YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
U

Aytunç U

Ailesel Hipokalemi Periyodik Paralizi - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Uçar

Birsen Uçar

Vasküler Halka Nedeniyle Solunum Arresti Gelişen İnfant: Ayna Görüntüsü Dallanması ile Sağ Arkus Aorta ve Sol Ligamentum Arteriosum

(J Curr Pediatr 2014; 12: 175-178)

Hipotiroidi ve Kas Psödohipertrofisi: Kocher-Debre Semelaigne Sendromu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 37-40)

Jeune Sendromu (asfiktik torasik displazi): Bir Olgu - POSTER: 6

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Lober Amfizem: Olgu Sunumu - POSTER: 7

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Süt Çocukluğu Döneminde Gelişen Bir Primer Polidipsi Olgusu - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital intestinal Lenfanjiektazi Olgusu - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Ağır Anemiye Neden Olan Meckel Divertikülü Olgusu - POSTER: 55

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Jeune Sendromu (asfiktik torasik displazi): Bir Olgu - POSTER: 6

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Lober Amfizem: Olgu Sunumu - POSTER: 7

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Süt Çocukluğu Döneminde Gelişen Bir Primer Polidipsi Olgusu - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital intestinal Lenfanjiektazi Olgusu - POSTER: 36

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Riketsli İki Olgu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Demir Eksikliği Anemisi ile Gelen Gaucher Hastalığı - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Barsak Perforasyonu ile Başvuran Kistik Fibrozis Olgusu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Persistan Stridor ile Başvuran Servikal Hamartom Olgusu - POSTER: 45

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Minör Kafa Travması Sonrası Gelişen İntrakranial Lezyon - POSTER: 60

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Uludağ

Ayşegül Uludağ

Türkiye’nin Batısında Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda Alternatif Tedavi Uygulamaları

(J Curr Pediatr 2013; 11: 23-26)
Umay

Feyza Umay

Bir Yıl Boyunca Hastaneye Yatırılan 1-24 Ay Arası Çocukların Değerlendirilmesi - Poster 40

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Umman

Cevval Umman

Glutensiz Diyet Alan Çölyak Hastası Çocuklarda Serum Selenyum Düzeyleri - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Uran

Nedret Uran

Çocukluk Çağı Dirençli Epilepsilerinde Topiramatın Etkinliği - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Aseptik Menenjitle Kliniğe Yansıyan Bir Transvers Miyelit Olgusu - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Serebellit ve Motor Polinöropatiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Uras

Nurdan Uras

Preterm Bebeklerde Nekrotizan Enterokolit için Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 7-13)
Urgancı

Nafiye Urgancı

Çocukluk Çağında Probiyotik Kullanımı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 88-94)
Uslu

A. Sumru Uslu

Hemofagositik Lenfohistiyositoz Tanısı Alan Bir Olgu - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Tümör Dağılımı - POSTER: 53

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Anti GBM Antikoru Pozitif Lupus Nefriti Olgusu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Usta

Merve Usta

Çocukluk Çağında Probiyotik Kullanımı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 88-94)

Alfa-1 Antitripsin Eksikliğine Bağli Neonatal Kolestaz: Olgu Sunumu - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Uyan

Ayten Pamukçu Uyan

Çocukluk Çağı Tüberkülozunda Tanı Sorunları - Derleme

(J Curr Pediatr 2008; 6: 26-30)
Uyduran Ünal

Nilgün Uyduran Ünal

Yutma Güçlüğünün Sık Düşünülmeyen Tanısı; Eozinofilik Özofajit

(J Curr Pediatr 2015; 13: 155-158)
Uygun

S. Uygun

Bakteriyel Menenjit Vakalarında Neisseria Meningitidis, Haemophilus İnfluenza Tip B ve Streptococcus Pneumoniae'nin Çok Katmanlı, Eş Zamanlı, Tek-Tüp PCR Yöntemiyle Tespiti - Poster 14

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Metallo b-Laktamaz Üreten Gram Negatif Basillerin Çift-Disk Sinerji ve Kombine Disk Testleriyle Tespiti - Poster 22

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Uygur

Fatih Uygur

Pediatrik Yanıklı Hastalarda Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Temininde Saçlı Derinin Kullanımı - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 1-6)
Uygur Külcü

Nihan Uygur Külcü

Bir Eğitim Hastanesinde Çocuk Hekimlerinin Gelişimsel Kalça Displazisi ile İlgili Bilgi Düzeyleri

(J Curr Pediatr 2015; 13: 89-96)
Uysal

Fahrettin Uysal

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Major Mortalite ve Morbidite Nedeni; Patent Duktus Arteriozus

(J Curr Pediatr 2012; 10: 8-12)

Costello Sendromunda Kardiyak Tutulum: Altı Olgunun Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 63-67)

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde İzlenen Konjenital Kalp Hastalıkları: Sıklığı, Risk Faktörleri ve Prognoz

(J Curr Pediatr 2015; 13: 159-164)

Çocuklarda Senkop: Ritim Holter Monitörizasyonu Gerekli mi?

(J Curr Pediatr 2016; 14: 124-128)

Hepatit A Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Bir Guillain Barre Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Baş-Boyunda Nadir Bir Deri Tümörü: Pilomatrikoma - POSTER: 56

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hemihipertrofisi Olan Çocukta Wilms Tümörü Riski: Nasıl İzlenmeli? - POSTER: 58

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Tekrarlayan Rinosinüzite Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2012; 10: 24-30)

Okul Öncesi Hışıltılı Çocuk Tedavisi ve İzlemine Güncel Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2012; 10: 98-102)

Nörofibromatozis Tip 1 ve Subakut Sklerozan Panensefalit: Nadir Bir Birliktelik - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 83-85)

Yanlış Tanı Almış İntrakraniyal Tüberkülom

(J Curr Pediatr 2015; 13: 72-76)

Mikrositer Anemili Çocuğun Değerlendirilmesi ve Ayırıcı Tanı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Uytun

Salih Uytun

Munchausen by Proxy Sendromu: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 60-62)
Uzum

Kazım Uzum

Tekrarlayan Aspirasyon Pnomonisinin Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Arter Sling

(J Curr Pediatr 2013; 11: 81-84)
Uzuner

Nevin Uzuner

Alerjik Rinit ve Alerjik Hastalıkların Epidemiyolojisi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü