Diğer

Atopik Dermatit Tani ve Ayirici Tani

  • Derya Ufuk Altintas

J Curr Pediatr 2005;3(1):-

Atopik dermatitin (AD) patognomonik deri lezyonu veya laboratuar parametresi yoktur. Tanisi klinik bulgular ile konulur. Belirti ve bulgulari SCORAD ve EASI ( Eczema Area and Severity Index) denilen bazi indekslerle standardize edilmeye çalisilsa da bu indeksler rutin pratik uygulamalarda degil arastirmalarda kullanilir. Tani için gerekenler, ciddi kasinti, kronik tekrar edici seyir, tipik morfoloji ve dagilim ve atopik hastalik öyküsüdür. En kritik bulgu kasintidir ve olmazsa olmaz özelliktir. Ayrica tedavinin ilk hedefi de kasintiyi azaltabilmektir.Akut AD ‘de kasintili, eritamatöz papül ile birlikte ekskoriasyon, vezikülasyon, seröz eksuda vardir. Subakut AD eritemli, ekskorie, kabuklu papüllerle; kronik AD ise kalinlasmis deri likenifiye ve fibrotik papüllerle karekterizedir. Kronik AD li hastalarda üç tip lezyon da görülebilir. Hastalarda kuru cilt de vardir. Lezyonlu alanlarla lezyonsuz alanlarin ve saglam kontrollerin ciltlerinde PH, transepidermal su kaybi belirgin farklidir.Bebeklerde primer tutulum yüz, saçli deri, ekstremitelerin ekstensör yüzleri iken bez bölgesi saglam kalir. Sekonder Candida enfeksiyonu olmadikça inguinal bölgeler tutulmaz. Daha büyük çocuklarda uzun süren hastalikta predominant lezyon ekstremitelerin fleksüral yüzlerinde görülür. Göz kapaklari da tutulabilir ancak ozaman kontakt dermatitten ayirici tanisi yapilmalidir. En yaygin kullanilan tani kriterleri Hanifin ve Rajka dan modifiye edilmis olan asagidaki kriterlerdir.(1)Enaz 3 majör ve 3 minör bulgu olmalidir.  • Majör bulgular  – Kasinma  – Tipik morfolojik dagilim • Eriskinlerde fleksural likenifikasyon, çizgilerde artis • Bebek ve çocuklarda yüz ve ekstansör bölgelerde tutulum  – Kronik ve tekrarlayan dermatit  – Kisisel veya ailevi atopi öyküsüMinör kriterler • Ciltte kuruluk • Iktiyozis, avuç içi çizgilerinde artis, keratozis pilaris • Deri testi pozitifligi • Erken yasta baslama • Yüzde solukluk, eritem • Serum IgE düzeyinde yükseklik • Meme basi egzemasi • El ayak dermatitine egilim • Deri enfeksiyonlarina egilim (özellikle Herpes simpleks ve Staf. aureus) • Hücresel immün sistemde bozukluk • Keilitis • Periorbital bölgede renkte koyulasma • Dennie-Morgan çizgileri • Keratokonus • Tekrarlayan konjunktivit • Pitriazis alba • Beyaz dermografizim • Yün ve lipid solventlere intolerans • Besin intoleransi • Terleme ile kasinti • Boynun ön kisminda çizgiler olusmasi • Follikül çevrelerinin belirginlesmesiDaha çok bebeklerde görülmesi ve pratik olmasi nedeniyle basitlestirilme egilimi dogmustur.Bebeklerde Modifiye Atopik Dermatit Kriterleri  • Majör Kriterler  – Ailede atopik hastalik öyküsü  – Yüzde ve ekstansör bölgelerde egzema, likenifikasyon  – Kasinti • Minör Kriterler  – Ciltte kuruluk, iktiyozis ve avuç içi çizgilerinde artis  – Postauriküler fissür  – Saçli deride konak, pullanma  – Perifolliküler belirginlesmeIngiltere’den bir gurup arastirmaci asagidaki basitlestirilmis tani kriterlerinin duyarliligini %85, özgüllügünü %96 olarak bildirmislerdir.(2)Basitlestirilmis Tani kriterleri • Kasinti • Ilaveten asagidaki bulgulardan 3 veya daha fazlasinin olmasi  – Fleksural egzema bulgusu  – Astim/rinit öyküsü  – Cilt kurulugu  – 2 yasin altinda baslangiçAyirici Tani (3,4)Inatçi kasinti, gece artmasi nedeniyle en sik uyuz ile karisabilse de lezyon yerleri farklidir. Eriskinde genellikle kontak egzemadan baska atopik durum sorgulanarak kolayca , bazen kutanöz T lenfoma olasiligi nedeniyle ayirici tani deri byopsisine kadar götürebilse de çocukta genellikle asagidaki ayirici tani klinik olarak yapilabilir.1. Konjenital hastaliklar (Netherton’s sendromu)2. Kronik dermatozlar a. Seboreik dermatit b. Kontakt dermatit c. Numuler egzema d. Liken simpleks planus3. Enfeksiyon, enfestasyon a. Scabies (uyuz) b. HIV ile birlikte dermatit4. Malignancy :Kutanöz T-lenfoma (Sezary sendromu)5. Immüneksiklik a. Wiskott-Aldrich sendromu b. Ciddi kombine immün eksiklik c. Hiperimmünglobulin E sendromu6. Metabolik nedenler a. Çinko eksikligi b. Pridoksin ve niacin eksikligi c. Multiple carboksilaz eksikligi d. Fenilketonüri7. Proliferatif nedenler (Lettere-Siwe hastaligi)Kaynaklar1. Hanifin JM, Rajka G. Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta Derm Venerol 92:44-47,1980.2. Williams HC. Working party ‘s diagnostic criteria for atopic dermatitis; III. Independent hospital validation. Br.J.Dermatol 1996 135:12-7.3. Boguniewicz Mand Leung DYM. Atopic Dermatitis (in) Middleton’s Allergy Principles & Practice Vol 2 Sixth edition Mosby 2003 USA 1561-2. 4. Leung.D. Diseases management of atopic dermatitis: An updated practical parameters Ann Allergy,Asthma &Immunology 2004 eptember(93);3Supp2.