YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Öcal

Murat Öcal

Gestasyon Haftasına Göre Düşük Doğum Ağırlığı (SGA) Olan Bebeklerin Uzun Süreli İzlemi - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Toksoplazmozis - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)
Öçgüder

Durmuş Ali Öçgüder

Bağışıklık Sistemi Normal Olan Bir Çocukta Naviküler Kemiğin Primer Subakut Hematojen Osteomiyeliti - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Bağışıklık Sistemi Normal Olan Bir Çocukta Naviküler Kemiğin Primer Subakut Hematojen Osteomiyeliti - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Ödek

Çağlar Ödek

Hirschprung Hastalığına İkincil Spontan Çekum - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hirschprung Hastalığına İkincil Spontan Çekum - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Ödemiş

Ender Ödemiş

Bovine Tipte Arkus Aorta: Olgu Sunumu - POSTER: 71

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Öden Akman

Alkım Öden Akman

Nadir Komplikasyonlarla Giden Dört Yenidoğan Kompleks Over Kisti Olguları

(J Curr Pediatr 2015; 13: 227-230)
Ökdemir

Deniz Ökdemir

Bağışıklık Sistemi Normal Olan Bir Çocukta Naviküler Kemiğin Primer Subakut Hematojen Osteomiyeliti - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Bağışıklık Sistemi Normal Olan Bir Çocukta Naviküler Kemiğin Primer Subakut Hematojen Osteomiyeliti - POSTER: 21

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Öksüz

Banu Gülcan Öksüz

Çocuklarda Öksürük: Klinik Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2015; 13: 201-208)
Öktem

Sedat Öktem

Astım Bronşiale ve Alerjik Rinitli olguların Besin Alerjisi - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Astımlı Çocuklarda İnhale Steroid Tedavisinin Kemik Dansitesi Üzerine Etkisi - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Ölmez

Duygu Ölmez

Anafilaksi Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağında Astım - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Ömür Ecevit

Çiğdem Ömür Ecevit

Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Tanısal ve Tedavi Edici Endoskopik Yaklaşımlar

(J Curr Pediatr 2012; 10: 1-7)

Çocuklarda Ülseratif Kolit Tanısının Belirlenmesinde Fekal Kalprotektinin Rolü

(J Curr Pediatr 2012; 10: 80-84)
Önçağ

Özant Önçağ

Gastroözofageal Reflü Hastalığı Olan Çocuklarda Ağız ve Diş Bulguları - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Öner

Ahmet Faik Öner

Van ve Yöresinde Görülen Kuş Gribi Olgularının Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 8

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Akut Böbrek Yetmezliğinin Tedavisi ve Yenilikler

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Öneş

Ülker Öneş

İstanbul İlindeki Okul Çocuklarında Astım ve Semptomlarının Artan Prevalansı (ISAAC Faz III)- POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Astımlı Çocuğun Tedavisinde Astım Kamplarının Yeri - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Munchausen By Proxy Sendromu: İki Kardeşin Ev Temizlik Ürünüyle Zehirlenmesi - Poster 39

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Örmeci

Ahmet Rıfat Örmeci

İkinci ve Üçüncü Kez Kızamık Aşısı Yapılan Çocuklarda Hematolojik Parametrelerin Değişimleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 18-23)
Örnek Büken

Nüket Örnek Büken

Kanser Tanısı Alan Çocuk/Ergenlerin Onay Sürecine ve Tedaviye Katılımlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 37-45)
Örs

Rahmi Örs

Probleme Dayalı Öğrenim Senaryosunun Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri ile İlgili Bilgisine Etkisi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 68-74)
Örün

Emel Örün

Süt Çocukluğu Döneminde Barsak Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 53-59)

Yeme Bozukluğu Olan Çocuğa Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2016; 14: 129-135)

Ailesel Hipokalemi Periyodik Paralizi - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Nadir Görülen Bir Venöz Port Komplikasyonu: Supraventiküler Taşikardi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 50-52)
Över

Leyla Över

Manisa Moris Şinasi Çocuk Hastanesi’ne 2007-2010 Yılları Arasında Kene Yapışması Şikayeti ile Başvuran Olguların Araştırılması

(J Curr Pediatr 2011; 9: 116-121)
Öz

Leyla Öz

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımız - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Wiscott Aldrich Sendromlu Hemorajik Su Çiçeği Olgusu - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Wiscott Aldrich Sendromlu Hemorajik Su Çiçeği Olgusu - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Özacar

Tijen Özacar

Çocuklarda Karaciğer Nakli Öncesi Aşılamanın Etkinliği ve Güvenilirliği - Poster 23

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Rubella Seroprevalansı - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Özalkaya

Elif Özalkaya

Çocukluk Çağı Kolestazında Alagille Sendromu ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Verileri - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Özaltın

Fatih Özaltın

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Diffüz Endokapiller Proliferatif Glomerülonefrit - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Özbarlas

Nazan Özbarlas

Göğüs Ağrıları

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Göğüs Ağrıları

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Özbayramoğlu

Esra Özbayramoğlu

Hepatit A Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Bir Guillain Barre Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Özbek

Erhan Özbek

Prematürelerde Flebotomiye Bağlı Anemi - Poster 61

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Mukopolisakkaridozlu Hastalarda Ekokardiyografi ve Holter Elektrokardiyografi Bulgularının İncelenmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 165-170)

Demir Desteği Alan ve Almayan Çocuklarda Bir Yaşında Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı - Poster 57

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Parvovirus-B19 Enfeksiyonuna Bağlı Uzamış Akut Larenjit ve Nötropeni - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği ve Hepatit A Enfeksiyonu: Klinik ve Laboratuvar Özellikler - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çölyak Hastalığı ile Birlikte Glukoz-6-fosfat Dehidrogenaz Eksikliği: Olgu Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Parvovirus-B19 Enfeksiyonuna Bağlı Uzamış Akut Larenjit ve Nötropeni - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Özboyacı

Ali Özboyacı

Çocuklarda pH Monitörizasyonu ile Gastroözofageal Reflü Hastalığının Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 130-136)

Nekrotizan Enterokolitli Prematüre Bebeklerin Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 56-62)

Sekonder Osteoporozlu Çocuklarda Alendronat Tedavisinin Etkinliği - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 86-89)

Nekrotizan Enterokolitli Prematüre Bebeklerin Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 56-62)

Sekonder Osteoporozlu Çocuklarda Alendronat Tedavisinin Etkinliği - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 86-89)
Özcan

Berrin Özcan

Niemann Pick Sendromlu Bir Hastada Anestezik Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2013; 11: 42-44)

Konjenital Laringeal Stenoz Düşünülen Yabancı Aspirasyonu Tanısı Alan Bir Olgu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Laringomalazi Tanısıyla İzlenirken Vallekula Kisti Tanısı Konulan Bir Olgu - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuklarda Sık Görülen Gastrointestinal Yakınmalar ve Genel Pediatri İçerisindeki Yeri: - POSTER: 42

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Sepsisi: Ektima Gangrenosumlu Bir Olgu - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Metanol İntoksikasyonu - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Sepsisi: Ektima Gangrenosumlu Bir Olgu - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Metanol İntoksikasyonu - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Atipik Klinik ile Başvuran Henoch Schönlein Purpuralı Üç Olgu - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Özçakır

Esra Özçakır

Kistik Fibrozisli Oyun Çocuğunda 'Mekonyum İleusuna Benzer Obstrüksiyon' - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Monozigot İkizlerde Eşzamanlı İnvajinasyon

(J Curr Pediatr 2014; 12: 172-174)
Özçay

Z. Figen Özçay

Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği ve Hepatit A Enfeksiyonu: Klinik ve Laboratuvar Özellikler - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çölyak Hastalığı ile Birlikte Glukoz-6-fosfat Dehidrogenaz Eksikliği: Olgu Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Konjenital Lenfödem-İntestinal Lenfenjektazi Sendromu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Çocuklarda Üst Gastrointestinal Endoskopi Bulguları - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Özçeker

Deniz Özçeker

Anafilaksiyi Taklit Eden İlaç Reaksiyonu: Lokal Anestezik Nörotoksisitesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 151-154)
Özçelebi

Y. Özçelebi

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Romatoloji Bölümünde İzlenen Romatoid Artritli Olgular ve Deneyimlerimiz - POSTER: 38

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Özçelik

Betül Özçelik

Tüberküloz Osteomiyelit ve Retrofarengeal Apseli Kız Olgu Sunumu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Özdağlı

Uğur Özdağlı

Adrenokortikal Karsinoma Bağlı Yalancı Erken Puberte Gelişen Bir Olgu - Poster 4

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Özdemir

Ahmet Özdemir

Fetüs Papyraceus ile İlişkili Aplazia Kutis Konjenita

(J Curr Pediatr 2015; 13: 147-150)

Çocukluk Çağında Acil Serviste Akut Astım Atağı ve Tedavisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Sublingual İmmünoterapi - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Periyodik Ateş Sendromları - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 57-61)

Spitzoid Melanom: On Yaşında Erkek Olgu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 127-129)

Vasküler Halka Nedeniyle Solunum Arresti Gelişen İnfant: Ayna Görüntüsü Dallanması ile Sağ Arkus Aorta ve Sol Ligamentum Arteriosum

(J Curr Pediatr 2014; 12: 175-178)

Çocuklarda Başağrısı - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Blastocystis Hominis Enfestasyonuna Eşlik Eden Akut Böbrek Yetmezliği - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Minör Kafa Travması Sonrası Gelişen İntrakranial Lezyon - POSTER: 60

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Obez Çocuklarda Serum Magnezyum Düzeyinin İnsülin Direnci ile Olan İlişkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 24-29)

D-Dimer Düzeyinin Akut İnfantil Hemorajik Ödemde Prognostik Önemi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 142-146)

Çocuklarda Mental Retardasyon - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Guillain Barre Sendromu - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Akçaağaç Şurubu Hastalıklı Bir Olgu Sunumu - Poster 7

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocuklarda Steven’s Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 104-110)

Febril Nötropenide C-Reaktif Protein ve Prokalsitoninin Yeri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 7-12)

Katılma Nöbetli Hastaların Klinik ve Laboratuvar Bulguları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 68-75)

İnatçı Epilepsili Çocuklarda Ek Tedavi Olarak Topiramat Etkinliğinin ve Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 125-129)

Yenidoğanda Alkol İntoksikasyonu: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 39-41)

Oktreotid ile Tedavi Edilen Konjenital Şilotoraks Olgusu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 68-71)

Fc Gamma Reseptör Polimorfizmi İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Risk Faktörü müdür? - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kanserli Çocuklarda Kemoterapi ile İlişkili Gecikmiş Bulantı ve Kusma

(J Curr Pediatr 2011; 9: 1-6)

Nadir Bir İmmun Yetmezlik: CD8 Eksikliği - Poster 67

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

B Lenfosit Düşüklüğü ile Seyreden Still Hastalığı: Bir Olgu Sunumu - Poster 68

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Özdil

Mine Özdil

Nörofibromatozis Tip 1 ve Subakut Sklerozan Panensefalit: Nadir Bir Birliktelik - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 83-85)
Özek

Demir Özek

Akut Hepatit ve Otoimmun Hemolitik Anemiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Total Parenteral Beslenme (TPN)

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Total Parenteral Beslenme (TPN)

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Özeke

Turgut Özeke

Etik ve Pediatrik Tıbbi Uygulama

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Kronik Konstipasyona Yaklaşım, Tedavi ve İzlem - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda Kronik İshale Tanı Yaklaşımları - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)
Özekinci

Tamer Özekinci

Karın Ağrısı Şikayetiyle Başvuran Geç Tanılı Konjenital Diyafragma Hernisi Olgusu - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Karın Ağrısı Şikayetiyle Başvuran Geç Tanılı Konjenital Diyafragma Hernisi Olgusu - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Özel

Deniz Özel

Preeklamptik Anne Bebeklerinde Ortalama Trombosit Hacimleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 53-56)
Özelce

Bilal Özelce

Kardiyak Nedenlere Bağlı İzole Fetal Asit

(J Curr Pediatr 2014; 12: 190-193)
Özemri Sağ

Şebnem Özemri Sağ

TNFRSF11A (RANK) Gen Mutasyonu Saptanan Bir Ailede Prenatal Tanı: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 123-126)
Özen

Hasan Özen

Malnutrisyon ve Beslenme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bebeklerde Beslenme Aracılığıyla İmmüno Modülasyon

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Tanıda Diyabetik Ketoasidoz Sıklığı ve İlişkili Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 52-55)

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Diffüz Endokapiller Proliferatif Glomerülonefrit - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Sakroiliyak Eklem Tutulumu: Sekiz Olgu Sunumu - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Özer

Erdener Özer

Baş-Boyunda Nadir Bir Deri Tümörü: Pilomatrikoma - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Özgen

Huriye Özgen

Brusella İnfeksiyonuna Bağlı EBV Reaktivasyonu Görülen Bir Olgu - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Brusella İnfeksiyonuna Bağlı EBV Reaktivasyonu Görülen Bir Olgu - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Türkiye’nin Batısında Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda Alternatif Tedavi Uygulamaları

(J Curr Pediatr 2013; 11: 23-26)
Özgenç

Funda Özgenç

Gastrointestinal ve Solunum Semptomları ile Başvuran Gastroözofageal Reflü Hastalıklı Çocuklarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Wilson Hastalarının Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 24

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çölyak Hastalığında Özofajit Sıklığı ve Klinik Önemi - Poster 28

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Oyun ve Okul Çocukluğu Döneminde Beslenme

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Oyun ve Okul Çocukluğu Döneminde Beslenme

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Özgür

Taner Özgür

Talasemi Majorlü Vakalarda Endokrin Komplikasyonların Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 58-65)

Diyabetik Ketoasidozla Başvuran Çocukların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 94-98)

Çocuklarda pH Monitörizasyonu ile Gastroözofageal Reflü Hastalığının Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 130-136)

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Glisemik Kontrolü Etkileyen Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 7-19)

Sekonder Osteoporozlu Çocuklarda Alendronat Tedavisinin Etkinliği - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 86-89)

Konjenital Hipotiroidili Olguların Değerlendirilmesi: Ulusal Tarama Programının Etkisi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 28-33)

Çocuklarda Pandemik 2009 İnfluenza A (H1N1) Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 53-59)

Akut Çölyak Krizi ile Gelen Bir Olgu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 216-218)
Özgür Pirgon

Mustafa Özgür Pirgon

İkizlerde Spondiloepifizyal Displazi Tarda

(J Curr Pediatr 2011; 9: 97-99)
Özhan

Bayram Özhan

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Tanıda Diyabetik Ketoasidoz Sıklığı ve İlişkili Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 52-55)

Zehirli Yılan Isırıklarında Şiddetli Lokal Ödem ve Tedavi Yaklaşımları: Üç Çocuk Olgu - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Özkan

Behzat Özkan

Çocuklarda Osteoporoz - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Rikets

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

İki Psödohipoaldosteronizm Olgusu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 183-186)

Sivas İlinde Hastaneye Başvuran 1-15 Yaş Grubu Çocuklar Arasında Anemi Prevalansı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 67-72)

Mantar Zehirlenmelerine Yaklaşımda 10 Yıllık Tecrübemiz - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Yenidoğanda Solunum Fizyolojisi, Mekanik Ventilasyon Endikasyonları, Başlangıç Ayarları

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Hiperbilirubinemide Risk Faktörleri

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hiperbilirubinemide Risk Faktörleri

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktör (IGF-1) Düzeyleri ile Prematüre Retinopatisi Arasındaki İlişki - POSTER: 70

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ağır Respiratuvar Distres Sendromlu Bebeklerde İkinci Doz Surfaktanın Erken Uygulanması - POSTER: 71

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Prematüre Retinopatisi Gelişen Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER:72

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bronkopulmoner Displazi Gelişen Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER:73

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Hipoglisemili Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 74

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Baller-Gerold Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 76

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Konjenital Cutis Laxa Sendromu Otozomal Resesif Tip II: Olgu Sunumu - POSTER: 79

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Gestasyon Haftasına Göre Düşük Doğum Ağırlığı (SGA) Olan Bebeklerin Uzun Süreli İzlemi - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Persistan Pulmoner Hipertansiyon - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Yenidoğan Sarılıklarında Tedavi Yaklaşımı - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Prematüre Retinopatisi ile Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyleri Arasındaki İlişki - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 47-52)

Bronkopulmoner Displazide Risk Faktörleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 66-71)

Uzamış Sarılıklı Bebeklerde Etyolojik Dağılım - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 99-103)

Rh Hemolitik Hastalığında İntrauterin Transfüzyonun Neonatal Sonuçlara Etkisi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 1-6)

Nekrotizan Enterokolitli Prematüre Bebeklerin Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 56-62)

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde İzlenen Konjenital Kalp Hastalıkları: Sıklığı, Risk Faktörleri ve Prognoz

(J Curr Pediatr 2015; 13: 159-164)

Prematüre Bebeklerde Tiroid Fonksiyon Testlerinin Sonuçları

(J Curr Pediatr 2016; 14: 10-17)

Yenidoğan Döneminde Çocuk İstismarı Olgusu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 81-85)

Zamanında Doğan Bebeklerde Kafa İçi Kanama; Bir Takip Çalışması

(J Curr Pediatr 2012; 10: 85-91)

Galaktozemili Bir Yenidoğanda Hipotiroksinemi - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 85-87)

Çocuklarda Enteral Beslenme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hepatik Hemanjioendotelyoma Tanılı Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Uzun Süre Anne Sütü ile Beslenen Vejetaryen Anne Bebeklerinde Nütrisyonel B12 Eksikliği - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Kronik Konstipasyona Yaklaşım, Tedavi ve İzlem - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda Kronik İshale Tanı Yaklaşımları - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

İnflamatuar Barsak Hastalıkları - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Besin Allerjileri - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Kolestazında Alagille Sendromu ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Verileri - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocuklarda pH Monitörizasyonu ile Gastroözofageal Reflü Hastalığının Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 130-136)

Bursa İlinde 2 Ay - 2 Yaş Çocuklardaki Gastroözefageal Reflü Insidansı - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Obez Çocuklarda Çölyak Hastalığı Araştırılması - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Hepatit A'nın Nadir Bir Komplikasyonu: Plevral Effüzyon - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Özkara

Asuman Özkara

Süt Çocukluğu Döneminde Barsak Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 53-59)
Özkasap

Serdar Özkasap

Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları

(J Curr Pediatr 2011; 9: 127-132)
Özkaya

Emin Özkaya

Akut Tonsillofarenjitli Çocuklarda Grup A Beta Hemolitik Streptokok Enfeksiyonu Sıklığı - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 13-17)
Özkınay

Cihangir Özkınay

Aşı Kontrendikasyonları

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Özkiraz

Servet Özkiraz

Anti GBM Antikoru Pozitif Lupus Nefriti Olgusu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Özmen

Ahmet Tuncer Özmen

Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktör (IGF-1) Düzeyleri ile Prematüre Retinopatisi Arasındaki İlişki - POSTER: 70

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Prematüre Retinopatisi Gelişen Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER:72

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Prematüre Retinopatisi ile Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyleri Arasındaki İlişki - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 47-52)

Laser Tedavisi Yapılan Prematüre Retinopatili Olguların Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 62-67)

Prematüre Retinopatisinde Güncel Tedaviler - Derleme

(J Curr Pediatr 2010; 8: 72-77)

Türkiye’nin Kuzeybatısındaki Pediatrik Yaş Grubunda Delici Göz Yaralanmaları Demografisi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 104-109)

Çölyak Hastalarında Bağırsak Epitel Hücreleri ve Lenfositlerde Genotoksisitenin Araştırılması - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Atipik Klinik ile Başvuran Henoch Schönlein Purpuralı Üç Olgu - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Süt Çocukluğu Döneminin Epilepsi Sendromları

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuk Alerji Kliniği’nde İzlenen Anafilaksili Olguların Özellikleri

(J Curr Pediatr 2017; 15: 12-18)

Subklinik Hipotiroidide Nöropsikolojik Bulgular: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 146-149)
Özön

Alev Z. Özön

Erken Tanı Almasına Rağmen Tedaviye Uyumsuz ve Takipsiz Bir Konjenital Adrenal Hiperplazi Vakası - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Özsoy

Gamze Özsoy

Mukopolisakkaridozlarda Kardiyak Tutulum - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 48-51)

Sivas İlinde Hastaneye Başvuran 1-15 Yaş Grubu Çocuklar Arasında Anemi Prevalansı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 67-72)
Öztekin

Osman Öztekin

Septik Artrit İle Başvuran Olgunun Diz Ekleminde Saptanan Yabancı Cisim - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Septik Artrit İle Başvuran Olgunun Diz Ekleminde Saptanan Yabancı Cisim - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Yarık Damaklı Yenidoğan Olgumuzda Jarcho-Levin Sendromu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 125-128)

Yenidoğanda Yaygın Tutulum Gösteren Grup B Streptokok Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 141-144)
Öztürk

Aysel Öztürk

Aseptik Menenjitle Kliniğe Yansıyan Bir Transvers Miyelit Olgusu - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Emziren Annelerde Kas Gevşeticilerin Kullanımı - POSTER: 57

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Poliklinik Hastalarımızda Hepatit A ve B Durumunun Belirlenmesi - Poster 30

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Undiagnosed Cardiac Abnormalities Among School-Aged Children - Original Article

(J Curr Pediatr 2010; 8: 63-66)

Süt Çocuğunda Kalp Yetersizliği ile Başvuran Dilate Kardiyomiyopatinin Düzeltilebilir Bir Nedeni: ALCAPA Sendromu

(J Curr Pediatr 2017; 15: 47-50)

İlaç Alerjileri - Derleme

(J Curr Pediatr 2009; 7: 76-82)

Fetüs Papyraceus ile İlişkili Aplazia Kutis Konjenita

(J Curr Pediatr 2015; 13: 147-150)

Yenidoğanda İntraoral Kitlenin Nadir Bir Sebebi: Konjenital Epulis

(J Curr Pediatr 2016; 14: 147-150)

İntrakranial Kist Hidatikli Olgu Sunumu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İntrakranial Kist Hidatikli Olgu Sunumu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Alerjen Spesifik İmmünoterapide Lokal ve Sistemik Reaksiyonlar - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 92-95)

Galaktozemili Bir Yenidoğanda Hipotiroksinemi - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 85-87)

Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu ve Nutrisyonel Antropometrik Durumla İlişkisi - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Özyazıcıoğlu

Nurcan Özyazıcıoğlu

Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri

(J Curr Pediatr 2014; 12: 20-25)
Özyurt

Abdullah Özyurt

Tekrarlayan Aspirasyon Pnomonisinin Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Arter Sling

(J Curr Pediatr 2013; 11: 81-84)

49,XXXXY Sendromlu Bir Çocukta Konjenital Kalp Hastalığı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 63-67)
Özyürek

A. Ruhi Özyürek

Poststreptokoksik Reaktif Artrit (PSRA)

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü