YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Tarım

Ömer Tarım

Kardiyovasküler Sistem ve Endokrinoloji - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Büyüme Fizyolojisi ve Büyüme Geriliğinin Nedenleri

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bursa’da Konjenital Hipotiroidizm Taraması - POSTER: 18

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Glukokortikoid Tedavisi Alan Hastalarda Fenobarbitalin Etkisi - POSTER: 22

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Neonatal Hipoglisemili Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER: 74

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Endosistemik Etkileşimler-1 - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Moleküler Biyoteknoloji Devrimi - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Endosistemik Etkileşimler-2 - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Solunum ve Endokrinoloji - Derleme

(J Curr Pediatr 2004; 2: -)

Pediatrik Obesiteye Genel Bakış

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Otolaringoloji ve Endokrinoloji - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Böbrek Hastalıklarının Endokrin Sisteme Etkisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Endokrinoloji ve Nefroloji - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Sayın Okurlarımız

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Endokrin Hastalıkların Romatizmal Bulguları - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Hematolojik Endokrinoloji - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Göz ve Endokrinoloji - Derleme

(J Curr Pediatr 2007; 5: 18-22)

Anne Sütünde Adiponektin - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Sayın Okurlarımız,

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Hipokalsemi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipotiroidizm

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Topikal Kortikosteroidin Ani Kesilmesine Bağlı Adrenal Yetmezlik Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tiroid Hormonlarına Kısmi Hipofizer Dirençli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipokalsemi

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hipotiroidizm

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Topikal Kortikosteroidin Ani Kesilmesine Bağlı Adrenal Yetmezlik Olgusu - POSTER: 16

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Tiroid Hormonlarına Kısmi Hipofizer Dirençli Bir Olgu Sunumu - POSTER: 19

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Guatrlı Çocukların Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 10-18)

Diyabetik Ketoasidozla Başvuran Çocukların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 94-98)

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Glisemik Kontrolü Etkileyen Faktörler - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 7-19)

Büyüme Hormonu Eksikliği - Derleme

(J Curr Pediatr 2010; 8: 36-38)

Sekonder Osteoporozlu Çocuklarda Alendronat Tedavisinin Etkinliği - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2010; 8: 86-89)

3-Hidroksi-3-Metilglutarik Asidürili Bir Olgu Sunumu - POSTER: 4

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Propiyonik Asidemili Bir Olgu Sunumu - POSTER: 6

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Obez Çocuklarda Çölyak Hastalığı Araştırılması - POSTER: 43

(J Curr Pediatr 2007; 5: -)

Konjenital Hipotiroidili Olguların Değerlendirilmesi: Ulusal Tarama Programının Etkisi

(J Curr Pediatr 2011; 9: 28-33)

Endokrinoloji ve Dermatoloji

(J Curr Pediatr 2011; 9: 34-38)

Osteogenezis İmperfektalı Hastalarda Bifosfonatların Etkinliği

(J Curr Pediatr 2011; 9: 122-126)

Büyüme Hormonu Eksikliğinin Tanı Kriterleri Yeniden Değerlendirilmelidir

(J Curr Pediatr 2012; 10: 74-79)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2016; 14: 0-0)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2016; 14: 0-0)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2016; 14: -)

Diyabetik Ketoasidozla Başvuran Çocuk Olguların Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2016; 14: 116-123)

Osteogenezis İmperfekta Tanısı Alan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(J Curr Pediatr 2017; 15: 1-5)
Anasayfa Arşiv Arama Menü