Diğer

Hepatopulmoner Sendromlu Çocuklarda MCP-1, eNOS, tPA ve PAI-1 Gen Polimorfizmi - Poster 25

  • Gökhan Tümgör
  • Afig Berdeli
  • Çigdem Arikan

J Curr Pediatr 2006;4(1):-