YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
S

Akbuğa S

Ailesel Hipokalemi Periyodik Paralizi - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Saatci

Ümit Saatci

Henoch-Schönlein Purpuralı 54 Olgunun İncelenmesi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Anti GBM Antikoru Pozitif Lupus Nefriti Olgusu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Blastocystis Hominis Enfestasyonuna Eşlik Eden Akut Böbrek Yetmezliği - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Saçar

Osman Saçar

Mantar Zehirlenmelerine Yaklaşımda 10 Yıllık Tecrübemiz - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Sağın Saylam

Gül Sağın Saylam

Akrep ve Örümcek Sokmasına Bağlı Gelişen Geçici Miyokardit ve Kardiyomiyopati

(J Curr Pediatr 2011; 9: 100-102)
Sağlam

Halil Sağlam

Bursa’da Konjenital Hipotiroidizm Taraması - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Glukokortikoid Tedavisi Alan Hastalarda Fenobarbitalin Etkisi - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Noonan Sendromu ve Yaygın Bilateral Pulmoner Arteriovenöz Fistül: Olgu Sunumu - POSTER: 67

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Hipoglisemili Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 74

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Diyabet ve Enfeksiyonlar - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda Endokrinolojik Aciller Serisi (1) Diyabetik Ketoasidoz - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Akçaağaç Şurubu Hastalıklı Bir Olgu Sunumu - Poster 7

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Anne Sütünde Adiponektin - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Propiyonik Asidemi: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 38-40)

Topikal Kortikosteroidin Ani Kesilmesine Bağlı Adrenal Yetmezlik Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tiroid Hormonlarına Kısmi Hipofizer Dirençli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Topikal Kortikosteroidin Ani Kesilmesine Bağlı Adrenal Yetmezlik Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tiroid Hormonlarına Kısmi Hipofizer Dirençli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Guatrlı Çocukların Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 10-18)

Talasemi Majorlü Vakalarda Endokrin Komplikasyonların Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 58-65)

Diyabetik Ketoasidozla Başvuran Çocukların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 94-98)

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Glisemik Kontrolü Etkileyen Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 7-19)

Büyüme Hormonu Eksikliği - Derleme

(J Curr Pediatr 2010; 8: 36-38)

Robinow Sendromu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 44-47)

Editörden

(J Curr Pediatr 2010; 8: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2010; 8: -)

Sekonder Osteoporozlu Çocuklarda Alendronat Tedavisinin Etkinliği - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 86-89)

3-Hidroksi-3-Metilglutarik Asidürili Bir Olgu Sunumu - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Propiyonik Asidemili Bir Olgu Sunumu - POSTER: 6

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Obez Çocuklarda Çölyak Hastalığı Araştırılması - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Konjenital Hipotiroidili Olguların Değerlendirilmesi: Ulusal Tarama Programının Etkisi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 28-33)

Riketsli Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 75-78)

Osteogenezis İmperfektalı Hastalarda Bifosfonatların Etkinliği

(J Curr Pediatr 2011; 9: 122-126)

Büyüme Hormonu Eksikliğinin Tanı Kriterleri Yeniden Değerlendirilmelidir

(J Curr Pediatr 2012; 10: 74-79)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 0-0)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 0-0)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 0-0)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 0-0)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 0-0)

Prematüre Bebeklerde Tiroid Fonksiyon Testlerinin Sonuçları

(J Curr Pediatr 2016; 14: 10-17)

Diyabetik Ketoasidozla Başvuran Çocuk Olguların Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 116-123)

Osteogenezis İmperfekta Tanısı Alan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2017; 15: 1-5)

Geçici Hipogammaglobülinemili Olgularımızın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Poster 66

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Saka

Günay Saka

Gestasyonel Yaşları 32 Haftadan Küçük Doğan Prematürelerde Transportun Mortalite ve Morbiditeye Etkisi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 16-19)

Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Retinopati Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 140-143)
Sakallıoğlu

Onur Sakallıoğlu

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Diffüz Endokapiller Proliferatif Glomerülonefrit - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Over Disgenezisi İle Seyreden Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Over Disgenezisi İle Seyreden Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Salı

Enes Salı

Çocuklarda Pandemik 2009 İnfluenza A (H1N1) Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 53-59)

Büyüme Hormonu Eksikliğinin Tanı Kriterleri Yeniden Değerlendirilmelidir

(J Curr Pediatr 2012; 10: 74-79)
Salman

Nuran Salman

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Wiscott Aldrich Sendromlu Hemorajik Su Çiçeği Olgusu - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Wiscott Aldrich Sendromlu Hemorajik Su Çiçeği Olgusu - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tüberküloz Osteomiyelit ve Retrofarengeal Apseli Kız Olgu Sunumu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Saltık

İ. Levent Saltık

Akut Romatizmal Ateş

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Samancı

Nedim Samancı

Akut Tonsillofarenjitli Çocuklarda Grup A Beta Hemolitik Streptokok Enfeksiyonu Sıklığı - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 13-17)
Sanal

Özden Sanal

Sık Tekrarlayan Enfeksiyonlu Çocuğa Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Sancak

Recep Sancak

Tüberküloz Peritonitli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tüberküloz Peritonitli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Nekrotizan Enterokolit ile Karışabilen Nadir Bir Umblikal Venöz Kateter Komplikasyonu: Total Parenteral Nütrisyonun İntraperitoneal Ekstravazasyonu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 77-80)

İnfantil Osteopetrozis ve Rikets Birlikteliği: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2012; 10: 40-43)
Sancakdar

Enver Sancakdar

Sivas İlinde Hastaneye Başvuran 1-15 Yaş Grubu Çocuklar Arasında Anemi Prevalansı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 67-72)
Sancaktar

Murat Sancaktar

Alkaptonüri (İki Kardeş Nedeniyle) - Poster 38

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Sancar

Serpil Sancar

Monozigot İkizlerde Eşzamanlı İnvajinasyon

(J Curr Pediatr 2014; 12: 172-174)
Sangün

Özlem Sangün

Yenidoğan Döneminde Hipoglisemiye Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2013; 11: 31-38)
Sapan

Nihat Sapan

Yabancı Cisim (Çiçek Yaprağı) Aspirasyonu Saptanan Hışıltılı Bebek - Olgu Sunumu-POSTER:2

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağı Astımında İlaç Tedavisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Astımlı Çocuğun Tedavisinde Astım Kamplarının Yeri - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Çocukluk Çağı Astımı Tanısında Egzersiz Provokasyon Testleri - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bursa Bölgesinde Astım Tanısıyla İzlenen Çocuklarda Allerjen Duyarlılıklarının Saptanması - Poster 1

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Atopik Yürüyüş ve Allerjik Hastalıklar - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Alerjen Spesifik İmmünoterapide Lokal ve Sistemik Reaksiyonlar - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 92-95)

Editörden

(J Curr Pediatr 2009; 7: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2009; 7: -)

Çocuklarda Plevral Ampiyem Tedavisi Sonrası Uzun Süreli İzlemde Akciğer Fonksiyonları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 117-124)

Editörden

(J Curr Pediatr 2010; 8: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2010; 8: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2010; 8: -)

Sağ Akciğer Agenezisi; İzole ve Eşlik Eden Anomalilerle Birlikte

(J Curr Pediatr 2013; 11: 134-137)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 0-0)

Toksik Epidermal Nekroliz Tedavisinde Siklosporin A Kullanımı; Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 116-122)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 0-0)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 0-0)

Alerjen Spesifik İmmünoterapi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 46-55)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 0-0)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 0-0)
Sara Kılıç

Şebnem Sara Kılıç

TNFRSF11A (RANK) Gen Mutasyonu Saptanan Bir Ailede Prenatal Tanı: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 123-126)
Saraçoğlu

Dilek Saraçoğlu

Kene Isırığı Nedeni İle Acil Servisimize Başvuran Olguların İncelenmesi - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Kene Isırığı Nedeni İle Acil Servisimize Başvuran Olguların İncelenmesi - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Sargın Yıldırım

Nihal Sargın Yıldırım

Henoch Schönlein Purpuralı 137 Olgunun 10 Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 63-67)
Sarı

Erdal Sarı

Bir Eğitim Hastanesinde Çocuk Hekimlerinin Gelişimsel Kalça Displazisi ile İlgili Bilgi Düzeyleri

(J Curr Pediatr 2015; 13: 89-96)

Konuşma Bozukluğu ile Başvuran Bir Wilson Hastalığı Olgusu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 41-44)

Ağır Diaper Dermatitli 3 Aylık Olgu: Akrodermatitis Enteropatika - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik İshalin Nadir Bir Nedeni; Abetalipoproteinemi - POSTER: 29

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik İshal Nedeni ile İncelenen 43 Süt Çocuğu Olgusunun Değerlendirilmesi - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

İnflamatuvar Barsak Hastalığı Tanısı ile İzlenen 24 Olgunun Değerlendirilmesi - POSTER: 38

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çamaşır Suyu İçen Çocuklarda Endoskopi Yapılmalı mı? - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Sarıalioğlu

Faik Sarıalioğlu

Çocukluk Çağı Kanserlerinin Tedavisi ve Ulaşılan Sonuçlar

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Baş-Boyunda Nadir Bir Deri Tümörü: Pilomatrikoma - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Sarıca

Dilek Sarıca

49,XXXXY Sendromlu Bir Çocukta Konjenital Kalp Hastalığı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 63-67)
Sarıcaoğlu

Hayriye Sarıcaoğlu

Çocuklarda Bez Bölgesi Enfeksiyonları - Derleme

(J Curr Pediatr 2008; 6: 31-39)

Pediatrik Behçet Hastalarının Klinik ve Demografik Özellikleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 89-93)

Çocuklarda Steven’s Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 104-110)
Sarıcı

S. Ümit Sarıcı

Adaçayı Yağının Yanlış Kullanımına Bağlı Neonatal Konvülziyon: Olgu Sunumu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni: İzole Geçici Glikokortikoid Eksikliği - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni: İzole Geçici Glikokortikoid Eksikliği - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Sarıoğlu

Berrak Sarıoğlu

Bir Yıl Boyunca Hastaneye Yatırılan 1-24 Ay Arası Çocukların Değerlendirilmesi - Poster 40

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Sarısözen

Bartu Sarısözen

Gelişimsel Kalça Displazisi Gelişimsel Kalça Displazisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Savaşer

Sevim Savaşer

Kabızlık Nedeniyle Hastaneye Başvuran Çocukların Özellikleri

(J Curr Pediatr 2011; 9: 103-109)

Onkoloji Kliniklerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Kanser Tanısı Almış Adolesan Erkeklerde Sperm Bankasının Kullanımına Yönelik Bilgi ve Uygulamaları

(J Curr Pediatr 2013; 11: 114-120)
Say

Aysu Say

Bir Eğitim Hastanesinde Çocuk Hekimlerinin Gelişimsel Kalça Displazisi ile İlgili Bilgi Düzeyleri

(J Curr Pediatr 2015; 13: 89-96)
Saygı

Murat Saygı

Süt Çocuğunda Kalp Yetersizliği ile Başvuran Dilate Kardiyomiyopatinin Düzeltilebilir Bir Nedeni: ALCAPA Sendromu

(J Curr Pediatr 2017; 15: 47-50)

Mukopolisakkaridozlu Hastalarda Ekokardiyografi ve Holter Elektrokardiyografi Bulgularının İncelenmesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 165-170)
Sayrım

Kadriye Sayrım

Prematüre ve Yenidoğan Beslenmesi - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)
Saz

Ulaş E. Saz

Çocuklarda Hızlı ve Seri Entübasyon - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 11-17)
Seçmeer

Gülten Seçmeer

İnvaziv Candida Enfeksiyonları ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Farklı Yaş Gruplarındaki Sağlıklı Türk Populasyonunda Neisseria Meningitidis Serogrup (A, C, W135 ve Y) Spesifik Antikor Düzeyleri - Poster 12

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bakteriyel Menenjit Vakalarında Neisseria Meningitidis, Haemophilus İnfluenza Tip B ve Streptococcus Pneumoniae'nin Çok Katmanlı, Eş Zamanlı, Tek-Tüp PCR Yöntemiyle Tespiti - Poster 14

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Taşlı Yüzük ve Alyans Takmanın Çocuk Hastanesinde Hasta Bakımı Veren Hemşirelerin El Hijyenleri Üzerine Etkisi - Poster 15

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Metallo b-Laktamaz Üreten Gram Negatif Basillerin Çift-Disk Sinerji ve Kombine Disk Testleriyle Tespiti - Poster 22

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Fungal Enfeksiyon Hızı, Antifungal Tedavi ve Prognostik Faktörler - Poster 55

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Emprik Tedavide Piperasilin / Tazobaktam ve Amikasin Tedavisinin Karbapenem Tedavisi ile Karşılaştırılması - Poster 56

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Pseudomanas Endokarditi; Zorlu Düşman: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Pseudomanas Endokarditi; Zorlu Düşman: Bir Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Sel

Kutay Sel

İnatçı Hiponatreminin Nadir Bir Nedeni Olarak Pseudohipoaldosteronism - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Suprakardiyak Tipte Total Pulmonar Venöz Dönüş Anomalisi (TPVDA) Saptanılan İki Olgunun Sunumu - POSTER: 68

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Selcen Güler

Ayşegül Selcen Güler

“Research Units on Pediatric Psychopharmacology and Psychosocial Interventions (RUPP) Autism Network” Tarafından Otizmi Olan Çocukların Ailelerine Yönelik Olarak Geliştirilen Aile Eğitimi Programı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 95-102)
Selimoğlu

M. Ayşe Selimoğlu

Çölyak Hastalıklı Çocuklarda Ter Testi Sonuçları - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çölyak Hastalıklı Çocuklarda Ter Testi Sonuçları - POSTER: 37

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Anne Sütü ve Bağırsak Motilitesi ile İlişkisi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çölyak Hastalıklı Çocukların Aile Bireylerinde Çölyak Hastalığı Prevalansı - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Wilson Hastalıklı Çocuklarda Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2017; 15: 6-11)
Selver Eklioğlu

Beray Selver Eklioğlu

Çocukluk Çağında Sık Görülen Obezite Sendromları

(J Curr Pediatr 2016; 14: 82-87)
Semiz

Serap Semiz

Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuklarda İlk Tanıdaki Tiroid Fonksiyon Anormallikleri: Kalıcı mı? Geçici mi? - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 5-9)

Psödohipoaldosteronizm: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 151-153)
Semizel

Evren Semizel

Akut Romatizmal Ateş - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Mitral Valv Prolapsusu - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Konjenital Kalp Hastalıklarında Üriner sistem Anomalilerinin Tanısında Ultrasonografi ve Anjiografi Sonrası Ürogramların Karşılaştırılması - POSTER: 59

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Mitral Valv Prolapsuslu Çocuklarda Disritmi ve Vazovagal Senkop Sıklığının Değerlendirilmesi - POSTER: 60

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kawasaki Hastalığı Tanısı Alan 14 Hastanın Klinik Değerlendirilmesi - POSTER: 61

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Konjenital Atrioventriküler Tam Bloklu Olgular: Klinik Özellikleri ve Doğal Seyirleri - POSTER: 63

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Dissekan Aort Anevrizmalı Bir Turner Sendromu Olgusu - POSTER: 64

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Cutis Laxa Sendromu Olan Bir Olguda Periferik Pulmoner Arter Stenozu - POSTER: 66

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Noonan Sendromu ve Yaygın Bilateral Pulmoner Arteriovenöz Fistül: Olgu Sunumu - POSTER: 67

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kronik Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda Kardiyak Tutulum - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Konjestif Kalp Yetmezliği - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Eisenmenger Sendromlu Çocuk Hastaların Telekardiyografi ve Elektrokardiyografi Bulguları - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Konjenital Tam Atriyoventriküler Bloklu Hastalarımızın Özellikleri - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 47-51)

Eisenmenger Sendromlu Çocuk Hastaların Tam Kan Sayımı Parametrelerinin İncelenmesi - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 52-56)

Katılma Nöbetli Hastaların Klinik ve Laboratuvar Bulguları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 68-75)

Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Tanısal ve Tedavi Edici Endoskopik Yaklaşımlar

(J Curr Pediatr 2012; 10: 1-7)

Çocuklarda Ülseratif Kolit Tanısının Belirlenmesinde Fekal Kalprotektinin Rolü

(J Curr Pediatr 2012; 10: 80-84)

Costello Sendromunda Kardiyak Tutulum: Altı Olgunun Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 63-67)
Serbes

Mahir Serbes

Pediatri Asistanlarının ve Tıp Öğrencilerinin ‘‘Çocuk ve Ölüm’’ ile İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 144-150)
Serçe

Özge Serçe

Poliklinik Başvurularında Fizik Muayene Süresini Uzun Tutmak Antibiyotik Reçete Edilmesini Azaltıyor

(J Curr Pediatr 2013; 11: 45-50)
Serdar

Muhittin Serdar

Çocuklarda Ülseratif Kolit Tanısının Belirlenmesinde Fekal Kalprotektinin Rolü

(J Curr Pediatr 2012; 10: 80-84)
Serdaroğlu

Erkin Serdaroğlu

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Patojenleri ve Antibiyotik Direnç Paternleri - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Seren

Lale Pulat Seren

Sorunlu Gebelik Sonucunda Doğan Bebeklerde Kord Kanındaki Serum Ferritin Düzeyleri, Demir Eksikliğinin Erken Bir Göstergesi Olabilir mi? - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Süt Çocukluğu Döneminde Nutrisyonel B12 Vitamini Eksikliği ve Megaloblastik Anemi - POSTER: 51

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sorunlu Gebelik Sonucunda Doğan Bebeklerde Kord Kanındaki Serum Ferritin Düzeyleri, Demir Eksikliğinin Erken Bir Göstergesi Olabilir mi? - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Sergek

Esra Sergek

Annelerin Anne Sütü ve Ek Gıdalara İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi- Poster 26

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Laktasyon Krizi Geçiren ve Laktasyon Krizi Geçirmeyen Annelerin Anksiyete Düzeyleri - Poster 37

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Serhatlıoğlu

Faruk Serhatlıoğlu

Tekrarlayan Aspirasyon Pnomonisinin Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Arter Sling

(J Curr Pediatr 2013; 11: 81-84)
Sertbaş

Gülümser Sertbaş

Laktasyon Krizi Geçiren ve Laktasyon Krizi Geçirmeyen Annelerin Anksiyete Düzeyleri - Poster 37

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Sever

Lale Sever

Vezikoüreteral Reflüde Tedavi ve İzlem Protokolü

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Potasyum Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Potasyum Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Sevinir

Betül Sevinir

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Tanı Yöntemleri

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hepatik Hemanjioendotelyoma Tanılı Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Tümör Dağılımı - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Kanser ve Ağrı - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Kanserli Çocuklarda Anemi - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Karında Kitleye Yaklaşım ve Ayırıcı Tanı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağında Hemanjiomlar ve Klinik Özellikleri - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Nöroblastom - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Pediatrik Onkolojide İlaç Ekstravazasyonu: Tek Merkez Deneyimi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 1-4)

Çocukluk Çağı Hodgkin Dışı Lenfomalarında Tanısal Özellikler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 111-116)

Kanserli Çocuklarda Kemoterapi ile İlişkili Gecikmiş Bulantı ve Kusma

(J Curr Pediatr 2011; 9: 1-6)

Nöroblastomlu Çocukların Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2013; 11: 6-12)

Çocukluk Çağı Mediasten Kitlelerine Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2016; 14: 30-36)
Sevük Özümüt

Sibel Sevük Özümüt

Neonatal Bruselloz: İki Hasta-İki Farklı Bulaş

(J Curr Pediatr 2015; 13: 134-137)
Seyhan

Pelin Gülen Seyhan

Lenfoma Bulgularıyla Prezente Olan Abdominal Tüberküloz Olgusu - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Sezer

Sadettin Sezer

Homozigot D409H Mutasyonlu Gaucher Hastasında Arkus Aorta, Aort ve Mitral Kapak Kalsifikasyonu; Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 44-46)

Perkütan Endoskopik Gastrostomili Çocuğun Ailesinin Evde Bakımda Yaşadığı Sorunlar

(J Curr Pediatr 2016; 14: 110-115)
Sezgin

Betül Sezgin

Akut Tonsillofarenjitli Çocuklarda Grup A Beta Hemolitik Streptokok Enfeksiyonu Sıklığı - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 13-17)
Sezgin Evim

Melike Sezgin Evim

Artmış Vitamin B12 Düzeyi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 160-164)
Sıdal

Müjgan Sıdal

Çocuklarda Kronik Öksürük Nedenleri - Poster 2

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Sığırlı

Deniz Sığırlı

Guatrlı Çocukların Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 10-18)
Sırmagül

Başar Sırmagül

Endokrin Polikliniğine Başvuran Çocuklarda D Vitamini Düzeyleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 60-66)
Sincar

Şahin Sincar

Osteogenezis İmperfektalı Hastalarda Bifosfonatların Etkinliği

(J Curr Pediatr 2011; 9: 122-126)
Sivri

Mesut Sivri

Miyokardiyal Ventriküler Nonkompaksiyon: Çocuklukta Nadir Görülmesi Nedeniyle Son Literatürün Taranması

(J Curr Pediatr 2015; 13: 138-142)
Solmaz

Soner Solmaz

Sivas İlinde Hastaneye Başvuran 1-15 Yaş Grubu Çocuklar Arasında Anemi Prevalansı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 67-72)
Somer

Ayper Somer

İnvaziv Aspergillus İnfeksiyonları Ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Wiscott Aldrich Sendromlu Hemorajik Su Çiçeği Olgusu - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Wiscott Aldrich Sendromlu Hemorajik Su Çiçeği Olgusu - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tüberküloz Osteomiyelit ve Retrofarengeal Apseli Kız Olgu Sunumu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Soner

Burak Cem Soner

Probleme Dayalı Öğrenim Senaryosunun Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri ile İlgili Bilgisine Etkisi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 68-74)
Soyarslan

Mehmet Soyarslan

Obez Çocuk ve Ergenlerde Metabolik Sendrom Prevalansı - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Obez Çocuk ve Ergenlerde Metabolik Sendrom Prevalansı - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Soylu

Özlem Bekem Soylu

Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu ve Nutrisyonel Antropometrik Durumla İlişkisi - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Soyuçen

Erdoğan Soyuçen

İntrakranial Kist Hidatikli Olgu Sunumu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks İle Başvuran Akciğer Tüberkülozu: Olgu Sunumu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İntrakranial Kist Hidatikli Olgu Sunumu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks İle Başvuran Akciğer Tüberkülozu: Olgu Sunumu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Sökücü

Semra Sökücü

Varislerde Endoskopik Tedavi Uygulamaları

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Sönmez

Ferah Sönmez

Çocuklarda Sodyum Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocuklarda Sodyum Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Epilepsi Tedavisinde İlaç Seçimi; Yeni Antikonvülsan İlaçlar

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Epilepsi Tedavisinde İlaç Seçimi; Yeni Antikonvülsan İlaçlar

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Söylemezoğlu

Oğuz Söylemezoğlu

Akut Böbrek Yetmezliği Patogenez

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Sözen

Tevfik Sözen

Persistan Stridor ile Başvuran Servikal Hamartom Olgusu - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Sözeri

Betül Sözeri

Kronik Tekrarlayan Multifokal Osteomiyelit

(J Curr Pediatr 2017; 15: 25-37)
Sulemanji

Mustafa Sulemanji

Durdurulamayan Hapşırık - POSTER: 3

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Sungur

İbrahim Sungur

İstanbul İli Fatih İlçesi Okul Çağı Çocuklarında El ve Ayak Anomalileri Taraması

(J Curr Pediatr 2011; 9: 60-62)

Nadir Görülen Bir Zehirlenme Olgusu: Metanol Zehirlenmesi - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Suskan

Emine Suskan

Uzamış Sarılıklı Olguların Etyolojik Yönden Değerlendirilmesi - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağında Yineleyen Parotitis - Poster 19

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Scleredema Adultorum: Olgu Sunumu - Poster 47

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Tonsillektomi Sonrası Massif Hemoraji Gelişen Bir Olgu - Poster 49

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Primer Silier Diskinezili Bir Olgu - POSTER: 3

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Skleredema Tanısı Alan Çocukta Akut Apandisit’in Atipik Prezentasyonu - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Ağızda Civalı Termometre Kırılan Bir Olgu - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hirschprung Hastalığına İkincil Spontan Çekum - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Primer Silier Diskinezili Bir Olgu - POSTER: 3

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Skleredema Tanısı Alan Çocukta Akut Apandisit’in Atipik Prezentasyonu - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Ağızda Civalı Termometre Kırılan Bir Olgu - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hirschprung Hastalığına İkincil Spontan Çekum - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Suvacı

Duygu Erol Suvacı

Çölyak Hastalarında Bağırsak Epitel Hücreleri ve Lenfositlerde Genotoksisitenin Araştırılması - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Süleyman

Ayşe Süleyman

Çocuklarda Kronik Öksürük Nedenleri - Poster 2

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Akut Romatizmal Ateşli Çocuklarda Penisilin Tedavisi: Yan Etkileri, Malpraktis ve Anaflaktik Reaksiyon

(J Curr Pediatr 2015; 13: 31-39)
Süoğlu

Özlem Durmaz Süoğlu

Kronik Karaciğer Hastalıkları ve Beslenme

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Sütçüoğlu

Sümer Sütçüoğlu

Gastroözefageal Reflü Tanılı Olgularımızın Değerlendirilmesi - Poster 27

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Poliklinik Hastalarımızda Hepatit A ve B Durumunun Belirlenmesi - Poster 30

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü