikoğlu

Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma

(J Curr Pediatr 2013; 11: 107-113)
Memaşa

Ahmet Memaşa

Hepatik Hemanjioendotelyoma Tanılı Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Uzun Süre Anne Sütü ile Beslenen Vejetaryen Anne Bebeklerinde Nütrisyonel B12 Eksikliği - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Kronik Konstipasyona Yaklaşım, Tedavi ve İzlem - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda Kronik İshale Tanı Yaklaşımları - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda Sık Görülen Gastrointestinal Yakınmalar ve Genel Pediatri İçerisindeki Yeri: - POSTER: 42

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Obez Çocuklarda Çölyak Hastalığı Araştırılması - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Memur

Şeyma Memur

Yenidoğanda İntraoral Kitlenin Nadir Bir Sebebi: Konjenital Epulis

(J Curr Pediatr 2016; 14: 147-150)
Meral

Cihan Meral

Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda Son 3 Yılda İzlenen Hipoksik İskemik Ensefalopatili Olgular ve Kısa Dönem Klinik Seyirleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 100-104)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Engelli Sağlık Kurulu’nca Düzenlenen Çocuklara Ait Raporların Retrospektif İncelenmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 151-159)
Mercan

Mehmet Hilmi Mercan

Lobektomi Deneyimlerimiz - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 90-93)

Kistik Fibrozisli Oyun Çocuğunda 'Mekonyum İleusuna Benzer Obstrüksiyon' - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Mercanlıgil

Seyit M. Mercanlıgil

Adolesan Dönem Besin Seçimlerini Hangi Faktörler Etkiliyor?

(J Curr Pediatr 2013; 11: 121-127)
Mercanoğlu

Esra Mercanoğlu

Niemann Pick Sendromlu Bir Hastada Anestezik Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2013; 11: 42-44)
Mert Yılmaz

Emine Mert Yılmaz

Çocuklarda Ülseratif Kolit Tanısının Belirlenmesinde Fekal Kalprotektinin Rolü

(J Curr Pediatr 2012; 10: 80-84)
Meşe

Timur Meşe

Prematürelerde Flebotomiye Bağlı Anemi - Poster 61

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Mete

Emin Mete

4-24 Aylık Çocuklardaki Beslenme Şekli, Hemoglobin Düzeyi ve Demir Eksikliği Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Poster 60

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Mete Civelek

Gül Mete Civelek

Serebral Palside Spastisite Tedavisi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 136-141)
Metin

Özge Metin

Persistan Stridor ile Başvuran Servikal Hamartom Olgusu - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Midyat

Levent Midyat

Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımı ve Ebeveynlerin Tutumu - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Mir

Sevgi Mir

Esansiyel (Primer) Hipertansiyonda ve Obez Çocukta Tedavi Yaklaşımları

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Fc Gamma Reseptör Polimorfizmi İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Risk Faktörü müdür? - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Primer FSGS ve Steroid Yanıtlı Nefrotik Sendromda RAS Gen Polimorfizmleri - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Nefrotik Sendroma Yol Açan Proteinüri Mekanizması

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Mohan

Selda Mohan

Atipik Klinik ile Başvuran Henoch Schönlein Purpuralı Üç Olgu - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Mungan Akın

İlke Mungan Akın

Neonatal Bruselloz: İki Hasta-İki Farklı Bulaş

(J Curr Pediatr 2015; 13: 134-137)

D-Dimer Düzeyinin Akut İnfantil Hemorajik Ödemde Prognostik Önemi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 142-146)
Mutlu

Birgül Mutlu

Komplet Androjen Duyarsızlığı Olan Üç Kız Kardeş: Olgu Sunumu - POSTER: 7

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Tonatoforik Displazili Bir Yenidoğan Olgusu - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Ellis-van Creveld Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 59

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kabızlık Nedeniyle Hastaneye Başvuran Çocukların Özellikleri

(J Curr Pediatr 2011; 9: 103-109)

Brodie Apsesi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Brodie Apsesi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Yenidoğan Döneminde Lokal Anestezik Kullanımına Bağlı İki Methemoglobinemi Olgusu - POSTER: 78

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Mutlu Albayrak

Hatice Mutlu Albayrak

Çocukluk Çağında Sık Görülen Obezite Sendromları

(J Curr Pediatr 2016; 14: 82-87)
Anasayfa Arşiv Arama Menü