YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Dönmez

Osman Dönmez

İlk ve Yineleyen İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Tedavi ve İzlem Protokolü

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Yenidoğan Bebeklerde Akut Böbrek Yetmezliği - POSTER: 25

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağında Görülen Zehirlenmeler - POSTER: 27

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Renal Tubuler Asidoz - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda Nokturnal Enürezis - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda Renal Glukozüri - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

İlk ve Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Güncel Tedavi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İlk ve Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Güncel Tedavi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Clinical Outcomes of Acute Renal Failure in Children - Original Article

(J Curr Pediatr 2009; 7: 57-61)

Henoch Schönlein Purpuralı 137 Olgunun 10 Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 63-67)
Anasayfa Arşiv Arama Menü