Diğer

Akut Kolestatik Hepatit ile Prezente Olan Kawasaki Hastaligi - Poster 41

  • H.Hasret Çagan
  • Eren Çagan
  • Kadir Yümlü

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

Kawasaki hastaligi koroner arterler gibi orta çaptaki arterleri etkileyen kendi kendini sinirlayan bir vaskülittir. Ayni zamanda üst solunum yolu, idrara yollari, konjoktiva , sinoviya, karaciger ve safra kesesi arterlerini de etkiler. Bu nedenle farkli organ tutulumu ile presente olabilir. Olgu; 8 yasinda erkek hasta 6 gündür devam eden yüksek ates sebesiyle klinigimize basvurdu . ilk muayenesinde vücut sicakligi; 38.5 ºC, orofaringeal hiperemisi ve tonsiller hipertrofisi vardi. 1-1.5 cm çaplarinda 2 adet lenfadenopatisi tespit edildi. Karaciger kot altinda 3cm idi. Sag üst kadranda hassasiyeti mevcuttu. Diger sistem muayeneleri normaldi. WBC; 24000 Ku/L, % 52 PMNL vardi. Atipik hücresi yoktu. ESR; 98mm/h, ALT; 60u/L, AST; 65u/L total bilirubin; 6.49 mg/dl, indirek bilirubin;4.49 mg/dlt, GGT; 232,ALP; 464 idi. Hepatit ve viral markerler, salmonella, brusella serolojisi negatif idi. Kültürlerinde üreme olmadi. Bu bulgular ile hasta akut kolestatik hepatit olarak kabul edildi. Abdominal ultrasonografi de safra kesesi hidropsu tespit edildi. Uygun antibiyotik tedavisine ragmen hastanin ateslerinde düsme olmadi. Takibinin üçüncü gününde kizil benzeri cilt döküntüsü, dördüncü gününde ayak bileklerinde artrit, altinci günde ise parmaklarinda soyulma basladi . Ekokardiyografisi normaldi. Hasta inatçi yüksek ates, mukokutanöz degisiklikler, servikal lenfadenopati, artrit, kolestaz, sürekli yüksek ESR degerleri ve giderek atan trombosit sayisi ile kawasaki hastaligi düsünülerek IVIG tedavisi verildi. Tüm semptomlari düzelen hasta tam sifa ile taburcu edildi.