YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Hacımustafaoğlu

Mustafa K. Hacımustafaoğlu

Neonatal Sepsis Tanısında ve İzleminde Serum Prokalsitonin Düzeylerinin Rolü - POSTER: 69

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Antibiyotiklerin Farmakolojik Özelliklerinin Akılcı Antibiyotik Kullanımındaki Önemi - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Brusellozis - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

İnvaziv H. İnfluenzae Tip B Enfeksiyonları; Klinik ve Tedavi - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda Akut Otitis Media - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Pediatride Hastane Kaynaklı Enfeksiyonlardan Korunma - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Pnömokok Aşıları

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Tekrarlayan Tüberküloz Lenfadenitli Olgu Sunumu - Poster 9

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Tekrarlayan Menenjitli Olgularımız - Poster 16

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Ateşli Çocukta Antibiyotik: Ne Zaman? - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Çocuklarda İnvaziv H. influenzae Tip b Enfeksiyonları - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Aspergilloz - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 62-69)

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İntrakranial Kist Hidatikli Olgu Sunumu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks İle Başvuran Akciğer Tüberkülozu: Olgu Sunumu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

İntrakranial Kist Hidatikli Olgu Sunumu - POSTER: 32

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks İle Başvuran Akciğer Tüberkülozu: Olgu Sunumu - POSTER: 33

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocuklarda Plevral Ampiyem Tedavisi Sonrası Uzun Süreli İzlemde Akciğer Fonksiyonları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 117-124)

Dermoid Kist ile İlişkili Tekrarlayan Menenjit - POSTER: 9

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

İzole Dalak Tüberkülozlu Olgu Sunumu - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Septik Pulmoner Emboli Gelişen Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü