Diğer

Akut Viral Hepatit A Enfeksiyonu ile Iliskili Plevral Efüzyon ve Asit - Poster 13

  • Esma Alp
  • Hayrullah Alp

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

Plevral efüzyon ve asit akut hepatitler esnasinda nadir görülen komplikasyonlardandir. Hepatit A enfeksiyonu ile iliskili plevral efüzyonun görüldügü ilk vaka 1971 yilinda rapor edilmistir. Bundan sonra literatürde plevral efüzyon, asit ve/veya kolesistitin birlikte görüldügü çesitli vakalar bildirilmistir.Bizim vakamiz klinigimize bes gündür süren istahsizlik, karin agrisi ve sarilik sikayetleri ile basvurmustu. Fizik muayenede; ciltte ve skleralarda belirgin ikteri ve ayrica ciltte yaygin ekskoriasyonlari vardi, sag hemitoraks bazalinde solunum sesleri alinamiyordu, batin distandü idi, karaciger 7 cm., dalak 5 cm. ve yumusak olarak ele geliyordu ve perküsyonda yaygin matite aliniyordu. Hastanin diger sistem muayeneleri dogaldi.Yapilan batin USGde batin içinde yaygin asit ve hepatosplenomegali varligi rapor edildi.Çekilen akciger grafisinde sag hemitoraksta orta zona kadar yükselen plevral efüzyonun oldugu görüldü.Hastadan gönderilen tetkiklerden; AST: 692 u/L, ALT: 184 u/L, total bilirubin: 6,5 mg/dl, direkt bilirubin: 4,7 mg/dl, PT(INR): 1,03, PTT: 24,2 sn., lökosit: 10.000/mm3, PLT: 307 bin/mm3, Hb: 10,8 g/dl, AntiHAV IgM (+), AntiHAV IgG (+), HBs Ag (-), AntiHBs: 23 IU, AntiHCV (-), AntiHIV (-) ve etyolojiye yönelik olarak bakilan diger EBV, CMV, leptosipiroz, salmonella ve brusella serolojileri de negatif olarak geldi. Akut hepatit A tanisi konulan hastaya klinigimizde bes gün boyunca palyatif tedavi uygulandi. Sekizinci günün sonunda hastanin genel durumu düzeldi, istahi açildi, asiti kayboldu, ikteri hafifledi, karaciger 2 cm., dalak 1 cm.ye geriledi, solunum sesleri sag hemitoraksta da isitilmeye baslandi.AST: 95 u/L, ALT: 38 u/L, total bilirubin: 1,05 mg/dl ve direkt bilirubin: 0,4 mg/dl degerlerine düstü. Akut hepatit A enfeksiyonu sirasinda nadir görülen komlikasyonlardan olan plevral efüzyon ve asitin birlikte görülmesi nedeniyle vaka sunuma uygun bulunmustur.