Derleme

Ağır Adet Kanaması Olan Ergenlerin Kanama Diyatezi Açısından Değerlendirilmesi

10.4274/jcp.2018.0029

  • Melike Sezgin Evim
  • Birol Baytan
  • Adalet Meral Güneş

J Curr Pediatr 2018;16(2):160-169

Ağır adet kanaması; 7 günü geçen ya da bir siklusta 80 ml’den fazla kanama olarak tanımlanır. Demir eksikliği anemisinin yanı sıra; sosyal ve fiziksel aktivitelere katılmada isteksizlik, okula devamsızlıklara neden olarak yaşam kalitesini azaltır. En sık neden henüz tam olgunlaşmamış hipotalamik-hipofizer aksa bağlı anovulatuar sikluslar olmakla birlikte, ikinci sık neden altta yatan bir kanama hastalığıdır.

Anahtar Kelimeler: Ağır adet kanaması, ergen, kanama hastalıkları