YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Canıtez

Yakup Canıtez

Yabancı Cisim (Çiçek Yaprağı) Aspirasyonu Saptanan Hışıltılı Bebek - Olgu Sunumu-POSTER:2

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bronkopulmoner Displazi Gelişen Olgularımızın Değerlendirilmesi - POSTER:73

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Çocukluk Çağı Astımında İlaç Tedavisi - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Astımlı Çocuğun Tedavisinde Astım Kamplarının Yeri - Derleme

(J Curr Pediatr 2003; 1: -)

Çocukluk Çağı Astımı Tanısında Egzersiz Provokasyon Testleri - Derleme

(J Curr Pediatr 2005; 3: -)

Bursa Bölgesinde Astım Tanısıyla İzlenen Çocuklarda Allerjen Duyarlılıklarının Saptanması - Poster 1

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Atopik Yürüyüş ve Allerjik Hastalıklar - Derleme

(J Curr Pediatr 2006; 4: -)

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Hepatit B Aşısı Sonrası Gelişen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu Sunumu - POSTER: 1

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocukluk Çağında Bronşiyolitis Obliterans: Olgu Sunumu - POSTER: 2

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Alerjen Spesifik İmmünoterapide Lokal ve Sistemik Reaksiyonlar - Orijinal Araştırma

(J Curr Pediatr 2007; 5: 92-95)

Editörden

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Bronkopulmoner Displazide Risk Faktörleri - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 66-71)

Başyazı

(J Curr Pediatr 2008; 6: -)

Çocuklarda Steven’s Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2008; 6: 104-110)

Editörden

(J Curr Pediatr 2009; 7: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2009; 7: -)

Editörden

(J Curr Pediatr 2009; 7: -)

Çocuklarda Plevral Ampiyem Tedavisi Sonrası Uzun Süreli İzlemde Akciğer Fonksiyonları - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 117-124)

Çocuklarda pH Monitörizasyonu ile Gastroözofageal Reflü Hastalığının Değerlendirilmesi - Özgün Araştırma

(J Curr Pediatr 2009; 7: 130-136)

Editörden

(J Curr Pediatr 2010; 8: -)

Sağ Akciğer Agenezisi; İzole ve Eşlik Eden Anomalilerle Birlikte

(J Curr Pediatr 2013; 11: 134-137)

Toksik Epidermal Nekroliz Tedavisinde Siklosporin A Kullanımı; Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

(J Curr Pediatr 2014; 12: 116-122)
Anasayfa Arşiv Arama Menü