Diğer

4. ULUDAG PEDIATRI KIS KONGRESI POSTER SUNUM PROGRAMI

  • Kis Kongresi

J Curr Pediatr 2008;6(1):-

18 SUBAT 2008, Pazartesi, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Gönül Adalioglu, Prof.Dr. Necmi Aksaray(1-7 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

1.Hepatit B Asisi Sonrasi Gelisen Akut Ürtiker, Anjioödem ve Artralji, Ürtikeryal Vaskülit: Olgu SunumuYakup Canitez, Mehmet Agin, Solmaz Çelebi, Osman Dönmez, Nihat Sapan


2.Çocukluk Çaginda Bronsiyolitis Obliterans: Olgu SunumuYakup Canitez, Mehmet Agin, Solmaz Çelebi, Arif Gürpinar, Mustafa K. Hacimustafaoglu, Nihat Sapan


3.Primer Silier Diskinezili Bir OlguDeniz Tekin, Emine Suskan, Esra Erdemli


4.Stridor Ile Basvuran Konjenital Subglottik Laringeal Perde Olgusunda Endoskopik GörünümAyse Kaçar Bayram, Aysel Yöney, Yasar Barut, Saliha Senel, Nilgün Erkek, Burçak Kitis Çelik, Candemir Karacan


5.Erken Süt Çocuklugu Döneminde Stridorun Nadir Bir Nedeni; Retrofarengeal AbseYavuz Tokgöz, Oya Halicioglu, Meral Yildiz, Pelin Kösger, Ali Kanik, Isin Yaprak


6.Jeune Sendromu (asfiktik torasik displazi): Bir OlguSit Uçar, Pelin Zorlu, Gülseren Sahin, Miraç Yildirim.


7.Konjenital Lober Amfizem: Olgu SunumuEsma Binici, Sit Uçar, Pelin Zorlu, Gülseren Sahin, Ibrahim Karaman


18 SUBAT 2008, Pazartesi, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr.Emre Alhan, Prof.Dr. Yasar Anlar(8-14 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

8.Boy Kisaligi Nedeniyle Takip Ettigimiz Olgularin Genel ÖzellikleriTolga Altug Sen, Tevfik Demir, Resit Köken, Hamide Melek


9.Mauriac Sendromu: Bir Olgu SunumuPamir Gülez, Murat Hizarcioglu, Ertan Kayserili


10.Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni: Izole Geçici Glikokortikoid EksikligiM. Emre Tascilar, Bülent Hacihamdioglu, Ayhan Abaci, Ediz Yesilkaya, S. Ümit Sarici


11.Hipotalamik Hamartoma Bagli Santral Erken Puberte M.Emre Tascilar, Bülent Hacihamdioglu, Ayhan Abaci, Z. Ünsal Coskun, Ediz Yesilkaya


12.Konjenital Adrenal Hiperplaziye Ikincil Santral Erken Puberte M. Emre Tascilar, Duygu Hacihamdioglu, Ayhan Abaci, Ali Onay, Ediz Yesilkaya


13.Over Disgenezisi ile Seyreden Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu M. Emre Tascilar, Ayhan Abaci, Oguzhan Babacan, Onur Sakallioglu, Z. Ünsal Coskun, Ediz Yesilkaya


14.Osteopetrosis, Konjenital Hipotiroidi ve Femur Basi Epifiz Kaymasi Birlikteligi Olan Nadir Bir OlguAyhan Abaci, M. Emre Tascilar, Z. Ünsal Coskun, Cemil Yildiz, Ediz Yesilkaya18 SUBAT 2008, Pazartesi, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Sema Aydogdu, Prof.Dr. Ilmay Bilge(15-21 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

15.Komplet Androjen Duyarsizligi (Testiküler Feminizasyon) SendromuM. Emre Tascilar, Ayhan Abaci, Oguzhan Babacan, Ünsal Coskun, Deniz Torun, Salih Kozan, Ediz Yesilkaya


16.Topikal Kortikosteroidin Ani Kesilmesine Bagli Adrenal Yetmezlik OlgusuErdal Eren, Halil Saglam, Emel Bülbül Baskan, Necla Yüce, Ömer Tarim


17.Palpe Edilemeyen Testis: Tani ve TedaviM. Emre Tascilar, Ediz Yesilkaya, Ayhan Abaci, Z. Ünsal Coskun, I. Cem Türkes, Deniz Torun


18.Süt Çocuklugu Döneminde Gelisen Bir Primer Polidipsi OlgusuGülseren Evirgen Sahin, Sit Uçar, Pelin Zorlu, Esma Altinel, Gürses Sahin


19.Tiroid Hormonlarina Kismi Hipofizer Dirençli Bir Olgu SunumuHalil Saglam, Zuhal Karali, Yasin Karali, Erdal Eren, Ömer Tarim


20.Obez Çocuk ve Ergenlerde Metabolik Sendrom PrevalansiM. Emre Tascilar, Bülent Hacihamdioglu, Mehmet Soyarslan, Ayhan Abaci


21.Bagisiklik Sistemi Normal Olan Bir Çocukta Naviküler Kemigin Primer Subakut Hematojen OsteomiyelitiFatma Çakmak Çelik, Tülin Revide Sayli, Durmus Ali Öçgüder, Murat Bozkurt, Deniz Ökdemir


18 SUBAT 2008, Pazartesi, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Günnur Deniz, Prof.Dr. Seval Güneser(22-28 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

22.Septik Artrit Ile Basvuran Olgunun Diz Ekleminde Saptanan Yabanci CisimHamide Melek, Tolga Altug Sen, Resit Köken, Tevfik Demir, Gökhan Maralcan, Osman Öztekin


23.Selektif IgM Eksikligi Olan Adölesan Kiz Hastada Agir (komplike) Su Çiçegi Enfeksiyonu: Bir Vaka SunumuFunda Tekkesin, Duygu Iskender, Esra Gürkas, Ilker Devrim, Ilhan Tezcan, A. Bülent Cengiz, Ates Kara


24.Düsmeyen Atesle Basvuran Akciger Apsesi; Bir Olgu SunumuAyper Somer, Fatih Aygün, Seda Öz, Diana Yani, Nuran Salman, Ensar Yekeler, Feryal Gül, Alaattin Çelik


25.Öncesinde Saglikli Olan Pediatrik Hastada Ektima GangrenozumSerdar Alan, Hasan Tezer, Ates Kara, A. Bülent Cengiz


26.Brusella Infeksiyonuna Bagli EBV Reaktivasyonu Görülen Bir OlguHuriye Özgen, Makbule Eren, Çagri E. Dinleyici


27.Tüberküloz Peritonitli Bir Olgu SunumuDeniz Helek, Sema Erdogan, Levent Akkus, Alper Ates, Recep Sancak


28.Wiscott Aldrich Sendromlu Hemorajik Su Çiçegi OlgusuAyper Somer, Ismail Yildiz, Seda Öz, Nuran Salman, Sevinç Genç, Aysegül Ünüvar18 SUBAT 2008, Pazartesi, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Aytemiz Gürgey, Doç.Dr. Ates Kara(29-35 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

29.Brodie ApsesiSelim Öncel, Hatice Mutlu, Figen Karaca, Funda Çorapçioglu, Emin Sami Arisoy


30.Saglikli Bir Infantta Pseudomonas Sepsisi: Ektima Gangrenosumlu Bir OlguYasin Bulut, Hursit Apa, Tugrul Özcan, Hasan Agin, Nuh Yilmaz, Tülay Kavakli, Ceyhun Dizdarer


31.Pseudomanas Endokarditi; Zorlu Düsman: Bir Olgu SunumuIstemihan Çelik, Ates Kara, A. Bülent Cengiz, Ilker Devrim, Tefik Karagöz, Mehmet Ceyhan, Gülten Seçmeer


32.Intrakranial Kist Hidatikli Olgu SunumuSolmaz Çelebi, Rifat Can Öztürk, Mustafa Hacimustafaoglu, Erdogan Soyuçen


33.Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks Ile Basvuran Akciger Tüberkülozu: Olgu SunumuSolmaz Çelebi, Sahin Erdöl, Mustafa Hacimustafaoglu, Kenan Istanbullu, Erdogan Soyuçen


34.Osteomyelit ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Vaka SunumuHayriye Hizarcioglu, Funda Tekkesin, Duygu Iskender, Istemi Han Çelik, Ates Kara, A. Bülent Cengiz, Mehmet Ceyhan, Inci Yildirim, Gülten Seçmeer


35.Babasi Lober Pnömoni Olan Pnömokoksik Menenjit Gelisen OlguAtilla Çayir, Belkis Gökdag, Hasan Tezer, Aydan Degerliyurt, R. Tülin Sayli


18 SUBAT 2008, Pazartesi, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Abdülkadir Koçak, Prof.Dr. Ayse Öner(36-42 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

36.Konjenital intestinal Lenfanjiektazi OlgusuGülseren Evirgen Sahin, Sit Uçar, Pelin Zorlu, Buket Dalgiç, Gürses Sahin


37.Çölyak Hastalikli Çocuklarda Ter Testi SonuçlariVildan Ertekin, M. Ayse Selimoglu, Sedat Isikay, Mustafa Kara


38.Annelerin Evde Atesli Çocuklara YaklasimlariTolga Altug Sen, Hamide Melek, Resit Köken, Tevfik Demir, Adnan Narci


39.Çocukluk Çaginda Nadir Görülen Bir Metanol IntoksikasyonuEbru Akar, Hasan Agin, Hursit Apa, Tülay Kavakli, T. Özcan, Ceyhun Dizdarer


40.Karin Agrisi Sikayetiyle Basvuran Geç Tanili Konjenital Diyafragma Hernisi OlgusuAtilla Güray, Tamer Özekinci, Erdogan Yüzkollar


41.Penisilin Enjeksiyonu ve Nicolau Sendromu: Iki Çocuk OlguBekir Çakmak, Murat Anil, Temel Tansu Balli, Alkan Bal, Ayse Berna Anil, Esra Kanik, Nejat Aksu


42.Cornelia De Lange Sendromu: Olgu SunumuEsma Altinel, Aysel Yöney, Nilgün Erkek, Saliha Senel, Candemir Karacan18 SUBAT 2008, Pazartesi, Saat: 16:30 – 17:30


POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Okan Özcan, Prof.Dr. Yildiz Perk(43-49 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

43.Sorunlu Gebelik Sonucunda Dogan Bebeklerde Kord Kanindaki Serum Ferritin Düzeyleri, Demir Eksikliginin Erken Bir Göstergesi Olabilir mi?Abdülkadir Bozaykut, Serap Karaman, Nilüfer Tunç, Lale Pulat Seren, Ilke Özahi Ipek


44.Skleredema Tanisi Alan Çocukta Akut Apandisit’in Atipik PrezentasyonuDeniz Tekin, Emine Suskan, Gülsüm Atay, Mesiha Ekim, Meltem Kologlu, Aylin Okçu Heper


45.Kene Isirigi Nedeni Ile Acil Servisimize Basvuran Olgularin IncelenmesiFatma Inci Arikan, Ülkü Tiras, Dilek Saraçoglu, Medine Aysin Tasar, Yildiz Dallar


46.Agizda Civali Termometre Kirilan Bir OlguHüseyin Ergün, Deniz Tekin, Emine Suskan, Tanil Kendirli


47.Hirschprung Hastaligina Ikincil Spontan Çekum PerforasyonuÇaglar Ödek, Deniz Tekin, Emine Suskan, Gülnur Göllü, Rahsan Vargün, Aydin Yagmurlu, Aylin Okçu Heper


48.“Lumbosakral Hipertrikoz” Ipucuyla Tani Alan Gergin Omurilik Sendromu OlgusuEsma Altinel, Aysel Yöney, Nilgün Erkek, Saliha Senel, Burçak Kitis, Dilek Gürlek, Candemir Karacan


49.Lenfoma Bulgulariyla Prezente Olan Abdominal Tüberküloz OlgusuMüferet Ergüven, Nevin Aksu Agaçhan, Pelin Gülen Seyhan, Fuat Laloglu


18 SUBAT 2008, Pazartesi, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Yildiz Saraçlar, Prof.Dr. Ayper Somer(50-56 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

50.Eozinofilik Fasiit: Shulman SendromuErtan Kayserili, Pamir Gülez, Murat Hizarcioglu


51.Süt Çocuklugu Döneminde Nutrisyonel B12 Vitamini Eksikligi ve Megaloblastik AnemiIlke Özahi Ipek, Serap Karaman, Abdülkadir Bozaykut, Nilüfer Tunç, Lale Pulat Seren


52.Juvenil Idiyopatik Artrit Sagaltiminda Metotroksat’a Bagli Nodül GelisimiMurat Hizarcioglu, Ertan Kayserili, Pamir Gülez, Yasin Bulut, Ibrahim Güler


53.Periyodik Ates, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit Sendromlu Olgularimizin Klinik ve Laboratuar ÖzellikleriMurat Hizarcioglu, Suna Asilsoy, Ertan Kayserili, Pamir Gülez, Hursit Apa, Gülcihan Demir


54.Ailevi Akdeniz Atesli Olgularimizda Birliktelik Gösteren Diger PatolojilerMurat Hizarcioglu, Hursit Apa, Betül Büyüktiryaki, Kubilay Ar


55.Agir Anemiye Neden Olan Meckel Divertikülü OlgusuArzu Duygu Dönmez, Pelin Zorlu, Sit Uçar, Derya Erdogan, Aysun Akay


56.Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti’nde Rubella SeroprevalansiZafer Kurugöl, Güldane Koturoglu, Sadik Aksit, Tijen Ozacar18 SUBAT 2008, Pazartesi, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Ayfer Tuncer, Prof.Dr. Isik Yalçin(57-63 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

57.Solunum Sikintisi Ile Basvuran Bir Olguda Hepatodiafragmatik Interpozisyon: Chilaiditi SendromuYasin Bulut, Seyma Memur, Nuh Yilmaz, Serdar Altinöz, Aysel Öztürk


58.A grubu Beta Hemolitik Streptokoklarin Yeni Tanimlanan Marifeti: PANDAS Yasin Bulut, Ayse Kutlu, Nuh Yilmaz, Erhan Bayram, Serdar Altinöz, Aysel Öztürk


59.Pür Nörolojik Bulgularla Gelen Bir Propionik Asidemi OlgusuAycan Ünalp, Saniye Gülle, Mustafa Bak, Demet Can, Nihal Karadas, Erkin Serdaroglu


60.Konjenital Miyotoni: Becker’s Varianti Olan Bir Olgu SunumuAycan Ünalp, Saniye Gülle, Demet Can, Mustafa Bak


61.Çocuk Acil Servisine Psikiyatrik Yakinmalarla Basvuran Adölesan Hastalarin Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin DegerlendirilmesiYavuz Tokgöz, Durgül Özdemir, Taner Güvenir, Murat Duman


62.Mitral Valv Prolapsusunun Eslik Ettigi Piknodizostozis: Iki Kardes OlguEsma Altinel, Aysel Yöney, Saliha Senel, Nilgün Erkek, Candemir Karacan, Utku Arman Örün, Serdar Ceylaner


63.Bir Olgu Nedeniyle Klippel Feil SendromuSit Uçar, Gülseren Evirgen Sahin, Pelin Zorlu


19 SUBAT 2008, Sali, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Emre Alhan, Prof.Dr. Selçuk Apak(64-70 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

64.Antikolinerjik Sendromlu Bir Olgu Sunumu; Datura Stramonium ZehirlenmesiIsmet Öncü, Tugay Tepe, Hayri Levent Yilmaz


65.IUGG ve Prematür Yenidoganlarda, Faktör V Leiden Metilentetrahidrofolatredüktaz ve Prothrombin G 20210a Gen MutasyonuÜlker Yigit, Resit Köken, Tolga Altug Sen, Hamide Melek, Tevfik Demir


66.Burkitt Lenfoma ve B-hücreli ALL Arasinda Xrcc1 Ile Xpd Dna Tamir Gen Polimorfizimleri Açisindan Farklilik Tiraje Celkan, Mehmet Güven, Bahadir Batar, Safa Baris, Alp Özkan, Hilmi Apak, Inci Yildiz


67.Çocukluk Çaginda Yaygin Tromboemboli Ile Gelen Bir OlguH. Emre Temur, Makbule Eren, I. Ragip Özdemir, Özcan Bör, A. Kadir Koçak


68.Fanconi Anemili Süt Çocugu OlgusuGülseren Evirgen Sahin, Pelin Zorlu, Sit Uçar, Gürses Sahin, Mehmet Alikasifoglu, Meliksah Keskin


69.Kasabach Merritt Sendromlu Bir OlguMehtap Acar, Pelin Zorlu, Sit Uçar, Gülseren Sahin, Nese Yarali.


70.Kolektomi Ile Düzelmeyen Ülseratif Kolit’e Bagli Immün Trombositopenik Purpura Betül Orhan, Zekai Avci, Baris Malbora, Figen Özçay, Serdar Arda, Namik Özbek19 SUBAT 2008, Sali, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Sabiha Aysun, Prof.Dr. Ali Baki(71-77 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

71.Kronik Parvovirüs B19 Enfeksiyonuna Sekonder Immün Nötropeni: Olgu SunumuIbrahim Eker, Orhan Gürsel, Ahmet Bolat, Avni Atay, Ahmet Emin Kürekçi


72.Topallama Sikayetiyle Basvuran ALL OlgusuAsli Karaboga, Burçak Kitis Çelik, Nese Yarali, Nilgün Erkek, Saliha Senel, Aysel Yöney, Can Demir Karacan


73.BFM-ALL-90 ve 95 Tedavi Protokolleri Ile 13 Yillik Izlem Sonucu, BursaAdalet Meral Günes, Birol Baytan, Ünsal Günay


74.Çocukluk Çaginda Vitamin B 12 EksikligiBirol Baytan, Adalet Meral Günes, Ünsal Günay


75.Beta-talasemi Majorlu Hastalarda Desferrioksamin ve Deferipron Birlikte Kullaniminin Karaciger Doku Demiri Üzerine EtkinligiBirol Baytan, Gülin Erdemir, Rifatcan Öztürk, Adalet Meral Günes, Tanju Özkan Basarir, Ünsal Günay


76.Çocukluk Çagi Akut Lenfoblastik Lösemilerinde Kemik Mineral Yogunlugu ve Etkileyen FaktörlerErkan Can, Birol Baytan, Halil Saglam, Adalet Meral Günes


77.Nadir Bir Klinik Birliktelik; Nörofibromatozis, Jüvenil Ksantogronülom ve Jüvenil Myelomonositik Lösemi: Olgu SunumuA. Nurcan Cebeci, Müferet Ergüven, Kaan Kadioglu, Yasin Tunç, Özgül Bulut, Burçe Can, Çetin Timur


19 SUBAT 2008, Sali, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Arman Bilgiç, Prof.Dr. Alphan Cura(78-84 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

78.Uzamis Antibiyoterapide Geç Tip K Vitamini Eksikligine Bagli Intrakraniyal Kanama Olgu SunumuAhmet Bolat, Ibrahim Eker


79.Çocukluk Çagi Akut Lenfoblastik Lösemi Olgularinda Hepatit B AsilamalariBirol Baytan, Adalet Meral Günes, Ünsal Günay


80.Inhibitörlü Hemofili A Hastasinda Iliopsoas Kasi Içine Kanamanin Aktif Protrombin Kompleksi Ile TedavisiHilal Sen, Pamir Isik, Asli Cömertpay, Abdurrahman Kara, Serdar Özkasap, Ali Bay, Nese Yarali, Bahattin Tunç


81.Adolesan KML Vakasinda Ph Kromozomunun Sitogenetik Ve Moleküler BulgulariSebnem Sag, Mutlu Karkucak, Elif Evke, Birol Baytan, Tahsin Yakut, Adalet Meral Günes, Ünsal Günay


82.Çocuklarda Antiepileptik Ilaçlari QT Dispersiyonu Üzerine EtkisiEvren Semizel, Ebru Tayfun Sentürk, Özlem Özdemir, Özlem Mehtap Bostan, Mehmet Okan, Ergün Çil


83.Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Carvedilol Tedavisinin Sol Ventrikül Fonksiyonlarina EtkisiEvren Semizel, Özlem Mehtap Bostan, Hülya Köse, Ergün Çil


84.Çölyak Hastaligi ve Dilate KardiyomiyopatiYeliz Atici, Nimet Cindik, Mahmut Gökdemir, Baris Emiroglu, Ferda Özbay Hosnut19 SUBAT 2008, Sali, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Berkan Gürakan, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Keskinoglu(85-91 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

85.Bilateral Duktusla Birlikte Olan Kompleks Kalp Hastaliginda Duktusa Stent UygulamasiYeliz Atici, Mahmut Gökdemir, Nimet Cindik, Birgül Varan, Fatih Boyvat, Kürsad Tokel


86.Marfan Sendromu Tanisi Alan Çocuklarin Ekokardiyografik BulgulariOsman Özdemir, Rana Olguntürk, Ayse Yildirim, Cihat Sanli, Sedef Tunaoglu, Deniz Oguz, Serdar Kula


87.Atipik Eklem Tutulumlu Akut Romatizmal Ates OlgusuTimuçin Imdadoglu, Müferet Ergüven, Fuat Laloglu, Olcay Bilgiç


88.Düsük Dogum Agirlikli Prematüre Yenidoganda Balon Koarktasyon Anjioplasti Deneyimimiz: Olgu SunumuSadi Türkay, Utku Arman Örün, Tufan Paker, Alpaslan Tonbul, Meki Bilici


89.Henoch-schönlein Purpura’li Çocuklarda Prognoz: Tek Merkezli Retrospektif Degerlendirme Alkan Bal, Murat Anil, Orhan Deniz Kara, Bekir Çakmak, Ayse Berna Anil, Nejat Aksu


90.Çocukluk Çaginda Henoch Schönlein PurpurasiBanu Acar, Yasemin Arikan, Inci Arikan, Yildiz Dallar


91.Ebstein Sendromu, Alport Sendromunun Bir Varyanti: Olgu SunumuMurat Hizarcioglu, Ertan Kayserili, Pamir Gülez, Tuna Gül Han


19 SUBAT 2008, Sali, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Abdülkadir Koçak, Prof.Dr. Lale Sever(92-98 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

92.Sekonder Amiloidozisin Eslik Ettigi Jüvenil Romatoid Artiritte Infliximab TedavisiBetül Orhan, Hale Sakalli Erçoban, Engin Melek, Umut Selda Bayrakçi, Esra Baskin


93.Salmonella Iliskili SakroileitDilek Konuksever, Umut S. Bayrakçi, Deniz Anuk, Engin Melek, Hale Erçoban, Elif Karadeli, Esra Baskin


94.Intravenöz Immünglobulin (IVIG) Dirençli Kawasaki Hastaliginda Periferal Arter Anevrizmasi ve MonositozDilek Konuksever, Esra Baskin, Sadi Türkay, Birgül Varan, Umut S. Bayrakçi, Hale Erçoban, Zekai Avci


95.Çocukluk Dönemi Idrar Yolu Enfeksiyonunda Trombosit Indekslerinin ÖnemiSadi Türkay, Halil Degirmencioglu, Esra Baskin, Ferhat Çatal, Aziz Polat


96.Monesemptomatik Enüresis Nokturnali Çocuklarda Uyku Kalitesi, Depresyon ve Yasam Kalitesinin IliskisiPelin Ertan, Özge Yilmaz, Mustafa Çaglayan, Ayhan Sögüt, Sule Aslan, Hasan Yüksel


97.Son Dönem Böbrek Yetmezligi Gelisen Joubert Sendromlu Bir OlguNevin Semerci, Ayse Tosun, Celil Yilmaz, Ferah Sönmez


98.Akut Postenfeksiyöz Glomerulonefrit Seyri Esnasinda Tani Alan Bir Reflü Nefropatisi OlgusuElif Bahat, Mustafa Konur, Embiya Dilber, Mukaddes Kalyoncu, Gülay Karagüzel, F. Müjgan Sönmez19 SUBAT 2008, Sali, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Ali Bülent Antmen, Prof.Dr. Aydan Sirin(99-105 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

99.KBY’li Çocuk Hastalarda Üremik Vaskülopatinin Erken Belirtisi: Aortik KatilikÖnder Yavascan, Orhan Deniz Kara, Fatma Mutlubas Özsan, Ertürk Levent, Sevgi Mir


100.Idrar Yolu Enfeksiyonuna Sekonder Psödohipoaldosteronizm ve Meningosel Birlikteligi: Olgu SunumuSaliha Kanik, Esma Altinel, Gülseren Sahin, Sit Uçar, Atilla Çifci, Pelin Zorlu


101.Ailevi Akdeniz Atesi Ön Tanisi Alan 165 Olgunun MEFV Geni Mutasyonlarinin IncelenmesiMustafa Solak, Resit Köken, Tolga Altug Sen, Handan Yildiz, Betül Eser, Müjgan Ö. Erdogan, Neslihan Evirgen


102.Ataksi ile Presente Olan Bir SSPE Olgusu: EEGnin ÖnemiYasin Bulut, Serap Kokkun, Zisan Turhan, Nuh Yilmaz, Serdar Altinöz, Aysel Öztürk


103.Mikoplazma Pnömoni’nin Iki Farkli Sinir Sistemi KomplikasyonuTugay Tepe , Faruk Incecik, M. Özlem Hergüner, Sakir Altunbasak


104.Epilepsili Çocuklarda Serum Braine-derived Neurotrophic Faktör DüzeyleriAycan Ünalp, Erhan Bayram, Sadik Ulusoy, Nedret Uran, Meral Bayram, Aysel Öztürk


105.Infantil Megaloblastik Anemilerde Nörolojik TutulumAycan Ünalp, Mustafa Bak, Saniye Gülle, Canan Vergin, Demet Can, Erkin Serdaroglu


19 SUBAT 2008, Sali, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Gülsevin Tekinalp, Prof.Dr. Rasit Vural Yagci(106-112 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

106.Hallervorden Spatz Hastaligi Tanisi Alan Olgu SunumuÖzlem Özdemir, Haluk Akis, Hakan Cangül, Mehmet Okan


107.Pediatrik Nöroloji Polikliniginde 1995-2001 Yillari Arasinda Dirençli Epilepsi Tanisi Alan Hastalarin DegerlendirilmesiAbdülmelik Dogan, Mehmet Okan, Özlem Özdemir


108.Çocuklarda Nadir Bir Agresif Intratorasik Tümör: Plevropulmonar Blastom Mehmet Kiliç, Ajda Mutlu, Atalay Demirel, Funda Çorapcioglu, Gülsen Ekingen, Nagihan Inan


109.Hodgkin Disi Lenfoma ve Ataksi-telenjiektazi BirlikteligiBetül Sevinir, Metin Demirkaya, Sahin Erdöl , Sebnem Kiliç


110.Pediatrik Onkoloji Hastalarinda Febril Nötropeni Verileri Betül Sevinir, Metin Demirkaya, Solmaz Çelebi, Taner Özgür


111.Pediatrik Tümör Dagiliminin Yeniden DegerlendirilmesiBetül Sevinir, Metin Demirkaya


112.Pediatrik Onkolojide Invaziv Pulmoner Aspergillozis – Iki Olgu SunumuBetül Sevinir, Metin Demirkaya, Solmaz Çelebi, Zeynep Yazici, Nalan Yildiz, Gönül Bayram, Mustafa Hacimustafaoglu19 SUBAT 2008, Sali, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Kalbiye Yalaz, Prof.Dr. Bilgin Yüksel(113-119 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

113.Nüks Burkitt Lenfomada Rituximab Tedavisi- Olgu SunumuBetül Sevinir, Metin Demirkaya


114.Respiratuar Distres Sendromlu Prematür Bebeklerde Metalloproteinaz 2-8-9, Doku Proteinaz Inhibitör-2 Ve Endotelin-1 Düzeyleri Tolga Altug Sen, Deniz Kahraman, Aysegül Bükülmez, Resit Köken, Tevfik Demir, Hamide Melek


115.Treacher Collins Sendromu ve Holoprozensefali Birlikteligi: Bir Olgu SunumuHamide Melek, Tolga Altug Sen, Resit Köken, Gülengül Köken, Abdullah Ayçicek, Osman Öztekin


116.Omfaliti Olan Bir Yenidoganda Saptanan Urakus KistiHamide Melek, Resit Köken, Tolga Altug Sen, Tevfik Demir, Adnan Narci


117.Gebelikte Lamotrijin ve Okskarbazepin Kullanimina Bagli Gelisen Tek Tarafli Radius Aplazisi: Olgu SunumuMerih Çetinkaya, Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Okan Akaci


118.Parsiyel Trizomi 22: Olgu Sunumu Hilal Özkan, Merih Çetinkaya, Nilgün Köksal, Tahsin Yakut, Mutlu Karkucak


119.Neonatal Dönemde Solunum Sikintisi Nedeni Olarak MeningoensefaloselNermin Tansug, Sule Aslan, Mustafa Çaglayan, Ahmet Sükrü Umur, Görkem Eskiizmir, Levent Yoleri, Mine Özkol


19 SUBAT 2008, Sali, Saat: 16:30 – 17:30POSTER TARTISMASIOturum Baskanlari: Prof.Dr. Ferah Sönmez, Prof.Dr. Yasar Anlar(120-125 numarali posterlerin, poster basinda tartisilmasi)

120.Uzamis Sarilikli Term Bebeklerde Etyolojik DagilimMerih Çetinkaya, Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Okan Akaci


121.Preeklamptik Annelerin Prematüre Bebeklerindeki SonuçlarMerih Çetinkaya, Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Zuhal Karali, Taner Özgür


122.Dev Hücreli Hepatit ve Otoimmün Hemolitik Anemili Olguda Rituksimab KullanimiMasallah Baran, Funda Özgenç, Ömer Berk, Çigdem Arikan, Özgür Olukman, Kaan Kavakli, Funda Yilmaz, Sait Sen, Rasit Vural Yagci


123.Çocukluk Çaginda Kolelitiyazis: Izlem ve Tedavi SonuçlariGülin Erdemir, Naile Bolca, Tanju Özkan


124.Durdurulamayan Kanamalarda Aktive Faktör VIIa’nin Etkin Kullanimi: Iki Yenidogan OlgusuGülin Erdemir, Merih Çetinkaya, Birol Baytan, Tanju Özkan, Adalet Meral, Nilgün Köksal


125.Çocukluk Çaginda Refrakter Asitin Nadir Nedeni: Ailevi Akdeniz AtesiMurat Çakir, Masallah Baran, Çigdem Arikan, Hasan Ali Yüksekkaya, Okan Ergün, Funda Özgenç, Rasit Vural Yagci