YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Tabel

Yılmaz Tabel

Fc Gamma Reseptör Polimorfizmi İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Risk Faktörü müdür? - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Primer FSGS ve Steroid Yanıtlı Nefrotik Sendromda RAS Gen Polimorfizmleri - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Wilson Hastalıklı Çocuklarda Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2017; 15: 6-11)
Takçı

Şahin Takçı

Kardiyak Nedenlere Bağlı İzole Fetal Asit

(J Curr Pediatr 2014; 12: 190-193)
Taktak

Aysel Taktak

Kalıtımsal Kistik Böbrek Hastalıklarına Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2015; 13: 40-45)
Tamay

Zeynep Tamay

İstanbul İlindeki Okul Çocuklarında Astım ve Semptomlarının Artan Prevalansı (ISAAC Faz III)- POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Munchausen By Proxy Sendromu: İki Kardeşin Ev Temizlik Ürünüyle Zehirlenmesi - Poster 39

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Anafilaksiyi Taklit Eden İlaç Reaksiyonu: Lokal Anestezik Nörotoksisitesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 151-154)
Tan

Hüseyin Tan

İdiyopatik Epilepsi Tanısı ile İzlenen Hastalarda Epilepsi ile Karışan Kardiak veya Vazovagal Senkop Sıklığı - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 94-99)
Tanaç

Remziye Tanaç

Hışıltılı Çocukta Tanı ve Ayırıcı Tanı (Hangisi Astım)

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Taneli

Fatma Taneli

Glutensiz Diyet Alan Çölyak Hastası Çocuklarda Serum Selenyum Düzeyleri - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Tanır

Gönül Tanır

Çocuklarda Akut Pankreatitin Nadir Bir Nedeni: Akut Hepatit A - Poster 10

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Neonatal Kolestaz Olgularımız - POSTER: 51

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Tanır Başaranoğlu

Sevgen Tanır Başaranoğlu

TNFRSF11A (RANK) Gen Mutasyonu Saptanan Bir Ailede Prenatal Tanı: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 123-126)
Tanju

İlhan Asya Tanju

Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda Son 3 Yılda İzlenen Hipoksik İskemik Ensefalopatili Olgular ve Kısa Dönem Klinik Seyirleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 100-104)
Tanrıkulu

Salih Tanrıkulu

Arı Sokmasına Bağlı Olarak Dilde Geniş Lokal Reaksiyon Gelişen Çocuk Olgu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 121-124)
Tanzer

Fatoş Tanzer

Alkaptonüri (İki Kardeş Nedeniyle) - Poster 38

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Tarım

Ömer Tarım

Kardiyovasküler Sistem ve Endokrinoloji - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Büyüme Fizyolojisi ve Büyüme Geriliğinin Nedenleri

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bursa’da Konjenital Hipotiroidizm Taraması - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Glukokortikoid Tedavisi Alan Hastalarda Fenobarbitalin Etkisi - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Hipoglisemili Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 74

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Endosistemik Etkileşimler-1 - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Moleküler Biyoteknoloji Devrimi - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Endosistemik Etkileşimler-2 - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Solunum ve Endokrinoloji - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Pediatrik Obesiteye Genel Bakış

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Otolaringoloji ve Endokrinoloji - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Böbrek Hastalıklarının Endokrin Sisteme Etkisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Endokrinoloji ve Nefroloji - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Sayın Okurlarımız

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Endokrin Hastalıkların Romatizmal Bulguları - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Hematolojik Endokrinoloji - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Göz ve Endokrinoloji - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 18-22)

Anne Sütünde Adiponektin - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Sayın Okurlarımız,

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Hipokalsemi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipotiroidizm

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Topikal Kortikosteroidin Ani Kesilmesine Bağlı Adrenal Yetmezlik Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tiroid Hormonlarına Kısmi Hipofizer Dirençli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipokalsemi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipotiroidizm

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Topikal Kortikosteroidin Ani Kesilmesine Bağlı Adrenal Yetmezlik Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tiroid Hormonlarına Kısmi Hipofizer Dirençli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Guatrlı Çocukların Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 10-18)

Diyabetik Ketoasidozla Başvuran Çocukların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 94-98)

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Glisemik Kontrolü Etkileyen Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 7-19)

Büyüme Hormonu Eksikliği - Derleme

(J Curr Pediatr 2010; 8: 36-38)

Sekonder Osteoporozlu Çocuklarda Alendronat Tedavisinin Etkinliği - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 86-89)

3-Hidroksi-3-Metilglutarik Asidürili Bir Olgu Sunumu - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Propiyonik Asidemili Bir Olgu Sunumu - POSTER: 6

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Obez Çocuklarda Çölyak Hastalığı Araştırılması - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Konjenital Hipotiroidili Olguların Değerlendirilmesi: Ulusal Tarama Programının Etkisi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 28-33)

Endokrinoloji ve Dermatoloji

(J Curr Pediatr 2011; 9: 34-38)

Osteogenezis İmperfektalı Hastalarda Bifosfonatların Etkinliği

(J Curr Pediatr 2011; 9: 122-126)

Büyüme Hormonu Eksikliğinin Tanı Kriterleri Yeniden Değerlendirilmelidir

(J Curr Pediatr 2012; 10: 74-79)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2016; 14: 0-0)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2016; 14: 0-0)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2016; 14: -)

Diyabetik Ketoasidozla Başvuran Çocuk Olguların Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 116-123)

Osteogenezis İmperfekta Tanısı Alan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2017; 15: 1-5)

İnfantil Osteopetrozis ve Rikets Birlikteliği: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2012; 10: 40-43)
Tarsuslu Şimşek

Tülay Tarsuslu Şimşek

Serebral Palsili Çocuklarda Beslenme Problemleri ve Büyüme Üzerine Etkisi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 73-80)
Taşar

Medine Ayşin Taşar

Kene Isırığı Nedeni İle Acil Servisimize Başvuran Olguların İncelenmesi - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Kene Isırığı Nedeni İle Acil Servisimize Başvuran Olguların İncelenmesi - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Taşçılar

M. Emre Taşçılar

Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni: İzole Geçici Glikokortikoid Eksikliği - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipotalamik Hamartoma Bağlı Santral Erken Puberte - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Adrenal Hiperplaziye İkincil Santral Erken Puberte - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Over Disgenezisi İle Seyreden Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteopetrosis, Konjenital Hipotiroidi ve Femur Başı Epifiz Kayması Birlikteliği Olan Nadir Bir Olgu - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Komplet Androjen Duyarsızlığı (Testiküler Feminizasyon) Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Palpe Edilemeyen Testis: Tanı ve Tedavi - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Obez Çocuk ve Ergenlerde Metabolik Sendrom Prevalansı - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni: İzole Geçici Glikokortikoid Eksikliği - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipotalamik Hamartoma Bağlı Santral Erken Puberte - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Adrenal Hiperplaziye İkincil Santral Erken Puberte - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Over Disgenezisi İle Seyreden Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteopetrosis, Konjenital Hipotiroidi ve Femur Başı Epifiz Kayması Birlikteliği Olan Nadir Bir Olgu - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Komplet Androjen Duyarsızlığı (Testiküler Feminizasyon) Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Palpe Edilemeyen Testis: Tanı ve Tedavi - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Obez Çocuk ve Ergenlerde Metabolik Sendrom Prevalansı - POSTER: 20

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Taşdemir

H.Ali Taşdemir

Yenidoğan Dönemi Epileptik Sendromları

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Akut Bilinç Değişikliğine Yaklaşım - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Şuuru Kapalı Çocuk

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Annelerin Anne Sütü ve Ek Gıdalara İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi- Poster 26

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Laktasyon Krizi Geçiren ve Laktasyon Krizi Geçirmeyen Annelerin Anksiyete Düzeyleri - Poster 37

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Taşkapılıoğlu

Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu

Pediatrik Kolloid Kistlere Anterior Transkallozal Yaklaşım Sonuçları

(J Curr Pediatr 2011; 9: 23-27)
Taşkesen

Mustafa Taşkesen

Gestasyonel Yaşları 32 Haftadan Küçük Doğan Prematürelerde Transportun Mortalite ve Morbiditeye Etkisi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 16-19)

Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Retinopati Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 140-143)
Taşpınar

Ozan Taşpınar

Ciddi Hipermagnezemi ile Gelen Bir Olgu - Poster 44

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Tatlı

M. Mansur Tatlı

Preterm Bebeklerde Nekrotizan Enterokolit için Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 7-13)
Tayfun

Funda Tayfun

Çocuklarda İlaç İntoksikasyonları: Neler Oluyor? - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Tayman

Cüneyt Tayman

Preterm Bebeklerde Nekrotizan Enterokolit için Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 7-13)
Tazegül

Aysu Tazegül

Yenidoğan İdrar Yolu Enfeksiyonları – Poster 17

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Tek

Nilüfer Tek

Bebek Beslenmesinde Kültürel Farklılıklar ve Bebek Sağlığı Üzerine Etkileri

(J Curr Pediatr 2014; 12: 165-171)
Tekin

Deniz Tekin

Uzamış Sarılıklı Olguların Etyolojik Yönden Değerlendirilmesi - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağında Yineleyen Parotitis - Poster 19

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Scleredema Adultorum: Olgu Sunumu - Poster 47

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Tonsillektomi Sonrası Massif Hemoraji Gelişen Bir Olgu - Poster 49

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Primer Silier Diskinezili Bir Olgu - POSTER: 3

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Skleredema Tanısı Alan Çocukta Akut Apandisit’in Atipik Prezentasyonu - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Ağızda Civalı Termometre Kırılan Bir Olgu - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hirschprung Hastalığına İkincil Spontan Çekum - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Primer Silier Diskinezili Bir Olgu - POSTER: 3

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Skleredema Tanısı Alan Çocukta Akut Apandisit’in Atipik Prezentasyonu - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Ağızda Civalı Termometre Kırılan Bir Olgu - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hirschprung Hastalığına İkincil Spontan Çekum - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Minör Kafa Travması Sonrası Gelişen İntrakranial Lezyon - POSTER: 60

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Prilokain Kullanımı Sonrası Gelişen Edinsel Methemoglobinemi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 54-57)

Türkiye’nin Batısında Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda Alternatif Tedavi Uygulamaları

(J Curr Pediatr 2013; 11: 23-26)

Makrozomik Bebek Doğuran Diyabeti Olmayan Annelerin Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 23-29)
Tekin Nacaroğlu

Hikmet Tekin Nacaroğlu

Akut Generalize Ekzantematöz Püstülozis

(J Curr Pediatr 2013; 11: 77-80)

Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyonda Klasik Triad: Çomak Parmak, Siyanoz ve Polisitemi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 92-95)
Tekkeşin

Funda Tekkeşin

Selektif IgM Eksikliği Olan Adölesan Kız Hastada Ağır (komplike) Su Çiçeği Enfeksiyonu: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Selektif IgM Eksikliği Olan Adölesan Kız Hastada Ağır (komplike) Su Çiçeği Enfeksiyonu: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 23

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Tekşam

Özlem Tekşam

Altıncı Hastalık ve Fontanel Bombeliği: Bir Vaka Takdimi - Poster 20

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Temel

Ayla Bayık Temel

The Reliability and Validity of Adolescent Health Promotion Scale in Turkish Community

(J Curr Pediatr 2011; 9: 14-22)

Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde Her Gün Verilen Fe +2 ile İntermitant Verilen Fe +2 Etkinliklerinin Değerlendirilmesi - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Temiz

Peyker Temiz

Lameller İktiyoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 154-157)
Temizkan

Ramazan Cahit Temizkan

Kötü Görünümlü İyi Huylu Hastalık: Akut İnfantil Hemorajik Ödem

(J Curr Pediatr 2017; 15: 51-54)
Ten

Barış Ten

Erdemli Devlet Hastanesi’nde Dünyaya Gelen Sağlıklı Yenidoğanlarda Ultrasonografi ile Ölçülen Normal Tiroid Bezi Boyutlarının Analizi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 135-139)
Terlemez

Semiha Terlemez

Çölyak Hastalığında Özofajit Sıklığı ve Klinik Önemi - Poster 28

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çölyak Hastalığı, Helicobacter Pylori İnfeksiyonu ve Demir Eksikliği Anemisi - Poster 33

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Tezcan

İlhan Tezcan

T Hücre İmmün Yetmezlikli Hasta Kliniği

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Tezel

Gönül Tezel

Yenidoğanda Yaygın Tutulum Gösteren Grup B Streptokok Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 141-144)
Tezer

Hasan Tezer

Öncesinde Sağlıklı Olan Pediatrik Hastada Ektima Gangrenozum - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Babası Lober Pnömoni Olan Pnömokoksik Menenjit Gelişen Olgu - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Öncesinde Sağlıklı Olan Pediatrik Hastada Ektima Gangrenozum - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Babası Lober Pnömoni Olan Pnömokoksik Menenjit Gelişen Olgu - POSTER: 35

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Tığ

Ufuk Şahin Tığ

Çocukluk Çağında Retinitis Pigmentosa: Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 43-46)
Tıraş

Ülkü Tıraş

Yenidoğan İdrar Yolu Enfeksiyonları – Poster 17

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Adolesan Anne Bebeklerinin Genel Özellikleri - Poster 42

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Harlequin Iktiyozis: Olgu Sunumu - Poster 53

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Kene Isırığı Nedeni İle Acil Servisimize Başvuran Olguların İncelenmesi - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Kene Isırığı Nedeni İle Acil Servisimize Başvuran Olguların İncelenmesi - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Yenidoğan Döneminde Çocuk İstismarı Olgusu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 81-85)
Tok Çevik

Mediha Tok Çevik

Türkiye’nin Kuzeybatısındaki Pediatrik Yaş Grubunda Delici Göz Yaralanmaları Demografisi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 104-109)
Tokatlı

Ayşegül Tokatlı

Doğuştan Metabolik Hastalıklara Tanısal Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Tokel

Kürşat Tokel

Pediatrik Kardiyolojide Son Gelişmeler

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Toker

Semra Çıkman Toker

Pediatrik Behçet Hastalarının Klinik ve Demografik Özellikleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 89-93)
Tokgöz

Yavuz Tokgöz

Erken Süt Çocukluğu Döneminde Stridorun Nadir Bir Nedeni; Retrofarengeal Abse - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Erken Süt Çocukluğu Döneminde Stridorun Nadir Bir Nedeni; Retrofarengeal Abse - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Tokuç

Gülnur Tokuç

Astım Bronşiale ve Alerjik Rinitli olguların Besin Alerjisi - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Astım Bronşiale ve Alerjik Rinitli olguların Besin Alerjisi - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Astımlı Çocuklarda İnhale Steroid Tedavisinin Kemik Dansitesi Üzerine Etkisi - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Astımlı Çocuklarda İnhale Steroid Tedavisinin Kemik Dansitesi Üzerine Etkisi - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Tolunay

İlknur Tolunay

Nadir Bir Olgu; Anti-jkb’ye Bağlı Yenidoğanın Hemolitik Hastalığı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 127-130)

Nadir Bir Olgu; Anti-jkb’ye Bağlı Yenidoğanın Hemolitik Hastalığı

(J Curr Pediatr 2015; 13: 127-130)
Tomaç

Nazan Tomaç

Rubella Ensefalitine Sekonder Gelişen Bir Epilepsi Olgu Sunumu - POSTER:17

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hipoproteinemi ve Anemi ile Başvuran Bir Atipik Gluten Enteropati Olgusu - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Tonbul

Alparslan Tonbul

Preterm Bebeklerde Nekrotizan Enterokolit için Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 7-13)
Topaloğlu

Haluk Topaloğlu

Hipotonik Bebek

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Türkiye’nin Batısında Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda Alternatif Tedavi Uygulamaları

(J Curr Pediatr 2013; 11: 23-26)

Makrozomik Bebek Doğuran Diyabeti Olmayan Annelerin Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 23-29)

Yenidoğan Hipertansiyonu

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Topcuoğlu

Sevilay Topcuoğlu

Nekrotizan Enterokolit ile Karışabilen Nadir Bir Umblikal Venöz Kateter Komplikasyonu: Total Parenteral Nütrisyonun İntraperitoneal Ekstravazasyonu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 77-80)
Topçu

İbrahim Topçu

Onkoloji Kliniklerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Kanser Tanısı Almış Adolesan Erkeklerde Sperm Bankasının Kullanımına Yönelik Bilgi ve Uygulamaları

(J Curr Pediatr 2013; 11: 114-120)
Torun

Deniz Torun

Komplet Androjen Duyarsızlığı (Testiküler Feminizasyon) Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Palpe Edilemeyen Testis: Tanı ve Tedavi - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Komplet Androjen Duyarsızlığı (Testiküler Feminizasyon) Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Palpe Edilemeyen Testis: Tanı ve Tedavi - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Törehan Aslan

Mustafa Törehan Aslan

Osteogenezis İmperfekta Tanısı Alan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2017; 15: 1-5)
Tuç

Gamze Tuç

Serebral Palsili Çocuklarda Beslenme Problemleri ve Büyüme Üzerine Etkisi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 73-80)
Tuna

Ali Tuna

Yanlış Astım Tanısıyla Verilen Kortikosteroide Bağlı Cushingoid Görünüm Geliştiren Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 124-126)
Tunalı

Şükran Tunalı

Atopik Dermatit Tedavisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Sık Rastlanan Pediatrik Deri Hastalıkları - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Pediatrik Behçet Hastalarının Klinik ve Demografik Özellikleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 89-93)
Tuncel

ÇT. Tuncel

Bir Çocuk Nefroloji Merkezinin On Yıllık Böbrek Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Tuncer

Esra Tuncer

Yenidoğanın İmmün Sistemi - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Fungal Enfeksiyon Hızı, Antifungal Tedavi ve Prognostik Faktörler - Poster 55

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Emprik Tedavide Piperasilin / Tazobaktam ve Amikasin Tedavisinin Karbapenem Tedavisi ile Karşılaştırılması - Poster 56

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Tunç

Bahattin Tunç

Kanserli Çocuklarda İştah Uyaranı Olarak Siproheptadin Kullanımı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 63-66)

Sorunlu Gebelik Sonucunda Doğan Bebeklerde Kord Kanındaki Serum Ferritin Düzeyleri, Demir Eksikliğinin Erken Bir Göstergesi Olabilir mi? - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Süt Çocukluğu Döneminde Nutrisyonel B12 Vitamini Eksikliği ve Megaloblastik Anemi - POSTER: 51

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sorunlu Gebelik Sonucunda Doğan Bebeklerde Kord Kanındaki Serum Ferritin Düzeyleri, Demir Eksikliğinin Erken Bir Göstergesi Olabilir mi? - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İnatçı Hiponatreminin Nadir Bir Nedeni Olarak Pseudohipoaldosteronism - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

B Lenfosit Düşüklüğü ile Seyreden Still Hastalığı: Bir Olgu Sunumu - Poster 68

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Zonguldak İI Merkezindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bazı Antropometrik Ölçümlerle Büyümenin Değerlendirilmesi - Poster 5

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Turan

Ayşegül Turan

Akut İnfantil Hemorajik Ödem: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 50-52)

Çocuklarda Steven’s Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 104-110)

Çocuklarda Steven’s Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 104-110)

Akut İnfantil Hemorajik Ödem: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 50-52)

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla Yatırılan Hastalarda Respiratuvar Sinsityal Virüs Enfeksiyonu Sıklığı ve Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2015; 13: 97-103)
Turanlı

Güzide Turanlı

İdyopatik Jeneralize Epilepsiler

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Turgut

Abdülkadir Turgut

Gestasyonel Yaşları 32 Haftadan Küçük Doğan Prematürelerde Transportun Mortalite ve Morbiditeye Etkisi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 16-19)

Prilokain Kullanımı Sonrası Gelişen Edinsel Methemoglobinemi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 54-57)

Pediatrik Bir Olguda Leishmania ve Brucella Birlikte Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 103-106)
Turhan

Ali Haydar Turhan

Neonatal Nonketotik Hiperglisinemi: İki Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2011; 9: 137-140)
Tuygun

Nilden Tuygun

Çocuklarda Akut Pankreatitin Nadir Bir Nedeni: Akut Hepatit A - Poster 10

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Tüfekçi

Özlem Tüfekçi

Akut Çölyak Krizi ile Gelen Bir Olgu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 216-218)
Tümay

Demet Tümay

Tekrarlayan Hışıltısı Olan Çocuklarda Akut Atak Sırasında Montelukast Tedavisinin Etkisi - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Tümgör

Gökhan Tümgör

Çölyak Hastalığı - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Gastroözofageal Reflü Hastalığı Olan Çocuklarda Ağız ve Diş Bulguları - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Karaciğer Nakilli Çocuklarda Hiperürisemi Sıklığı ve Kullanılan İmmünsüpresiflerin Etkileri - POSTER: 46

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Gastrointestinal ve Solunum Semptomları ile Başvuran Gastroözofageal Reflü Hastalıklı Çocuklarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklak Çağı Sirozları, Hepatopulmoner Sendrom ve Karaciğer Nakli - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Karaciğer Nakli Öncesi Aşılamanın Etkinliği ve Güvenilirliği - Poster 23

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Wilson Hastalarının Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 24

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Hepatopulmoner Sendromlu Çocuklarda MCP-1, eNOS, tPA ve PAI-1 Gen Polimorfizmi - Poster 25

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çölyak Hastalığında Özofajit Sıklığı ve Klinik Önemi - Poster 28

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Karaciğer Nakil Programının Dokuz Yıllık Sonuçları - Poster 29

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağının Tanısal Problemli Kolestatik Hastalığı; İlerleyici Ailevi İntrahepatik Kolestaz: 17 Hastanın Klinik Laboratuar, Histolojik Bulguları ve Tedavi Sonuçların Değerlendirilmesi - Poster 31

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İlerleyici Ailevi İntrahepatik Kolestaz; Histopatolojik Bulgular Yol Gösterici mi? - Poster 32

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çölyak Hastalığı, Helicobacter Pylori İnfeksiyonu ve Demir Eksikliği Anemisi - Poster 33

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Çocuklarda Nütrisyonel Durumun Belirlenmesi - Poster 34

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Benign Geçici Hiperfosfatazemisi - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 96-98)

Çocukluk Çağında Karaciğer Naklinin Geç Dönem Sonuçları ve Komplikasyonları - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Pediatrik Bir Olguda Leishmania ve Brucella Birlikte Enfeksiyonu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 103-106)

Yutma Güçlüğünün Sık Düşünülmeyen Tanısı; Eozinofilik Özofajit

(J Curr Pediatr 2015; 13: 155-158)

Kolestaz ve Kaşıntı: Progresif Familyal İntrahepatik Kolestaz?

(J Curr Pediatr 2016; 14: 88-95)
Türkay

Sadi Türkay

4-24 Aylık Çocuklardaki Beslenme Şekli, Hemoglobin Düzeyi ve Demir Eksikliği Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Poster 60

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İnfantil Vitamin B12 Eksikliği - Poster 62

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bovine Tipte Arkus Aorta: Olgu Sunumu - POSTER: 71

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Türkeş

I. Cem Türkeş

Palpe Edilemeyen Testis: Tanı ve Tedavi - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Palpe Edilemeyen Testis: Tanı ve Tedavi - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Türkkan

Alpaslan Türkkan

Çocukluk Çağı Lösemileri ve Elektromanyetik Alan- Derleme

(J Curr Pediatr 2009; 7: 137-141)

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla Yatırılan Hastalarda Respiratuvar Sinsityal Virüs Enfeksiyonu Sıklığı ve Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2015; 13: 97-103)
Türkmen

Meltem Türkmen

Spitzoid Melanom: On Yaşında Erkek Olgu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 127-129)

Galaktozemili Bir Yenidoğanda Hipotiroksinemi - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 85-87)
Türkmenoğlu

Yelda Türkmenoğlu

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısıyla Yatırılan Hastalarda Respiratuvar Sinsityal Virüs Enfeksiyonu Sıklığı ve Klinik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2015; 13: 97-103)
Türkoğlu

Özlem Türkoğlu

Harlequin Iktiyozis: Olgu Sunumu - Poster 53

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Türktaş

İpek Türktaş

Çocukluk Astım Tedavisinde İnhaler Steroidlerin Rolü

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Tüten

Rahime Tüten

Artmış Vitamin B12 Düzeyi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 160-164)
Tütüncüler

Filiz Tütüncüler

Adrenokortikal Karsinoma Bağlı Yalancı Erken Puberte Gelişen Bir Olgu - Poster 4

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Tüzün

Funda Tüzün

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Patojenleri ve Antibiyotik Direnç Paternleri - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü