Diğer

Bagisiklik Sistemi Normal Olan Bir Çocukta Naviküler Kemigin Primer Subakut Hematojen Osteomiyeliti - POSTER: 21

  • Fatma Çakmak Çelik
  • Tülin Revide Sayli
  • Durmus Ali Öçgüder
  • Murat Bozkurt
  • Deniz Ökdemir

J Curr Pediatr 2008;6(1):-

Primer subakut hematojen osteomiyelit çocuklarda topallamanin sebeplerinden biridir. Primer subakut hematojen osteomiyelit genellikle tübüler kemikleri nadiren de küçük yassi kemikleri tutabilir. Tanisi zor ve çogu zaman haftalar sürebilir. Altta yatan orak hücre anemisi gibi bir hastalik varsa salmonella türleri etyolojide rol oynayabilir. Dört yasindaki erkek hasta bir gündür olan topallama ve sag ayakta agri sikayeti ile ortopedi poliklinigine basvurdu. Hikayesinde ates, travma olmayan hastanin 10 gün önce 2 gün süreli ishalinin oldugu ögrenildi. Fizik incelemesi, laboratuvar tetkikleri ve ayak direkt grafileri normal olan hasta ayak elevasyonu önerilerek eve gönderildi. On gün sonra ayak agrisi artan ve halen topallayan hastaya yapilan tetkikler normal olup direkt grafide patoloji saptanmadi. Ortopedi bölümü tarafindan atel uygulanan hasta, elevasyon önerisi ile eve gönderildi. Atel uygulamasindan 10 gün sonra ayaktaki agrinin artmasi ve atel bölgesinde hassasiyet olmasi nedeni ile tekrar getirilen hastanin ateli açildiginda sag ayak dorsumunda sislik ve ödem görüldü. Drenaj yapilarak püy kültürü alindi. Laboratuvar incelemede beyaz küre sayisi: 16.800/mm3, hemoglobin:11.5 mg/dl, hematokrit:%34, trombosit: 578000/mm3, karaciger ve böbrek fonksiyon testleri normal, sedimentasyon: 131 mm/h, C-Reaktive Protein:2.81 mg/dl idi. Selülit ön tanisi ile hasta pediatri enfeksiyon servisine yatirildi. Ampisilin-sulbaktam tedavisi baslandi. Osteomiyeliti ekarte etmek için ayak magnetik rezonans görüntüleme yapildi. Naviküler kemikte Brodie absesi görünümü olup subakut osteomiyelit olarak yorumlandi. Irigasyon ve debridman yapildi. Iyilesmeyi saglamak ve patolojik kirigi önlemek için 4 hafta immobilizasyon saglandi. Patoloji raporu inflamasyon ile uyumlu idi. Ameliyat sirasinda alinan kültürde sefotaksime duyarli Salmonella Enteritidis üremesi oldu. Naviküler kemigin primer subakut hematojen osteomiyeliti tanisi ile hasta 5 hafta sefotaksim tedavisi aldi. Salmonella osteomiyeliti daha çok immun yetmezlik olgularinda beklendigi için hastanin immün tetkikleri yapildi ve normal olarak degerlendirildi. Yürümeye baslayan, sedimentasyon, C-Reaktive Protein degerleri normale dönen hasta 3 haftalik oral trimethoprim/sulfamethoxazole tedavisi ile taburcu edildi. Son muayenesinde hastanin yürümesi normaldi.Bu yazida normal bagisiklik sistemi olan ve baska kronik hastaligi olmayan bir çocukta saptanan ve literatürde nadir olarak bildirilen naviküler kemigin primer subakut hematojen osteomiyeliti sunuldu.