Diğer

Babasi Lober Pnömoni Olan Pnömokoksik Menenjit Gelisen Olgu - POSTER: 35

  • Atilla Çayir
  • Belkis Gökdag
  • Hasan Tezer
  • Aydan Degerliyurt
  • Tülin Revide Sayli

J Curr Pediatr 2008;6(1):-

Streptococcus pneumoniae çocukluk çaginin sik görülen infeksiyon etkenleri arasinda yer almaktadir. Çocuklarda önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Ciddi seyirli pnömokok infeksiyonlari için risk gruplari arasinda 2 yas alti çocuklar, 65 yas üzerindeki eriskinler ve bagisiklik yetmezligi olan hastalar bulunmaktadir. Otitis media, sinüzit ve pnömoni olgularinin ise yaklasik % 30- 50’sinden pnömokoklar sorumlu tutulmaktadir. Babasi lober pnömoni nedeniyle hastanede izlenen 2 aylik hastada, S. Pneumoniae’nin neden oldugu menenjitli olgu sunulmustur.Bir haftadir ates sikayeti ile basvuran iki aylik erkek hastanin hikayesinde, babasinin 10 gündür lober pnömoni tanisiyla hastanede izlendigi ögrenildi. Fizik incelemesinde, huzursuz çevreye karsi ilgisinin azalmis ve vücut isisinin 39.5 °C oldugu saptandi. Ön fontanel 4x2 cm açik, normal bombelikte ve diger sistem muayeneleri dogaldi. Laboratuvar incelemesinde; hemoglobin; 8.2 mg/dl, beyaz küre: 33000/mm3, trombosit; 490000/mm3, periferik yaymasinda: %60 PNL, %14 çomak ve toksik granülasyon izlendi. CRP; 32.4 mg/dl idi. Ates odagi saptanamayan hastanin, yapilan lomber ponksiyonunda silme hücre, %90 PNL ve gram boyamada gram (+) diplokoklar izlendi. BOS biyokimyasinda; glukoz:32 mg/dl (EKS: 101mg/dl), protein:188 mg/dl idi. Pnömokok menenjiti ön tanisiyla seftriakson 100mg/kg/gün, vankomisin 60mg/kg/gün ve deksametazon 0.15mg/kg/doz baslandi. Tedavinin 3. günü sol tarafa lokalize tonik-klonik nöbeti oldu. Fenitoin ve fenobarbital tedavileri baslandi. Beyin MRI incelemesinde; sol frontoparietal ve sag frontal bölgede subdural koleksiyon ve leptomeningeal ve giral yüzeylerde patolojik kontrastlanma izlendi. Hastadan alinan BOS ve kan kültüründe Streptococcus pneumoniae üredi. Izlemde ates ve nöbeti olmayan, subdural effüzyonu gerileyen hastanin antibiyotik tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Pnömokoklar özellikle 2 yas altindaki çocuklarda sekel orani yüksek birçok hastaliga neden oldugundan, ailelere bulas yollari açisindan bilgi verilmesi ve asilamanin önemini vurgulamak amaciyla bu vaka sunulmustur.