Diğer

Bakteriyel Menenjit Vakalarinda Neisseria Meningitidis, Haemophilus Influenza Tip B ve Streptococcus Pneumoniae'nin Çok Katmanli, Es Zamanli, Tek-Tüp PCR Yöntemiyle Tespiti - Poster 14

  • Inci Yildirim
  • S. Uygun
  • Gülten Seçmeer

J Curr Pediatr 2006;4(1):-