Diğer

Agizda Civali Termometre Kirilan Bir Olgu - POSTER: 46

  • Hüseyin Ergün
  • Deniz Tekin
  • Emine Suskan
  • Tanil Kendirli

J Curr Pediatr 2008;6(1):-

Civa, sivi halde bulunan ve oda isisinda buharlasabilen tek metaldir. Elementel civa buharinin yüksek konsantrasyonda akut inhalasyonu; ciddi kimyasal pnömoni, akciger ödemi ve gingivostomatite yol açabilir. Civa intoksikasyonu durumunda destek tedavisi ve gerekli durumlarda selasyon tedavisi uygulanmalidir. Dört yasinda kiz hasta agzinda civali termometre kirilmasi nedeni ile Çocuk Acil Ünitesine getirildi. Hastanin genel durumu iyi, vital bulgulari stabil ve tüm sistem bulgulari normaldi. Idrar civa düzeyi yüksek 50µg/L (0.1-20) olan hastanin diger laboratuvar bulgulari ve akciger grafisi normal olarak degerlendirildi. Idrar ile civa atiliminin yüksek oldugu hastaya DMPS (2) ile selasyon tedavisi uygulandi. Izleminde civa intoksikasyonu klinik bulgularinin hiçbirisi gelismeyen ve idrar civa düzeyleri normal degerlere gerileyen hastanin selasyon tedavisi kesildi. Civa son derece zararli bir toksindir. Civali termometre kirilmasina bagli bir durumda hasta hizla ortamdan uzaklastirilmalidir. Solunum sikintisi ya da akrodini gibi bulgularin olmasi veya kan ve idrar civa düzeylerinin yüksek saptanmasi durumunda selasyon tedavisi uygulanmalidir.