Derleme

Ambliyopi ve Güncel Tedavi Yaklaşımları

10.4274/jcp.2017.0029

  • Tuba Çelik

J Curr Pediatr 2017;15(3):78-86

Ambliyopi, çocukluğun erken dönemlerinde sağlıklı görme gelişiminin sağlanamaması sonucu ortaya çıkan görme keskinliğinde azalma durumudur. Refraksiyon kusuru, şaşılık, anatomik ya da konjenital engeller gibi ambliyopiye neden olan risk faktörlerinin ortadan kaldırılması görme gelişiminin arttırılmasını sağlar. Günümüzde erişkinlerde de tedavinin mümkün olduğunu savunan çalışmalar olsa da genel kabul gören görüş ambliyopinin erken tedavi edilmediği takdirde, geri döndürülemez ve yaşam boyu etkisini gösteren bir görme azlığına sebep olmasıdır . Bu derlemede, aileler ve klinisyenler açısından son derece önemli bir durum olan ambliyopinin nedenleri ve günümüzdeki tanı ve tedavi yaklaşımları ele alınmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ambliyopi, Göz Tembelliği; Kapama Tedavisi