Ay: 4 Yıl: 2023
Sayı: 1 Cilt: 21

Özgün Araştırma

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında Tedavi Sırasında Gelişen Akut Endokrin ve Metabolik Komplikasyonların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Melike Sezgin Evim
 • Zeynep Tobcu
 • Salih Güler
 • Yasemin Denkboy Öngen
 • Adalet Meral Güneş
J Curr Pediatr 2023; 21: 1-8 DOI: 10.4274/jcp.2022.76258
Investigation of the Relationship Between Maternal & Neonatal Vitamin B12 Deficiency and Neonatal Hyperbilirubinemia: A Prospective Controlled Study
 • Meltem Turan
 • Hilal Özkan
 • Melike Sezgin Evim
 • Nilgün Köksal
J Curr Pediatr 2023; 21: 9-15 DOI: 10.4274/jcp.2022.78055
Evaluation of Risk and Prognostic Factors in Neonatal Meningitis
 • Gülşah Parlakay
 • Salih Çağrı Çakır
 • Bayram Ali Dorum
 • Hilal Özkan
 • Solmaz Çelebi
 • Mustafa Hacımustafaoğlu
 • Nilgün Köksal
J Curr Pediatr 2023; 21: 16-22 DOI: 10.4274/jcp.2022.16878
Comparison of Maternal Attachment Level, Post-traumatic Stress Disorder, Anxiety and Depression Risk, and Related Factors in Mothers of Preterm Babies with Mothers of Term Babies
 • Barış Güller
 • Erbu Yarcı
 • Ferhat Yaylacı
J Curr Pediatr 2023; 21: 23-33 DOI: 10.4274/jcp.2022.79037
Evaluation of Acute Organ Toxicity, Biochemical and Metabolic Changes in Pediatric Oncology Patients
 • Hasan Türkmen
 • Metin Demirkaya
 • Betül Sevinir
J Curr Pediatr 2023; 21: 34-42 DOI: 10.4274/jcp.2022.02170
Pediatrik Behçet Hastalarında Ek İmmünsüpresif Tedavi Gereksiniminin Tahmin Edilmesi
 • Seher Şener
 • Sermin Dalarslan
 • Ezgi Deniz Batu
J Curr Pediatr 2023; 21: 43-51 DOI: 10.4274/jcp.2022.46693
Evaluation of Children with Stenotrophomonas maltophilia Bacteremia
 • Edanur Yeşil
 • Solmaz Çelebi
 • Zeynep Özaslan
 • Arife Özer
 • Duygu Düzcan Kilimci
 • Mustafa Hacımustafaoğlu
J Curr Pediatr 2023; 21: 52-59 DOI: 10.4274/jcp.2023.61482
Clinical Features, Prognostic Factors and Outcome of Children with Ewing Sarcoma: A Single-center Experience
 • Işık Odaman Al
 • Bengü Demirağ
 • Dündar Sabah
 • Serra Kamer
 • Başak Doğan Avşargil
 • Mehmet Argın
 • Yeşim Oymak
J Curr Pediatr 2023; 21: 60-68 DOI: 10.4274/jcp.2023.46667
Yatarak Tedavi Gören Çocuk Hastalarda Malnutrisyon Değerlendirmesi
 • Süleyman Şahin
 • Vesile Meltem Energin
J Curr Pediatr 2023; 21: 69-76 DOI: 10.4274/jcp.2023.62681
Content Analysis of Food Advertisements on TV Channels in Turkey
 • Ahmet Ergin
 • Caner Özdemir
 • Betül Özdemir
J Curr Pediatr 2023; 21: 77-83 DOI: 10.4274/jcp.2023.96729
Pathological Internet use Levels and Psychiatric Diagnoses in Adolescents Admitted to a Child Psychiatry Outpatient Clinic after Face-to-face Education Restriction Due to the Pandemic
 • Didem Ayyıldız
 • Funda Gümüştaş
J Curr Pediatr 2023; 21: 84-91 DOI: 10.4274/jcp.2023.05945
Adölesanlarda Anormal Uterin Kanamaya Hematolog Gözüyle Yaklaşım
 • Özge Vural
 • Hilal Susam Sen
 • İbrahim Eker
J Curr Pediatr 2023; 21: 92-97 DOI: 10.4274/jcp.2023.76743

Olgu Sunumu

A Novel PHEX Mutation in A Case Followed Up with A Diagnosis of X-linked Hypophosphatemic Rickets
 • Özgecan Demirbaş
 • Erdal Eren
 • Yasemin Denkboy Öngen
 • Şebnem Özemri Sağ
 • Hakan Gürkan
 • Şehime Gülsün Temel
J Curr Pediatr 2023; 21: 98-101 DOI: 10.4274/jcp.2022.83435
An Adolescent Girl with the Recurrent Attacks of Different Type of Thromboses
 • Şenay Zırhlı Selçuk
 • Yurday Öncül
 • Hanım Durmuş
 • Betül Sözeri
 • Yılmaz Tabel
J Curr Pediatr 2023; 21: 102-106 DOI: 10.4274/jcp.2023.29053