YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Ocak

Muzaffer Ocak

Riketsli Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 75-78)
OD

Kara OD

Ülkemizde Nadir Bir Zehirlenme Nedeni: Etilen Glikol - POSTER: 77

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Odabaş

Dursun Odabaş

Leprechaunismli Bir İnfantta Bozulmuş Glukoz Regülasyonu ve Dev Over Kistlerinin Yüksek Doz İnsülin Glarjin ile Tedavisi - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 119-122)
Oğur

Gönül Oğur

Ellis-van Creveld Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 59

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Konjenital Kalp Hastalığı Tanısı Alan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 67-73)
Oğuz

Fatma Oğuz

Çocuklarda Kronik Öksürük Nedenleri - Poster 2

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Ok Bozkaya

İkbal Ok Bozkaya

Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları

(J Curr Pediatr 2011; 9: 127-132)
Okan

Mehmet S. Okan

Editörden

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Mental Retardasyon - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Erken Çocukluk Çağının Epileptik Ensefalopatileri

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

İnfantil Spazm - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Status Epileptikus - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Çocuklarda Başağrısı - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Guillain Barre Sendromu - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Katılma Nöbetli Hastaların Klinik ve Laboratuvar Bulguları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 68-75)

İnatçı Epilepsili Çocuklarda Ek Tedavi Olarak Topiramat Etkinliğinin ve Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 125-129)
Okçu

Nihat Okçu

Çölyak Hastalıklı Çocukların Aile Bireylerinde Çölyak Hastalığı Prevalansı - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Gastroözefageal Reflü Tanılı Olgularımızın Değerlendirilmesi - Poster 27

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Poliklinik Hastalarımızda Hepatit A ve B Durumunun Belirlenmesi - Poster 30

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Abetalipoproteinemi Tanılı Üç Olgu: Olgu Sunumu - Poster 35

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bir Yıl Boyunca Hastaneye Yatırılan 1-24 Ay Arası Çocukların Değerlendirilmesi - Poster 40

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Oksal

Ayşegül Oksal

Splenomegali ile Gelen Çölyak Vakası - POSTER: 50

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Oktay

Ayla Oktay

Nadir Bir Damar Anomalisi: İzole Doğumsal Vena Kava Superiyor Darlığı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 48-50)
Okuducu

Nihat Okuducu

Ağır Dehidratasyon ve Psödo-Bartter Sendromu Tablosu ile Başvuran Bir Kistik Fibrozis Olgusu (∆F508 ve W1282X Kompund Heterozigot Mutasyonu) - Poster 46

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Okulu

Emel Okulu

Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebekte Kazanılmış Sitomegalovirüs Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 138-141)
Okumuş

Nurullah Okumuş

Zamanında Doğan Bebeklerde Kafa İçi Kanama; Bir Takip Çalışması

(J Curr Pediatr 2012; 10: 85-91)
Okur

İlyas Okur

İnfantil Başlangıçlı Bir Tip 2 Glikojen Depo Hastalığı: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 131-134)
Okuyaz

Çetin Okuyaz

Guillain-Barre Sendromu

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Guillain-Barre Sendromu

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Okuyucu

Ali Okuyucu

Çölyak Hastalarında Bağırsak Epitel Hücreleri ve Lenfositlerde Genotoksisitenin Araştırılması - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Olalı

Ayşegül Olalı

Blastocystis Hominis Enfestasyonuna Eşlik Eden Akut Böbrek Yetmezliği - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Olgun

Haşim Olgun

Çocukluk Çağında Digoksin İntoksikasyonu: 12 Vakanın Retrospektif İncelenmesi - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 87-91)

Colchicine Poisoning in Children: 7 Case Reports - Case Report

(J Curr Pediatr 2009; 7: 96-100)

Undiagnosed Cardiac Abnormalities Among School-Aged Children - Original Article

(J Curr Pediatr 2010; 8: 63-66)

İdiyopatik Epilepsi Tanısı ile İzlenen Hastalarda Epilepsi ile Karışan Kardiak veya Vazovagal Senkop Sıklığı - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 94-99)

Yıldırım Çarpmasından Sonra Bir Çocukta “Nonsustained” Ventriküler Taşikardi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 187-189)

Baş-Boyunda Nadir Bir Deri Tümörü: Pilomatrikoma - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Olukman

Özgün Olukman

Erken Konjenital Sifilisli Bir Olgu - Poster 54

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Aseptik Menenjitle Kliniğe Yansıyan Bir Transvers Miyelit Olgusu - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Serebellit ve Motor Polinöropatiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Akut Hepatit ve Otoimmun Hemolitik Anemiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik Amebiazise Sekonder Hemofagositik Lenfohistiositozlu Bir Olgu - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Onan

Sertaç Hanedan Onan

Homozigot D409H Mutasyonlu Gaucher Hastasında Arkus Aorta, Aort ve Mitral Kapak Kalsifikasyonu; Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 44-46)
Onay

Ali Onay

Konjenital Adrenal Hiperplaziye İkincil Santral Erken Puberte - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Adrenal Hiperplaziye İkincil Santral Erken Puberte - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Adrenal Hiperplaziye İkincil Santral Erken Puberte - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Adrenal Hiperplaziye İkincil Santral Erken Puberte - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Parvovirus-B19 Enfeksiyonuna Bağlı Uzamış Akut Larenjit ve Nötropeni - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Orak

Mehmet Mufit Orak

Bir Eğitim Hastanesinde Çocuk Hekimlerinin Gelişimsel Kalça Displazisi ile İlgili Bilgi Düzeyleri

(J Curr Pediatr 2015; 13: 89-96)
Oral

H. Barbaros Oral

Fagositer ve Kompleman Sistemin Değerlendirilmesinde Pratik Yaklaşımlar

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde Her Gün Verilen Fe +2 ile İntermitant Verilen Fe +2 Etkinliklerinin Değerlendirilmesi - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Oran

Bülent Oran

Miyokardiyal Ventriküler Nonkompaksiyon: Çocuklukta Nadir Görülmesi Nedeniyle Son Literatürün Taranması

(J Curr Pediatr 2015; 13: 138-142)
Orekici

Gülhan Orekici

Erdemli Devlet Hastanesi’nde Dünyaya Gelen Sağlıklı Yenidoğanlarda Ultrasonografi ile Ölçülen Normal Tiroid Bezi Boyutlarının Analizi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 135-139)
Orhan

Mehmet Fatih Orhan

Undiagnosed Cardiac Abnormalities Among School-Aged Children - Original Article

(J Curr Pediatr 2010; 8: 63-66)
Ortaç

Ragıp Ortaç

Lineer Ig A Dermatozu: Olgu Sunumu - Poster 43

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Oruç

Meral Oruç

Nadir Bir Olgu; Anti-jkb’ye Bağlı Yenidoğanın Hemolitik Hastalığı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 127-130)
Ovalı

Fahri Ovalı

Akciğerin Dev Kist Hidatiği - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 40-42)

Nekrotizan Enterokolit ile Karışabilen Nadir Bir Umblikal Venöz Kateter Komplikasyonu: Total Parenteral Nütrisyonun İntraperitoneal Ekstravazasyonu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 77-80)
Oygucu

Seyhan Erişir Oygucu

Preeklamptik Anne Bebeklerinde Ortalama Trombosit Hacimleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 53-56)
Oygür

Nihal Oygür

Preeklamptik Anne Bebeklerinde Ortalama Trombosit Hacimleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 53-56)

Beyin Natriüretik Peptid ve Pediatride Kullanım Alanları - Derleme

(J Curr Pediatr 2010; 8: 67-71)

Yenidoğanda Yaygın Tutulum Gösteren Grup B Streptokok Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 141-144)
Anasayfa Arşiv Arama Menü