Diğer

Astim ve Gastroözefageal Reflü Iliskisi

  • Esen Demir

J Curr Pediatr 2006;4(1):-

Gastroözefageal reflü(GÖR) basitçe mide içeriginin özefagusa kaçmasidir. Günde en az bir kez regürjitasyon; 0-3 aylik bebeklerde %50 oraninda iken 4. ayda %67, 10-12 ayda %5 dir. Oranlar 6 aydan sonra bebegin oturmaya baslamasi ile belirgin geriler. Yapilan toplum taramasinda GÖR sikligi çocuklarda(3-17 yas) % 5-8 olarak saptanmistirGÖR 1.5-2 yasindan büyük çocuklarda ve/veya eslik eden gastrointestinal veya ekstraözefageal patoloji ile birlikte ise gastroözefageal reflü hastaligi(GÖRH) olarak tanimlanir. GÖRH da en sik ekstraözefageal bulgu solunum sistemine aittir ve solunum sistemi patolojileri;Infantil apne, Kronik öksürük, Bronsial hiperreaktivite, Yineleyen pnömoni, Laringeal hastaliklar, Otitis media, Sinüzit olarak siralanabilir.Epidemiyolojik çalismalar astim ve GÖRH arasinda iliskiyi gösterirken, asid süpresyonu ile GÖR'nün tedavisinin astim atak sayisinda azalma ve hayat kalitesinde iyilesme yaptiginin gösterilmesi astim, reflü iliskisini desteklemektedir. Astimli çocuklarda GÖR prevalansi %75(34-89) olarak bildirilmistir. Astim için GÖR ataklari baslatici veya agreve edici olabilecegi gibi, astim ataklari ile astimda kullanilan ilaçlarda GÖR nedeni olabilir.Astimda GÖR'nün bronsiyal hiperreaktivite fizyopatolojisinde etkili üç mekanizma; mikroaspirasyon, bronko-özefageal vagal refleks ve özefageal nöroinflamasyondur.Gör tanisi alan astimli hastalarda yasam sartlari ve beslenme aliskanliklarinda yapilacak degisikliklere ilaveten medikal tedavide proton pompa inhibitörleri(PPI), H2 reseptör antagonistleri, prokinetik ajanlar ve sitoprotektif ajanlar kullanilabilir. Medikal tedavinin basarili olmadigi olgularda cerrahi tedavi denenmelidir.