YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Üçel

Rüstem Üçel

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımızın Ailevi, Klinik ve Genetik Özelliklerinin Araştırılması - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Ülgen Temel

Esra Ülgen Temel

Kötü Görünümlü İyi Huylu Hastalık: Akut İnfantil Hemorajik Ödem

(J Curr Pediatr 2017; 15: 51-54)
Ülkü

Refik Ülkü

Yenidoğan Bir Bebekte Mediyastinal Gastroenterik Kist

(J Curr Pediatr 2016; 14: 46-49)
Ünal

Belgin Ünal

İnaktive Poliovirüs ve Oral Poliovirüs Aşılarının Karşılaştırılması

(J Curr Pediatr 2013; 11: 1-5)

Glutensiz Diyet Alan Çölyak Hastası Çocuklarda Serum Selenyum Düzeyleri - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

İştahsız Çocuklara Klinik Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2011; 9: 79-84)

Ülseratif Kolit Tanılı Olgularımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2012; 10: 17-23)

Çocuklarda Ülseratif Kolit Tanısının Belirlenmesinde Fekal Kalprotektinin Rolü

(J Curr Pediatr 2012; 10: 80-84)

Çölyak Hastası Çocuklarda Duodenal Histopatoloji ve Güçlü Pozitif Doku Transglutaminaz Antikorları Arasındaki İlişki

(J Curr Pediatr 2015; 13: 171-176)

Çocukluk Çağında Portal Hipertansiyon: İki Merkez Deneyimi ve Literatür İncelemesi

(J Curr Pediatr 2015; 13: 177-182)

Blalock-Taussig Şantı Sonrasında Gelişen Bir Horner Sendromu - POSTER: 65

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Erken Tanı Almasına Rağmen Tedaviye Uyumsuz ve Takipsiz Bir Konjenital Adrenal Hiperplazi Vakası - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Ünay

Bülent Ünay

Konuşma Bozukluğu ile Başvuran Bir Wilson Hastalığı Olgusu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2009; 7: 41-44)

Çocukluk Çağı Kronik Günlük Baş Ağrılarında Topiramat Tedavisinin Etkinliği ve Güvenilirliği - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 20-23)
Üner

Çiğdem Üner

Çocuklarda Akut Pankreatitin Nadir Bir Nedeni: Akut Hepatit A - Poster 10

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Costello Sendromunda Kardiyak Tutulum: Altı Olgunun Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2013; 11: 63-67)

Hiperimmünglobulin M Sendromu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 81-87)
Ünlütürk

Özlem Ünlütürk

Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde Her Gün Verilen Fe +2 ile İntermitant Verilen Fe +2 Etkinliklerinin Değerlendirilmesi - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Ünüvar

Ayşegül Ünüvar

Wiscott Aldrich Sendromlu Hemorajik Su Çiçeği Olgusu - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Wiscott Aldrich Sendromlu Hemorajik Su Çiçeği Olgusu - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Kanamalı Çocukta Laboratuvar Testleri ve Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuklarda Kronik Öksürük Nedenleri - Poster 2

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Galaktozemili Bir Yenidoğanda Hipotiroksinemi - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 85-87)
Ünver

Elif Ünver

Akut Tonsillofarenjitli Çocuklarda Grup A Beta Hemolitik Streptokok Enfeksiyonu Sıklığı - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 13-17)

Yanlış Tanı Almış İntrakraniyal Tüberkülom

(J Curr Pediatr 2015; 13: 72-76)

Cerrahi Girişim Sürecinde Çocuk Hastaya Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2013; 11: 128-133)

Yenidoğan Döneminde Lokal Anestezik Kullanımına Bağlı İki Methemoglobinemi Olgusu - POSTER: 78

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Ürel

Gizem Ürel

İnfantil Başlangıçlı Bir Tip 2 Glikojen Depo Hastalığı: Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 131-134)
Ürkmez

Aslı Ürkmez

Spitzoid Melanom: On Yaşında Erkek Olgu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 127-129)
Üstündağ

Gonca Üstündağ

Rubella Ensefalitine Sekonder Gelişen Bir Epilepsi Olgu Sunumu - POSTER:17

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Hipoproteinemi ve Anemi ile Başvuran Bir Atipik Gluten Enteropati Olgusu - POSTER: 52

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Üstyol

Ala Üstyol

Atipik Klinik ile Başvuran Henoch Schönlein Purpuralı Üç Olgu - POSTER: 49

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü