YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Y.

Tokat Y.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Karaciğer Nakil Programının Dokuz Yıllık Sonuçları - Poster 29

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Yağcı

Raşit Vural Yağcı

Çocukluk Çağında Beslenme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Gastroözofageal Reflü Hastalığı Olan Çocuklarda Ağız ve Diş Bulguları - POSTER: 44

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Gastrointestinal ve Solunum Semptomları ile Başvuran Gastroözofageal Reflü Hastalıklı Çocuklarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklak Çağı Sirozları, Hepatopulmoner Sendrom ve Karaciğer Nakli - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Gastroözofageal Reflü Hastalığı

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ek Besinlere Geçiş - Anne Sütünden Kesme

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Ek Besinlere Geçiş - Anne Sütünden Kesme

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sirozlu Çocuklarda Gözlenen Enfeksiyonlar - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Yağmurlu

Aydın Yağmurlu

Hirschprung Hastalığına İkincil Spontan Çekum - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hirschprung Hastalığına İkincil Spontan Çekum - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Yakarışık

Selin Yakarışık

Artmış Vitamin B12 Düzeyi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 160-164)
Yakut

Tahsin Yakut

HLA Doku Uygunluk Kompleksi,Genetik Lokalizasyonları ve Fonksiyonları - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

TNFRSF11A (RANK) Gen Mutasyonu Saptanan Bir Ailede Prenatal Tanı: Bir Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 123-126)
Yalaki

Zahide Yalaki

Yenidoğan Döneminde Çocuk İstismarı Olgusu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 81-85)
Yalaz

Kalbiye Yalaz

Nörolojik Acillerde Çocuk Hekiminin Rolü

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Poster Sunum Programı ve Poster Özetleri

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Yalçın

Hatice Yalçın

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyodemografik Özelliklerinin Sağlığı Geliştirme Davranışlarına Etkisi - POSTER: 50

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Çocuk Sağlığı ve Bakımıyla İlgili Geleneksel Uygulamalar - POSTER: 51

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Erdemli Devlet Hastanesi’nde Dünyaya Gelen Sağlıklı Yenidoğanlarda Ultrasonografi ile Ölçülen Normal Tiroid Bezi Boyutlarının Analizi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 135-139)

BCG Aşısı - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Aşıların Yan Etkileri

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Tüberküloz Osteomiyelit ve Retrofarengeal Apseli Kız Olgu Sunumu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Bir Akut Motor Aksonal Nöropati Olgusu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Süt Çocukluğu Döneminde Barsak Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 53-59)
Yalçınbayır

Özgür Yalçınbayır

Laser Tedavisi Yapılan Prematüre Retinopatili Olguların Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 62-67)
Yalçınkaya

Fatoş Yalçınkaya

Şiddetli Hipertansiyonda Tedavi

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Yaman

Aytaç Yaman

Konjenital Glukoz-Galaktoz Malabsorbsiyonu ve Tekrarlayan Sepsis Atakları Olan Yenidoğan Olgusu

(J Curr Pediatr 2013; 11: 85-87)

Rubella Ensefalitine Sekonder Gelişen Bir Epilepsi Olgu Sunumu - POSTER:17

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Yani

Diana Yani

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Yapıcı

Şenay Yapıcı

Wiskott Aldrich Sendromu - Derleme

(J Curr Pediatr 2008; 6: 119-123)

Nekrotizan Enterokolitli Prematüre Bebeklerin Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 56-62)
Yaprak

Işın Yaprak

Erken Süt Çocukluğu Döneminde Stridorun Nadir Bir Nedeni; Retrofarengeal Abse - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Erken Süt Çocukluğu Döneminde Stridorun Nadir Bir Nedeni; Retrofarengeal Abse - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Yaralı

Neşe Yaralı

Demir Eksikliği Anemisi ile Gelen Gaucher Hastalığı - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Yarış

Nilgün Yarış

Karında Kitle Yapan Nedenler

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Adölesan Kanserlerinin Epidemiyolojisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 105-110)
Yavaşcan

Ö. Yavaşcan

Bir Çocuk Nefroloji Merkezinin On Yıllık Böbrek Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Yavuz

Haluk Yavuz

İdrarı Siyahlaştıran Hastalık: Alkaptonüri - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 78-80)
Yazal Erdem

Arzu Yazal Erdem

Kanserli Çocuklarda İştah Uyaranı Olarak Siproheptadin Kullanımı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 63-66)
Yazar

Barış Yazar

Kronik Ülsere Sekonder Amiloid Birikimi: Olgu Sunumu - POSTER: 31

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Anti GBM Antikoru Pozitif Lupus Nefriti Olgusu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Blastocystis Hominis Enfestasyonuna Eşlik Eden Akut Böbrek Yetmezliği - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Yazgan

Yankı Yazgan

“Research Units on Pediatric Psychopharmacology and Psychosocial Interventions (RUPP) Autism Network” Tarafından Otizmi Olan Çocukların Ailelerine Yönelik Olarak Geliştirilen Aile Eğitimi Programı

(J Curr Pediatr 2014; 12: 95-102)
Yazıcı

Zeynep Yazıcı

Konjenital Kalp Hastalıklarında Üriner sistem Anomalilerinin Tanısında Ultrasonografi ve Anjiografi Sonrası Ürogramların Karşılaştırılması - POSTER: 59

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuk Nörolojisinde Görüntüleme

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocuk Nörolojisinde Görüntüleme

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Robinow Sendromu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2010; 8: 44-47)
Yazıcıoğlu

Mehtap Yazıcıoğlu

Pediatrik Astımda Allerjenlerin Rolü

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İlaç Alerjilerinin Patogenezi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İlaç Alerjilerinin Patogenezi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Yeğin

Zeliha Yeğin

Akut Çölyak Krizi ile Gelen Bir Olgu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 216-218)
Yekeler

Ensar Yekeler

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Düşmeyen Ateşle Başvuran Akciğer Apsesi; Bir Olgu Sunumu - POSTER: 24

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Yel

Servet Yel

Gelişme Geriliği, Kronik İshal veya Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Ter Testi Taraması Sonrası Tanı Konan Kistik Fibrozisli Çocukların Klinik ve Demografik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2013; 11: 96-101)
Yemişen

Oya Yemişen

Orbital Teratomlu Bir Olgu Sunumu - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Yendur

Gürol Yendur

Prematürelerde Flebotomiye Bağlı Anemi - Poster 61

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Aseptik Menenjitle Kliniğe Yansıyan Bir Transvers Miyelit Olgusu - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Serebellit ve Motor Polinöropatiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Akut Hepatit ve Otoimmun Hemolitik Anemiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Kronik Amebiazise Sekonder Hemofagositik Lenfohistiositozlu Bir Olgu - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Yenigün

Ayşe Yenigün

Çocukluk Çağında Alerjik Rinit, Alerjik Rinitte Klinik ve Laboratuvar Bulguları,Tanı ve Ayırıcı Tanı

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Yeşilırmak

Didem Cemile Yeşilırmak

Fetal Enflamatuar Yanıt Sendromu ve Beyin Zedelenmesi - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 25-27)
Yeşilipek

M.Akif Yeşilipek

Talasemi Tedavisindeki Gelişmeler

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Yeşilkaya

Ediz Yeşilkaya

Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni: İzole Geçici Glikokortikoid Eksikliği - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipotalamik Hamartoma Bağlı Santral Erken Puberte - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Adrenal Hiperplaziye İkincil Santral Erken Puberte - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Over Disgenezisi İle Seyreden Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteopetrosis, Konjenital Hipotiroidi ve Femur Başı Epifiz Kayması Birlikteliği Olan Nadir Bir Olgu - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Komplet Androjen Duyarsızlığı (Testiküler Feminizasyon) Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Palpe Edilemeyen Testis: Tanı ve Tedavi - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni: İzole Geçici Glikokortikoid Eksikliği - POSTER: 10

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipotalamik Hamartoma Bağlı Santral Erken Puberte - POSTER: 11

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Konjenital Adrenal Hiperplaziye İkincil Santral Erken Puberte - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Over Disgenezisi İle Seyreden Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu - POSTER: 13

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteopetrosis, Konjenital Hipotiroidi ve Femur Başı Epifiz Kayması Birlikteliği Olan Nadir Bir Olgu - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Komplet Androjen Duyarsızlığı (Testiküler Feminizasyon) Sendromu - POSTER: 15

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Palpe Edilemeyen Testis: Tanı ve Tedavi - POSTER: 17

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Endokrin Bozucular - Derleme

(J Curr Pediatr 2008; 6: 76-82)
Yetim

Aylin Yetim

Iğdır’da Annelerin Süt Çocuğu Beslenmesi Konusundaki Bilgi ve Davranışları

(J Curr Pediatr 2015; 13: 7-12)

Iğdır’da Annelerin Süt Çocuğu Beslenmesi Konusundaki Bilgi ve Davranışları

(J Curr Pediatr 2015; 13: 7-12)

The Reliability and Validity of Adolescent Health Promotion Scale in Turkish Community

(J Curr Pediatr 2011; 9: 14-22)
Yetkin

Sevgi Yetkin

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Fungal Enfeksiyon Hızı, Antifungal Tedavi ve Prognostik Faktörler - Poster 55

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Emprik Tedavide Piperasilin / Tazobaktam ve Amikasin Tedavisinin Karbapenem Tedavisi ile Karşılaştırılması - Poster 56

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Yıldım Sarı

Hatice Yıldım Sarı

İşitme Engelli Çocuk ve Adölesanların Sağlık Durumları

(J Curr Pediatr 2011; 9: 85-92)
Yıldırım

Ali Yıldırım

Vasküler Halka Nedeniyle Solunum Arresti Gelişen İnfant: Ayna Görüntüsü Dallanması ile Sağ Arkus Aorta ve Sol Ligamentum Arteriosum

(J Curr Pediatr 2014; 12: 175-178)

Oktreotid ile Tedavi Edilen Konjenital Şilotoraks Olgusu

(J Curr Pediatr 2015; 13: 68-71)

Konjenital Riketsli İki Olgu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Demir Eksikliği Anemisi ile Gelen Gaucher Hastalığı - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Farklı Yaş Gruplarındaki Sağlıklı Türk Populasyonunda Neisseria Meningitidis Serogrup (A, C, W135 ve Y) Spesifik Antikor Düzeyleri - Poster 12

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bakteriyel Menenjit Vakalarında Neisseria Meningitidis, Haemophilus İnfluenza Tip B ve Streptococcus Pneumoniae'nin Çok Katmanlı, Eş Zamanlı, Tek-Tüp PCR Yöntemiyle Tespiti - Poster 14

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Taşlı Yüzük ve Alyans Takmanın Çocuk Hastanesinde Hasta Bakımı Veren Hemşirelerin El Hijyenleri Üzerine Etkisi - Poster 15

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Metallo b-Laktamaz Üreten Gram Negatif Basillerin Çift-Disk Sinerji ve Kombine Disk Testleriyle Tespiti - Poster 22

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Fungal Enfeksiyon Hızı, Antifungal Tedavi ve Prognostik Faktörler - Poster 55

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağı Hematolojik Hastalıklarında Febril Nötropeni Ataklarında Emprik Tedavide Piperasilin / Tazobaktam ve Amikasin Tedavisinin Karbapenem Tedavisi ile Karşılaştırılması - Poster 56

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka Sunumu - POSTER: 34

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Cerrahi Girişim Sürecinde Çocuk Hastaya Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2013; 11: 128-133)

Jeune Sendromu (asfiktik torasik displazi): Bir Olgu - POSTER: 6

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Jeune Sendromu (asfiktik torasik displazi): Bir Olgu - POSTER: 6

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Türkiye’nin Batısında Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda Alternatif Tedavi Uygulamaları

(J Curr Pediatr 2013; 11: 23-26)

Makrozomik Bebek Doğuran Diyabeti Olmayan Annelerin Özellikleri

(J Curr Pediatr 2016; 14: 23-29)

Colchicine Poisoning in Children: 7 Case Reports - Case Report

(J Curr Pediatr 2009; 7: 96-100)
Yıldız

Cemil Yıldız

Osteopetrosis, Konjenital Hipotiroidi ve Femur Başı Epifiz Kayması Birlikteliği Olan Nadir Bir Olgu - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Osteopetrosis, Konjenital Hipotiroidi ve Femur Başı Epifiz Kayması Birlikteliği Olan Nadir Bir Olgu - POSTER: 14

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Gestasyonel Yaşları 32 Haftadan Küçük Doğan Prematürelerde Transportun Mortalite ve Morbiditeye Etkisi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 16-19)

Minör Kafa Travması Sonrası Gelişen İntrakranial Lezyon - POSTER: 60

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Wiscott Aldrich Sendromlu Hemorajik Su Çiçeği Olgusu - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Wiscott Aldrich Sendromlu Hemorajik Su Çiçeği Olgusu - POSTER: 28

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İki Psödohipoaldosteronizm Olgusu

(J Curr Pediatr 2014; 12: 183-186)

Erken Süt Çocukluğu Döneminde Stridorun Nadir Bir Nedeni; Retrofarengeal Abse - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Erken Süt Çocukluğu Döneminde Stridorun Nadir Bir Nedeni; Retrofarengeal Abse - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Laser Tedavisi Yapılan Prematüre Retinopatili Olguların Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 62-67)

Prematüre Retinopatisinde Güncel Tedaviler - Derleme

(J Curr Pediatr 2010; 8: 72-77)

Türkiye’nin Kuzeybatısındaki Pediatrik Yaş Grubunda Delici Göz Yaralanmaları Demografisi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 104-109)

Bez Dermatiti Nedeniyle Kullanılan Topikal Steroide Bağlı Cushing Sendromu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2007; 5: 35-37)

Diyabetik Ketoasidozla Başvuran Çocukların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 94-98)

Hirschprung Hastalığına İkincil Spontan Çekum - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hirschprung Hastalığına İkincil Spontan Çekum - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Komplet Androjen Duyarsızlığı Olan Üç Kız Kardeş: Olgu Sunumu - POSTER: 7

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Tonatoforik Displazili Bir Yenidoğan Olgusu - POSTER: 8

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

The Reliability and Validity of Adolescent Health Promotion Scale in Turkish Community

(J Curr Pediatr 2011; 9: 14-22)

Enüreziste Güncel Bilgiler - Derleme

(J Curr Pediatr 2009; 7: 83-89)
Yılgör

Esat Yılgör

Kalp Tamponadı ile Prezente Olan Posttravmatik Perikardiyal Effüzyon - POSTER: 62

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Alfa-1 Antitripsin Eksikliğine Bağli Neonatal Kolestaz: Olgu Sunumu - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Yılmaz

Aygen Yılmaz

Gastrointestinal ve Solunum Semptomları ile Başvuran Gastroözofageal Reflü Hastalıklı Çocuklarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları - POSTER: 47

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Konjenital Kalp Hastalığı Tanısı Alan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 67-73)

Çölyak Hastası Çocuklarda Duodenal Histopatoloji ve Güçlü Pozitif Doku Transglutaminaz Antikorları Arasındaki İlişki

(J Curr Pediatr 2015; 13: 171-176)

İlerleyici Ailevi İntrahepatik Kolestaz; Histopatolojik Bulgular Yol Gösterici mi? - Poster 32

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Orbital Teratomlu Bir Olgu Sunumu - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

İnguinal ve Umlikal Herni Birlikteliği ile Giden Larsen Sendromlu Olgu - Poster 48

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Annenin Sigara İçmesinin Bebeklerin Büyümeleri ve Enfeksiyon Sıklıklarına Etkisi - Poster 50

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Bebek Beslenmesinde Kültürel Farklılıklar ve Bebek Sağlığı Üzerine Etkileri

(J Curr Pediatr 2014; 12: 165-171)

Yaygın Damariçi Pıhtılaşması - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Prebiyotik ve Probiyotikler - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Yanlış Astım Tanısıyla Verilen Kortikosteroide Bağlı Cushingoid Görünüm Geliştiren Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

(J Curr Pediatr 2008; 6: 124-126)

Van ve Yöresinde Görülen Kuş Gribi Olgularının Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 8

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Sepsisi: Ektima Gangrenosumlu Bir Olgu - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Sepsisi: Ektima Gangrenosumlu Bir Olgu - POSTER: 30

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Akrep ve Örümcek Sokmasına Bağlı Gelişen Geçici Miyokardit ve Kardiyomiyopati

(J Curr Pediatr 2011; 9: 100-102)

Geçirilmiş Akut Romatizmal Ateşe Bağlı Fibrinli Perikardiyal Efüzyon ve Valvülit: Sıradışı Klinik Prezantasyon

(J Curr Pediatr 2014; 12: 179-182)

Akut Hepatit ve Otoimmun Hemolitik Anemiyle Seyreden Bir Suçiçeği Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Mantar Zehirlenmelerine Yaklaşımda 10 Yıllık Tecrübemiz - POSTER: 26

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımızın Ailevi, Klinik ve Genetik Özelliklerinin Araştırılması - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Astımlı Çocuklarda İnhale Steroid Tedavisinin Kemik Dansitesi Üzerine Etkisi - POSTER: 5

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)
Yiğit

İlyas Yiğit

Tekrarlayan Hışıltısı Olan Çocuklarda Akut Atak Sırasında Montelukast Tedavisinin Etkisi - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Akut Tonsillofarenjitli Çocuklarda Grup A Beta Hemolitik Streptokok Enfeksiyonu Sıklığı - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 13-17)

Uzamış İndirekt Hiperbilüribinemili Bebeğe Yaklaşım

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Taburculuk Sonrası Beslenme ve Anne Sütünün Güçlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Taburculuk Sonrası Beslenme ve Anne Sütünün Güçlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Yolbaş

İlyas Yolbaş

Gelişme Geriliği, Kronik İshal veya Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonu Nedeniyle Ter Testi Taraması Sonrası Tanı Konan Kistik Fibrozisli Çocukların Klinik ve Demografik Özellikleri

(J Curr Pediatr 2013; 11: 96-101)
Yoldaş

Tamer Yoldaş

Nadir Görülen Bir Venöz Port Komplikasyonu: Supraventiküler Taşikardi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 50-52)
Yöney

Aysel Yöney

Sturge-Weber Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 12

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Orbital Teratomlu Bir Olgu Sunumu - POSTER: 54

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Stridor İle Başvuran Konjenital Subglottik Laringeal Perde Olgusunda Endoskopik Görünüm - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Cornelia De Lange Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 42

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

“Lumbosakral Hipertrikoz” İpucuyla Tanı Alan Gergin Omurilik Sendromu Olgusu - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Stridor İle Başvuran Konjenital Subglottik Laringeal Perde Olgusunda Endoskopik Görünüm - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Cornelia De Lange Sendromu: Olgu Sunumu - POSTER: 42

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

“Lumbosakral Hipertrikoz” İpucuyla Tanı Alan Gergin Omurilik Sendromu Olgusu - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Yurdakök

Kadriye Yurdakök

Annenin Sigara İçmesinin Bebeklerin Büyümeleri ve Enfeksiyon Sıklıklarına Etkisi - Poster 50

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Yurdakul Ertürk

Emine Yurdakul Ertürk

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Konjenital Kalp Hastalığı Tanısı Alan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 67-73)
Yüce

Necla Yüce

Topikal Kortikosteroidin Ani Kesilmesine Bağlı Adrenal Yetmezlik Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Topikal Kortikosteroidin Ani Kesilmesine Bağlı Adrenal Yetmezlik Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Diyabetik Ketoasidozla Başvuran Çocukların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 94-98)

Karında Kitlenin Nadir Bir Nedeni: Trikobezoar

(J Curr Pediatr 2014; 12: 51-53)
Yücel

Ali Yücel

Pediatrik Behçet Hastalarının Klinik ve Demografik Özellikleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 89-93)

İstanbul İli Fatih İlçesi Okul Çağı Çocuklarında El ve Ayak Anomalileri Taraması

(J Curr Pediatr 2011; 9: 60-62)

X-linked Hiper Ig M Sendromlu Beş Aylık Erkek Çocuk: Olgu Sunumu - Poster 65

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Hospitalize Konjenital Kalp Hastalıklı Çocukların Nütrisyonel Parametreleri - POSTER: 74

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Yüksekkaya

Hasan Ali Yüksekkaya

Çocuklak Çağı Sirozları, Hepatopulmoner Sendrom ve Karaciğer Nakli - POSTER: 48

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Karaciğer Nakli Öncesi Aşılamanın Etkinliği ve Güvenilirliği - Poster 23

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Wilson Hastalarının Klinik ve Laboratuar Özellikleri - Poster 24

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çölyak Hastalığında Özofajit Sıklığı ve Klinik Önemi - Poster 28

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Karaciğer Nakil Programının Dokuz Yıllık Sonuçları - Poster 29

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağının Tanısal Problemli Kolestatik Hastalığı; İlerleyici Ailevi İntrahepatik Kolestaz: 17 Hastanın Klinik Laboratuar, Histolojik Bulguları ve Tedavi Sonuçların Değerlendirilmesi - Poster 31

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

İlerleyici Ailevi İntrahepatik Kolestaz; Histopatolojik Bulgular Yol Gösterici mi? - Poster 32

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çölyak Hastalığı, Helicobacter Pylori İnfeksiyonu ve Demir Eksikliği Anemisi - Poster 33

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Çocuklarda Nütrisyonel Durumun Belirlenmesi - Poster 34

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocukluk Çağında Karaciğer Naklinin Geç Dönem Sonuçları ve Komplikasyonları - POSTER: 39

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Sirozlu Çocuklarda Gözlenen Enfeksiyonlar - POSTER: 41

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Yüksel

Bilgin Yüksel

Adrenal Yetersizlik

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipertiroidizm

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Adrenal Yetersizlik

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipertiroidizm

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Pediatrik Yanıklı Hastalarda Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Temininde Saçlı Derinin Kullanımı - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 1-6)

Akut Astım Atağı Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Akut Astım Atağı Tedavisi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Yümlü

Kadir Yümlü

İki Aylık Bir İnfantta Atipik Lokalizasyonlu Osteomyelit - Poster 11

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Akut Kolestatik Hepatit ile Prezente Olan Kawasaki Hastalığı - Poster 41

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Geçici Hipogammaglobülinemili Olgularımızın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Poster 66

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Situs İnversus Totalisle Birlikte Nanoftalmus - POSTER: 72

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Akut Poststreptokoksik Glomerulonefrit ile Komplike Olan Vezikoüreteral Reflü: Vaka Sunumu - POSTER: 75

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Obstruktif Üropati Sonucu Akut Böbrek Yetmezliği Gelişen Soliter Böbrekli Olgu - POSTER: 76

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)
Yüzkollar

Erdoğan Yüzkollar

Kongenital Sternal Defekt ve Eşlik Eden Anomaliler: Yenidoğan Vaka Takdimi - POSTER: 75

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Karın Ağrısı Şikayetiyle Başvuran Geç Tanılı Konjenital Diyafragma Hernisi Olgusu - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Karın Ağrısı Şikayetiyle Başvuran Geç Tanılı Konjenital Diyafragma Hernisi Olgusu - POSTER: 40

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü