Olgu Sunumu

Bir Çocukta Toraks Içinde Mide Perforasyonu

  • Mithat Günaydin
  • B.Dilek Demirel
  • A.Tugçe Bozkurter
  • Ender Aritürk
  • Riza Rizalar
  • Ferit Bernay

J Curr Pediatr 2012;10(1):36-39

Giris: Paraösefageal herni (PÖH), çocuklarda nadir bir durumdur. Bu hastalarin belirtileri tekrarlayan gögüs enfeksiyonlari ve/veya tekrarlayan kusma ataklaridir ancak intratorasik gastrik volvulus ve perforasyon gibi ciddi komplikasyonlarla birlikte olabilir. Olgu Sunumu: Alti yasinda kiz hasta karin agrisi ve hematemezden dolayi sevk edilmisti. Ates ve septik bulgulari vardi. Fizik muayenede gelisme geriligi, karinda hassasiyet ve rebaund saptandi. Ön arka ve yan akciger grafisinde sol hemitoraks posteriorunda hava-sivi seviyesi görüldü. Toraks BT, sol hemitoraksta plevral sivi, opasite, sol akcigerde hacim kaybi ve kalbin saga itilmis oldugunu, mide ve splenik fleksuranin sol hemitoraks içine hareket ettigini gösterdi. Laparatomide, mide ve splenik fleksuranin ösefagus sol yanindan toraks içine girdigi, herni kesesi içinde mide fundusunun perfore oldugu görüldü. Midenin fundus ve büyük kurvaturu nekroze olmustu kese ve karin içi gida ile doluydu. Mide karin içine alindi ve herni kesesi eksize edilerek defekt onarildi. Mide perforasyonunun çevresindeki nekrotik kisimlar çikarildi ve perforasyon onarildi. Ayrica gastrostomi olusturuldu. Herhangi bir rotasyon olmadigindan dolayi gastropeksi uygulanmadi. Kontrol ÖMD’de mide fundus ve büyük kurvaturunda mide rezeksiyonuna bagli 2 cm'lik dolma defekti görüldü. Antireflü ilaç tedavisi basarili oldu. Tartisma: PÖH belirti vermeyebilir ve tesadüfen karsilasilabilir. Strangulasyon ve perforasyon gibi olasi ciddi komplikasyonlari vardir ve orijinal patolojiyi yansitan farkli belirtiler ve fizik bulgularla karsimiza çikabilir Bu komplikasyonlarin riski nedeniyle tanidan sonra elektif cerrahi onarim gereklidir. (Gün­cel Pe­di­at­ri 2012; 10: 36-9)

Anahtar Kelimeler: Hiatus hernisi, paraösefageal herni, intratorasik mide perforasyonu

Tam Metin (İngilizce)