Olgu Sunumu

Propiyonik Asidemi: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Kadri Kamber
 • Halil Saglam
 • Sahin Erdöl
 • Yasin Karali
J Curr Pediatr 2007; 5: 38-40

Özgün Araştırma

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Tanida Diyabetik Ketoasidoz Sikligi ve Iliskili Faktörler - Özgün Arastirma
 • Korcan Demir
 • Muammer Büyükinan
 • Ceyhun Dizdarer
 • Damla Göksen Simsek
 • Samim Özen
 • Gülgün Asar
 • Sule Can
 • Ayça Altincik
 • Bayram Özhan
 • Betül Ersoy
 • Ece Böber
 • Sükran Darcan
J Curr Pediatr 2010; 8: 52-55
Diyabetik Ketoasidozla Basvuran Çocuk Olgularin Degerlendirilmesi
 • Ekrem Koyuncu
 • Halil Saglam
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2016; 14: 116-123 DOI: 10.4274/jcp.85698
Aşırı Prematüre Bebeklerde Mortalite Öngörüsünde Umbilikal Kord Kan Gazı Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 • Duran Yıldız
 • Ufuk Çakır
 • Ali Ulaş Tuğcu
 • Cüneyt Tayman
J Curr Pediatr 2022; 20: 221-228 DOI: 10.4274/jcp.2022.09821

Orijinal Makale

Diyabetik Ketoasidozla Basvuran Çocuklarin Klinik ve Laboratuvar Özellikleri - Özgün Arastirma
 • Halil Saglam
 • Erdal Eren
 • Esra Deniz Papatya Çakir
 • Necla Yüce
 • Nalan Yildiz
 • Seher Çakir
 • Taner Özgür
 • Ömer Tarim
J Curr Pediatr 2008; 6: 94-98