YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Bostan

Özlem Mehtap Bostan

Akut Romatizmal Ateş - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Eko, Holter, Event Recorder

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Konjenital Kalp Hastalıklarında Üriner sistem Anomalilerinin Tanısında Ultrasonografi ve Anjiografi Sonrası Ürogramların Karşılaştırılması - POSTER: 59

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Mitral Valv Prolapsuslu Çocuklarda Disritmi ve Vazovagal Senkop Sıklığının Değerlendirilmesi - POSTER: 60

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Kawasaki Hastalığı Tanısı Alan 14 Hastanın Klinik Değerlendirilmesi - POSTER: 61

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Konjenital Atrioventriküler Tam Bloklu Olgular: Klinik Özellikleri ve Doğal Seyirleri - POSTER: 63

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Dissekan Aort Anevrizmalı Bir Turner Sendromu Olgusu - POSTER: 64

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Cutis Laxa Sendromu Olan Bir Olguda Periferik Pulmoner Arter Stenozu - POSTER: 66

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Noonan Sendromu ve Yaygın Bilateral Pulmoner Arteriovenöz Fistül: Olgu Sunumu - POSTER: 67

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocuklarda Eklem Şikayetlerine Yaklaşım - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Çocuklarda ve Adölesanlarda Göğüs Ağrısı - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Konjestif Kalp Yetmezliği - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Konjenital Tam Atriyoventriküler Bloklu Hastalarımızın Özellikleri - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 47-51)

Sık Karşılaşılan Disritmiler

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Sık Karşılaşılan Disritmiler

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocuklarda Senkop: Ritim Holter Monitörizasyonu Gerekli mi?

(J Curr Pediatr 2016; 14: 124-128)
Anasayfa Arşiv Arama Menü