YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Paksu

M.Şükrü Paksu

Çocuklarda Akut Bilinç Değişikliğine Yaklaşım - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocuklarda Ağır Hipertansiyona Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2011; 9: 133-136)
Pamukcu

Özge Pamukcu

49,XXXXY Sendromlu Bir Çocukta Konjenital Kalp Hastalığı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 63-67)
Parlak

Adem Parlak

Çocukluk Çağı Kronik Günlük Baş Ağrılarında Topiramat Tedavisinin Etkinliği ve Güvenilirliği - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 20-23)

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastane Enfeksiyonları

(J Curr Pediatr 2014; 12: 1-8)
Patıroğlu

Türkan Patıroğlu

Yenidoğan Döneminde Anemi ve Ayırıcı Tanısı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Paytoncu

Şebnem Paytoncu

Blalock-Taussig Şantı Sonrasında Gelişen Bir Horner Sendromu - POSTER: 65

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Pehlivanoğlu

Fatma Hazer Pehlivanoğlu

Asetaminofen (Parasetamol) Zehirlenmesi ile Başvuran Bir Yenidoğan Olgusu - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Pehlivantürk

Berna Pehlivantürk

Durdurulamayan Hapşırık - POSTER: 3

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Pekacar

Tuba Pekacar

Tonsillektomi Sonrası Massif Hemoraji Gelişen Bir Olgu - Poster 49

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Pekcan

Sevgi Pekcan

Probleme Dayalı Öğrenim Senaryosunun Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri ile İlgili Bilgisine Etkisi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 68-74)
Pelit

Meltem Pelit

Mantar Zehirlenmelerine Yaklaşımda 10 Yıllık Tecrübemiz - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Peltek

H.Nur Peltek

İnguinal ve Umlikal Herni Birlikteliği ile Giden Larsen Sendromlu Olgu - Poster 48

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Annenin Sigara İçmesinin Bebeklerin Büyümeleri ve Enfeksiyon Sıklıklarına Etkisi - Poster 50

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Per

Hüseyin Per

Spinal Musküler Atrofi Olgularının Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 18-22)
Perçin

Kadriye Perçin

Bursa Bölgesinde Astım Tanısıyla İzlenen Çocuklarda Allerjen Duyarlılıklarının Saptanması - Poster 1

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Perk

Yıldız Perk

Neonatal Sepsiste Tanı

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Peru

Harun Peru

Akut Poststreptokoksik Glomerulonefrit ile Komplike Olan Vezikoüreteral Reflü: Vaka Sunumu - POSTER: 75

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Obstruktif Üropati Sonucu Akut Böbrek Yetmezliği Gelişen Soliter Böbrekli Olgu - POSTER: 76

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Peykerli

Gülcan Peykerli

Munchausen By Proxy Sendromu: İki Kardeşin Ev Temizlik Ürünüyle Zehirlenmesi - Poster 39

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Pınar

Rukiye Pınar

Multiple Pterygium Sendromu: Olgu Sunumu, Fetal Akinezi Sekansı ve Pterygium Sendromu ile Karşılaştırılması - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 101-103)
Pınarbaşılı

Tansu Pınarbaşılı

Erdemli Devlet Hastanesi’nde Dünyaya Gelen Sağlıklı Yenidoğanlarda Ultrasonografi ile Ölçülen Normal Tiroid Bezi Boyutlarının Analizi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 135-139)
Pirgon

Özgür Pirgon

Ritscher-Schinzel Sendromu: Olgu Sunumu - Poster 45

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Pediatride Hiperparatiroidizm - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 114-1117)

Leprechaunismli Bir İnfantta Bozulmuş Glukoz Regülasyonu ve Dev Over Kistlerinin Yüksek Doz İnsülin Glarjin ile Tedavisi - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 119-122)
Polat

Emine Polat

Osteopetrorikets: Olgu Sunumu - Poster 3

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Kistik Fibrozis ve Hipoalbuminemi - Poster 36

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Poland Sendromu: Olgu Sunumu - Poster 52

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İnfantil Başlangıçlı Bir Tip 2 Glikojen Depo Hastalığı: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 131-134)

Ciddi Hipermagnezemi ile Gelen Bir Olgu - Poster 44

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Poyraz

Aylar Poyraz

Kronik İshal Nedeni ile İncelenen 43 Süt Çocuğu Olgusunun Değerlendirilmesi - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü