Diğer

Akut Poststreptokoksik Glomerulonefrit ile Komplike Olan Vezikoüreteral Reflü: Vaka Sunumu - POSTER: 75

  • Eren Çagan
  • H.Hasret Çagan
  • A. Midhat Elmaci
  • Harun Peru
  • Kadir Yümlü

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

Akut Poststreptokoksik Glomerulonefrit (APSGN) hipertansiyon, böbrek yetmezligi, ödem ve gross hematüri ile seyreden akut nefritik sendromun klasik örnegidir. APSGN de her iki böbrek simetrik olarak büyümüstür. Böbrek tutulumu asemptomatik mikroskobik hematüriden böbrek yetmezligine kadar degisebilir. Vezikoüreteral reflü idrar yolu enfeksiyonu ile komplike olmadigi sürece genellikle semptom vermez. Olgu; 12 yasinda kiz hasta yüzünde ve göz kapaklarinda sislik sikayetiyle klinigimize basvurdu. Fizik muayenesinde kan basinci 140/80 mmHg, periorbital ve pretibial ödem mevcuttu. Idrar analizinde protein 1+, kan 4+, sedimentte bol eritrosit görüldü. Serum üre 82 mg/dl, kreatinin 1,8 mg/dl, elektrolitleri normaldi. C3 düzeyi düsük, ANA negatif, hepatit markerlari negatif idi. Renal USGde böbrek boyutlari artmis, grade 2 ekojenite artisi mevcuttu. Pelvikalisiyel yapilar hafif genis olarak izlendi. Hastaya sivi ve tuz kisitlamasi, diüretik tedavisi baslandi. Üç haftalik takibinde oligürisi kaybolan ve hipertansiyonu düzelen hastanin üre ve kreatinin yüksekligi sebat etti. Voiding sistoüretrogramda bilateral 5. derecede reflü saptandi. APSGNli hastalarin takibinde zeminde olabilecek diger renal patolojiler akilda tutulmalidir.