Derleme

Hiperimmünglobulin M Sendromu
  • Gülcan Üner
  • Sükrü Çekiç
  • Sara Sebnem Kiliç Gültekin
J Curr Pediatr 2014; 12: 81-87 DOI: 10.4274/jcp.18894

Olgu Sunumu

Stevens Johnson Sendromu Tanısı Alan Bir Çocuk Olgu
  • Burcu Tahire Köksal
  • Özlem Yılmaz Özbek
  • Esra Özmen
  • Merih Tepeoğlu
J Curr Pediatr 2018; 16: 115-124 DOI: 10.4274/jcp.2018.0011

Derleme

Precision Medicine (Hassas Tıp) Kavramı ve İmmünolojik Hastalıkların Tedavisindeki Yeri
  • Murat Özer
  • İlknur Bostancı
J Curr Pediatr 2021; 19: 259-270 DOI: 10.4274/jcp.2021.0032